0,9900 zł
2,06% 0,0200 zł
Ceramika Nowa Gala SA (CNG)

Akcjonariat - NOWAGALA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 46 424 684,79 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 46 893 621 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 893 621
Liczba głosów na WZA: 46 893 621 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 46 893 621,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 893 621
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cerrad sp. z o.o. 46 893 621 (100,00%) 46 893 621 (100,00%) 2020-12-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
1995-02-28
2004-07-14
umorzenie akcji -8 983 608
1,00 46 893 621
46 893 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-16
seria B - subskrypcja prywatna 1996-04-30 800 100
800 100,00
1,00 1,00 900 100
900 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
1996-04-30
2004-07-14
seria C - subskrypcja prywatna 1996-05-30 199 900
199 900,00
1,00 1,00 1 100 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
1997-07-04
2004-07-14
seria D - subskrypcja prywatna 1996-09-23 440 000
440 000,00
1,00 1,00 1 540 000
1 540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
1997-08-27
2004-07-14
seria F - subskrypcja prywatna 1999-05-27 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 2 540 000
2 540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
1999-12-08
2004-07-14
seria G - subskrypcja prywatna 1999-12-30 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 3 540 000
3 540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2000-05-11
2004-07-14
seria H - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 2001-03-27 5 877 000
14 398 650,00
1,00 2,45 9 417 000
9 417 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2001-05-11
2004-07-14
seria I - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 2001-06-19 4 082 000
10 000 900,00
1,00 2,45 13 499 000
13 499 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2001-09-11
2004-07-14
seria J - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 2001-10-22 3 183 680
7 800 016,00
1,00 2,45 16 682 680
16 682 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2002-01-29
2004-07-14
seria K - Jupiter NFI, Waldemar Piotrowski 2002-01-29 3 187 320
7 808 934,00
1,00 2,45 19 870 000
19 870 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2002-03-27
2004-07-14
seria L - Waldemar Piotrowski 2002-01-29 204 082
204 082,00
1,00 1,00 20 074 082
20 074 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2002-07-10
2004-07-14
seria N - Jupiter NFI 2002-11-13 2 500 000
2 500 000,00
1,00 1,00 24 074 082
24 074 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2003-04-25
2004-07-14
seria M - Waldemar Piotrowski 2002-11-13 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 21 574 052
21 574 052,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2003-01-10
2004-07-14
seria O - Waldemar Piotrowski 2003-10-23 600 000
600 000,00
1,00 1,00 24 674 082
24 674 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-03-23
seria P - Waldemar Piotrowski 2004-03-05 2 700 000
2 700 000,00
1,00 1,00 27 374 082
27 374 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-03-30
2005-10-26
seria R - Jupiter NFI 2004-03-17 2 570 000
2 570 000,00
1,00 1,00 29 944 082
29 944 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-03-30
2005-10-26
seria S - subskrypcja publiczna 2004-04-26 7 000 000
35 000 000,00
1,00 5,00 36 944 082
36 944 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-02
2004-07-14
seria T - oferta menedżerska 2004-04-26 1 081 300
1 081 300,00
1,00 1,00 38 025 382
38 025 382,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2006-11-15
2006-11-20
seria U - prawo poboru 9:2 emisja nie doszła do skutku 2005-02-16 8 209 796

KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - prawo poboru 2:1 2007-03-30 19 012 691
60 840 611,20
1,00 3,20 57 038 073
57 038 073,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-09
2007-08-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-25 -923 695
1,00 56 114 378
56 114 378,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-05
połączenie z Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-18

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cerrad sp. z o.o. 44 559 840 (709 830) 95,02 (1,51) 44 559 840 (709 830) 95,02 (1,51) 2020-11-19
Cerrad sp. z o.o. NWZ 43 850 010 (312 698) 93,51 (0,67) 43 850 010 (312 698) 93,51 (0,67) 2020-11-09
Cerrad sp. z o.o. 43 537 312 (3 994 610) 92,84 (8,52) 43 537 312 (3 994 610) 92,84 (8,52) 2020-09-01
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 0 (-2 949 209) 0,00 (-6,29) 0 (-2 949 209) 0,00 (-6,29) 2020-08-31
Cerrad sp. z o.o. 39 542 702 (703 087) 84,32 (1,50) 39 542 702 (703 087) 84,32 (1,50) 2020-08-21
Cerrad sp. z o.o. 38 839 615 (1 985 884) 82,82 (4,23) 38 839 615 (1 985 884) 82,82 (4,23) 2020-01-24
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 949 209 (-1 045 401) 6,29 (-2,23) 2 949 209 (-1 045 401) 6,29 (-2,23) 2019-12-24
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 3 994 610 (1 484 630) 8,52 (3,17) 3 994 610 (1 484 630) 8,52 (3,17) 2019-12-24
NN OFE portfel 0 (-4 179 713) 0,00 (-8,91) 0 (-4 179 713) 0,00 (-8,91) 2019-10-30
MetLife OFE portfel 0 (-8 456 722) 0,00 (-18,03) 0 (-8 456 722) 0,00 (-18,03) 2019-10-30
Cerrad sp. z o.o. 36 853 731 78,59 36 853 731 78,59 2019-10-30
Aviva OFE Aviva Santander portfel 0 (-5 834 364) 0,00 (-12,44) 0 (-5 834 364) 0,00 (-12,44) 2019-10-30
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE; WZA 0 (-4 823 226) 0,00 (-10,29) 0 (-4 823 226) 0,00 (-10,29) 2019-10-30
Piotrowski Waldemar 0 (-10 806 249) 0,00 (-18,95) 0 (-10 806 249) 0,00 (-18,95) 2019-10-28
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE; WZA 4 823 226 (-1 012 319) 10,29 (-2,15) 4 823 226 (-1 012 319) 10,29 (-2,15) 2019-02-17
OFE Pocztylion portfel 541 880 (-2 120) 1,15 (-0,01) 541 880 (-2 120) 1,15 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 179 713 (-507 894) 8,91 (-1,09) 4 179 713 (-507 894) 8,91 (-1,09) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 8 456 722 (-24 278) 18,03 (-0,06) 8 456 722 (-24 278) 18,03 (-0,06) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 834 364 (-16 636) 12,44 (-0,04) 5 834 364 (-16 636) 12,44 (-0,04) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 5 835 545 (-211 932) 12,44 (-0,45) 5 835 545 (-211 932) 12,44 (-0,45) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 544 000 1,16 544 000 1,16 2017-12-31
Altus SA portfele 43 460 0,09 43 460 0,09 2017-12-31
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 509 980 5,35 2 509 980 5,35 2017-04-12
MetLife OFE portfel 8 481 000 (-1 667 365) 18,09 (0,30) 8 481 000 (-1 667 365) 18,09 (-3,17) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 851 000 (16 636) 12,48 (0,04) 5 851 000 (16 636) 12,48 (0,04) 2016-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 687 607 (-59 065) 10,00 (-0,12) 4 687 607 (-59 065) 10,00 (-0,12) 2016-11-04
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 746 672 (1 791 654) 10,12 (4,86) 4 746 672 (1 791 654) 10,12 (3,82) 2015-12-18
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE; WZA 6 047 477 (-1 680) 12,89 (2,12) 6 047 477 (-1 680) 12,89 2015-06-17
Ceramika Nowa Gala SA 0 (-8 983 608) 0,00 (-16,00) 0 (-8 983 608) 0,00 2014-10-16
Aviva OFE Aviva Santander 5 834 364 (184 364) 12,44 (2,38) 5 834 364 (184 364) 12,44 (0,40) 2014-10-16
Ceramika Nowa Gala SA 8 983 608 (-237 149) 16,00 (-0,16) 8 983 608 (-237 149) 0,00 2014-09-19
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 6 049 157 10,77 (-2,12) 6 049 157 12,89 2014-05-26
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 6 049 157 (2 287 541) 12,89 (6,19) 6 049 157 (2 287 541) 12,89 (4,87) 2014-05-26
NN OFE 2 955 018 5,26 (-1,04) 2 955 018 6,30 2013-12-30
NN OFE 2 955 018 6,30 2 955 018 6,30 2013-12-30
Aviva OFE Aviva Santander 5 650 000 (1 196 000) 10,06 (2,26) 5 650 000 (1 196 000) 12,04 (2,73) 2013-06-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 220 757 16,16 (-0,27) 9 220 757 0,00 2013-06-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 220 757 (-923 695) 16,43 (-1,35) 9 220 757 (-923 695) 0,00 2013-06-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 144 452 (6 720) 17,78 (0,01) 10 144 452 (6 720) 0,00 2013-04-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 137 732 (3 960) 17,77 (0,01) 10 137 732 (3 960) 0,00 2013-04-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 133 772 (5 356) 17,76 (0,01) 10 133 772 (5 356) 0,00 2013-04-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 128 416 (2 966) 17,75 10 128 416 (2 966) 0,00 2013-04-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 125 450 (5 620) 17,75 (0,01) 10 125 450 (5 620) 0,00 2013-04-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 119 830 (3 036) 17,74 (0,01) 10 119 830 (3 036) 0,00 2013-04-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 116 794 (5 046) 17,73 (0,01) 10 116 794 (5 046) 0,00 2013-04-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 111 748 (4 819) 17,72 (0,01) 10 111 748 (4 819) 0,00 2013-04-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 106 929 (1 000) 17,71 10 106 929 (1 000) 0,00 2013-04-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 105 929 (4 000) 17,71 10 105 929 (4 000) 0,00 2013-04-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 101 929 (4 500) 17,71 (0,01) 10 101 929 (4 500) 0,00 2013-03-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 097 429 (5 805) 17,70 (0,01) 10 097 429 (5 805) 0,00 2013-03-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 091 624 (4 975) 17,69 (0,01) 10 091 624 (4 975) 0,00 2013-03-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 086 649 (4 200) 17,68 (0,01) 10 086 649 (4 200) 0,00 2013-03-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 082 449 (4 500) 17,67 (0,01) 10 082 449 (4 500) 0,00 2013-03-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 077 949 (4 555) 17,66 10 077 949 (4 555) 0,00 2013-03-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 073 394 (5 208) 17,66 (0,01) 10 073 394 (5 208) 0,00 2013-03-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 068 186 (5 027) 17,65 (0,01) 10 068 186 (5 027) 0,00 2013-03-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 063 159 (5 339) 17,64 (0,01) 10 063 159 (5 339) 0,00 2013-03-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 057 820 (3 700) 17,63 (0,01) 10 057 820 (3 700) 0,00 2013-03-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 054 120 (5 484) 17,62 (0,01) 10 054 120 (5 484) 0,00 2013-03-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 048 636 (4 596) 17,61 (0,01) 10 048 636 (4 596) 0,00 2013-03-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 044 040 (5 760) 17,60 (0,01) 10 044 040 (5 760) 0,00 2013-03-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 038 280 (2 963) 17,59 10 038 280 (2 963) 0,00 2013-03-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 035 317 (5 445) 17,59 (0,01) 10 035 317 (5 445) 0,00 2013-03-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 029 872 (3 347) 17,58 (0,01) 10 029 872 (3 347) 0,00 2013-03-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 026 525 (4 160) 17,57 10 026 525 (4 160) 0,00 2013-03-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 022 365 (6 239) 17,57 (0,01) 10 022 365 (6 239) 0,00 2013-03-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 016 126 (4 137) 17,56 (0,01) 10 016 126 (4 137) 0,00 2013-03-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 011 989 (4 393) 17,55 (0,01) 10 011 989 (4 393) 0,00 2013-03-01
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 007 596 (4 270) 17,54 (0,01) 10 007 596 (4 270) 0,00 2013-02-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 10 003 326 (9 019) 17,53 (0,01) 10 003 326 (9 019) 0,00 2013-02-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 994 307 (4 209) 17,52 (0,01) 9 994 307 (4 209) 0,00 2013-02-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 990 098 (6 111) 17,51 (0,01) 9 990 098 (6 111) 0,00 2013-02-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 983 987 (5 336) 17,50 (0,01) 9 983 987 (5 336) 0,00 2013-02-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 978 651 (4 488) 17,49 (0,01) 9 978 651 (4 488) 0,00 2013-02-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 974 163 (4 440) 17,48 (0,01) 9 974 163 (4 440) 0,00 2013-02-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 969 723 (4 250) 17,47 9 969 723 (4 250) 0,00 2013-02-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 965 473 (4 005) 17,47 (0,01) 9 965 473 (4 005) 0,00 2013-02-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 961 468 (5 919) 17,46 (0,01) 9 961 468 (5 919) 0,00 2013-02-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 955 549 (5 324) 17,45 (0,01) 9 955 549 (5 324) 0,00 2013-02-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 950 225 (3 805) 17,44 (0,01) 9 950 225 (3 805) 0,00 2013-02-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 946 420 (5 480) 17,43 (0,01) 9 946 420 (5 480) 0,00 2013-02-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 940 940 (4 878) 17,42 9 940 940 (4 878) 0,00 2013-02-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 936 062 (4 317) 17,42 (0,01) 9 936 062 (4 317) 0,00 2013-02-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 931 745 (1 651) 17,41 (0,01) 9 931 745 (1 651) 0,00 2013-02-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 930 094 (4 224) 17,40 9 930 094 (4 224) 0,00 2013-02-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 925 870 (5 520) 17,40 (0,01) 9 925 870 (5 520) 0,00 2013-02-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 920 350 (4 442) 17,39 (0,01) 9 920 350 (4 442) 0,00 2013-02-01
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 915 908 (3 993) 17,38 (0,01) 9 915 908 (3 993) 0,00 2013-01-31
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 911 915 (4 850) 17,37 (0,01) 9 911 915 (4 850) 0,00 2013-01-30
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 907 065 (5 508) 17,36 (0,01) 9 907 065 (5 508) 0,00 2013-01-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 901 557 (5 529) 17,35 (0,01) 9 901 557 (5 529) 0,00 2013-01-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 896 028 (4 653) 17,34 9 896 028 (4 653) 0,00 2013-01-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 891 375 (4 490) 17,34 (0,01) 9 891 375 (4 490) 0,00 2013-01-24
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 886 885 (5 430) 17,33 (0,01) 9 886 885 (5 430) 0,00 2013-01-23
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 881 455 (4 221) 17,32 (0,01) 9 881 455 (4 221) 0,00 2013-01-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 877 234 (6 877) 17,31 (0,01) 9 877 234 (6 877) 0,00 2013-01-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 870 357 (4 500) 17,30 (0,01) 9 870 357 (4 500) 0,00 2013-01-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 865 857 (4 500) 17,29 (0,01) 9 865 857 (4 500) 0,00 2013-01-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 861 357 (5 000) 17,28 9 861 357 (5 000) 0,00 2013-01-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 856 357 (6 055) 17,28 (0,02) 9 856 357 (6 055) 0,00 2013-01-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 850 302 (5 040) 17,26 9 850 302 (5 040) 0,00 2013-01-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 845 262 (5 505) 17,26 (0,01) 9 845 262 (5 505) 0,00 2013-01-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 839 757 (5 055) 17,25 (0,01) 9 839 757 (5 055) 0,00 2013-01-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 834 702 (5 264) 17,24 (0,01) 9 834 702 (5 264) 0,00 2013-01-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 829 438 (4 060) 17,23 (0,01) 9 829 438 (4 060) 0,00 2013-01-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 825 378 (5 551) 17,22 (0,01) 9 825 378 (5 551) 0,00 2013-01-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 819 827 (4 252) 17,21 (0,01) 9 819 827 (4 252) 0,00 2013-01-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 815 575 (6 390) 17,20 (0,01) 9 815 575 (6 390) 0,00 2013-01-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 809 185 (5 000) 17,19 (0,01) 9 809 185 (5 000) 0,00 2013-01-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 804 185 (6 701) 17,18 (0,01) 9 804 185 (6 701) 0,00 2012-12-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 797 484 (3 014) 17,17 9 797 484 (3 014) 0,00 2012-12-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 794 470 (3 350) 17,17 (0,01) 9 794 470 (3 350) 0,00 2012-12-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 791 120 (5 932) 17,16 (0,01) 9 791 120 (5 932) 0,00 2012-12-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 785 188 (4 987) 17,15 (0,01) 9 785 188 (4 987) 0,00 2012-12-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 780 201 (4 227) 17,14 (0,01) 9 780 201 (4 227) 0,00 2012-12-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 775 974 (6 100) 17,13 (0,01) 9 775 974 (6 100) 0,00 2012-12-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 769 874 (4 185) 17,12 9 769 874 (4 185) 0,00 2012-12-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 765 689 (6 500) 17,12 (0,01) 9 765 689 (6 500) 0,00 2012-12-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 759 189 (5 862) 17,11 (0,02) 9 759 189 (5 862) 0,00 2012-12-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 753 327 (6 200) 17,09 (0,01) 9 753 327 (6 200) 0,00 2012-12-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 747 127 (11 556) 17,08 (0,02) 9 747 127 (11 556) 0,00 2012-12-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 735 571 (-6 186) 17,06 (-0,01) 9 735 571 (-6 186) 0,00 2012-12-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 741 757 (11 186) 17,07 (0,02) 9 741 757 (11 186) 0,00 2012-12-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 730 571 (5 869) 17,05 (0,01) 9 730 571 (5 869) 0,00 2012-12-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 724 702 (5 587) 17,04 (0,01) 9 724 702 (5 587) 0,00 2012-12-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 719 115 (4 010) 17,03 9 719 115 (4 010) 0,00 2012-12-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 715 105 (4 464) 17,03 (0,01) 9 715 105 (4 464) 0,00 2012-11-30
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 710 641 (5 144) 17,02 (0,01) 9 710 641 (5 144) 0,00 2012-11-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 705 497 (4 540) 17,01 (0,01) 9 705 497 (4 540) 0,00 2012-11-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 700 957 (5 531) 17,00 (0,01) 9 700 957 (5 531) 0,00 2012-11-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 695 426 (4 741) 16,99 (0,01) 9 695 426 (4 741) 0,00 2012-11-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 690 685 (11 338) 16,98 (0,02) 9 690 685 (11 338) 0,00 2012-11-23
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 679 347 (-6 081) 16,96 (-0,02) 9 679 347 (-6 081) 0,00 2012-11-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 685 428 (10 581) 16,98 (0,02) 9 685 428 (10 581) 0,00 2012-11-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 674 847 (1 235) 16,96 (0,01) 9 674 847 (1 235) 0,00 2012-11-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 673 612 (4 500) 16,95 9 673 612 (4 500) 0,00 2012-11-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 669 112 (5 355) 16,95 (0,01) 9 669 112 (5 355) 0,00 2012-11-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 663 757 (5 000) 16,94 (0,01) 9 663 757 (5 000) 0,00 2012-11-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 658 757 (4 621) 16,93 (0,01) 9 658 757 (4 621) 0,00 2012-11-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 654 136 (4 500) 16,92 (0,01) 9 654 136 (4 500) 0,00 2012-11-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 649 636 (4 508) 16,91 9 649 636 (4 508) 0,00 2012-11-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 645 128 (5 000) 16,91 (0,01) 9 645 128 (5 000) 0,00 2012-11-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 640 128 (4 000) 16,90 (0,01) 9 640 128 (4 000) 0,00 2012-11-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 636 128 (3 000) 16,89 (0,01) 9 636 128 (3 000) 0,00 2012-11-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 633 128 (4 000) 16,88 9 633 128 (4 000) 0,00 2012-11-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 629 128 (5 000) 16,88 (0,01) 9 629 128 (5 000) 0,00 2012-11-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 624 128 (5 470) 16,87 (0,01) 9 624 128 (5 470) 0,00 2012-11-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 618 658 (4 822) 16,86 (0,01) 9 618 658 (4 822) 0,00 2012-11-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 613 836 (4 701) 16,85 (0,01) 9 613 836 (4 701) 0,00 2012-10-31
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 609 135 (4 620) 16,84 (0,01) 9 609 135 (4 620) 0,00 2012-10-30
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 604 515 (5 845) 16,83 (0,01) 9 604 515 (5 845) 0,00 2012-10-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 598 670 (4 392) 16,82 9 598 670 (4 392) 0,00 2012-10-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 594 278 (6 297) 16,82 (0,02) 9 594 278 (6 297) 0,00 2012-10-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 587 981 (5 224) 16,80 9 587 981 (5 224) 0,00 2012-10-24
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 582 757 (5 321) 16,80 (0,01) 9 582 757 (5 321) 0,00 2012-10-23
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 577 436 (4 904) 16,79 (0,01) 9 577 436 (4 904) 0,00 2012-10-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 572 532 (6 535) 16,78 (0,01) 9 572 532 (6 535) 0,00 2012-10-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 565 997 (5 865) 16,77 (0,01) 9 565 997 (5 865) 0,00 2012-10-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 560 132 (4 000) 16,76 (0,01) 9 560 132 (4 000) 0,00 2012-10-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 556 132 (4 370) 16,75 (0,01) 9 556 132 (4 370) 0,00 2012-10-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 551 762 (5 735) 16,74 (0,01) 9 551 762 (5 735) 0,00 2012-10-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 546 027 (4 000) 16,73 (0,01) 9 546 027 (4 000) 0,00 2012-10-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 542 027 (4 000) 16,72 9 542 027 (4 000) 0,00 2012-10-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 538 027 (4 540) 16,72 (0,01) 9 538 027 (4 540) 0,00 2012-10-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 533 487 (5 468) 16,71 (0,01) 9 533 487 (5 468) 0,00 2012-10-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 528 019 (3 010) 16,70 (0,01) 9 528 019 (3 010) 0,00 2012-10-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 525 009 (5 728) 16,69 (0,01) 9 525 009 (5 728) 0,00 2012-10-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 519 281 (6 483) 16,68 (0,01) 9 519 281 (6 483) 0,00 2012-10-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 512 798 (6 423) 16,67 (0,01) 9 512 798 (6 423) 0,00 2012-10-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 506 375 (6 618) 16,66 (0,01) 9 506 375 (6 618) 0,00 2012-10-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 499 757 (6 613) 16,65 (0,01) 9 499 757 (6 613) 0,00 2012-10-01
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 493 144 (6 200) 16,64 (0,01) 9 493 144 (6 200) 0,00 2012-09-28
Aviva OFE Aviva Santander 4 454 000 7,80 (-0,13) 4 454 000 9,31 (-0,18) 2012-09-28
Aviva OFE Aviva Santander 4 454 000 7,93 (0,13) 4 454 000 9,49 (0,13) 2012-09-28
Aviva OFE Aviva Santander 4 454 000 7,80 4 454 000 9,36 2012-09-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 486 944 (2 550) 16,63 (0,01) 9 486 944 (2 550) 0,00 2012-09-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 484 394 (5 205) 16,62 (0,01) 9 484 394 (5 205) 0,00 2012-09-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 479 189 (5 350) 16,61 (0,01) 9 479 189 (5 350) 0,00 2012-09-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 473 839 (6 635) 16,60 (0,01) 9 473 839 (6 635) 0,00 2012-09-24
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 467 204 (4 576) 16,59 (0,01) 9 467 204 (4 576) 0,00 2012-09-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 462 628 (5 838) 16,58 (0,01) 9 462 628 (5 838) 0,00 2012-09-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 456 790 (4 646) 16,57 9 456 790 (4 646) 0,00 2012-09-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 452 144 (6 052) 16,57 (0,01) 9 452 144 (6 052) 0,00 2012-09-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 446 092 (5 867) 16,56 (0,01) 9 446 092 (5 867) 0,00 2012-09-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 440 225 (5 900) 16,55 (0,01) 9 440 225 (5 900) 0,00 2012-09-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 434 325 (4 340) 16,54 (0,01) 9 434 325 (4 340) 0,00 2012-09-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 429 985 (6 728) 16,53 (0,01) 9 429 985 (6 728) 0,00 2012-09-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 423 257 (5 681) 16,52 (0,01) 9 423 257 (5 681) 0,00 2012-09-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 417 576 (5 740) 16,51 (0,01) 9 417 576 (5 740) 0,00 2012-09-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 411 836 (3 000) 16,50 (0,01) 9 411 836 (3 000) 0,00 2012-09-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 408 836 (4 000) 16,49 (0,01) 9 408 836 (4 000) 0,00 2012-09-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 404 836 (4 000) 16,48 9 404 836 (4 000) 0,00 2012-09-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 400 836 (5 000) 16,48 (0,01) 9 400 836 (5 000) 0,00 2012-09-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 395 836 (4 100) 16,47 (0,01) 9 395 836 (4 100) 0,00 2012-09-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 391 736 (4 000) 16,46 (0,01) 9 391 736 (4 000) 0,00 2012-08-31
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 387 736 (5 000) 16,45 (0,01) 9 387 736 (5 000) 0,00 2012-08-30
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 382 736 (4 500) 16,44 9 382 736 (4 500) 0,00 2012-08-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 378 236 (4 957) 16,44 (0,01) 9 378 236 (4 957) 0,00 2012-08-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 373 279 (4 001) 16,43 (0,01) 9 373 279 (4 001) 0,00 2012-08-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 369 278 (5 000) 16,42 (0,01) 9 369 278 (5 000) 0,00 2012-08-24
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 364 278 (4 000) 16,41 9 364 278 (4 000) 0,00 2012-08-23
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 360 278 (5 662) 16,41 (0,01) 9 360 278 (5 662) 0,00 2012-08-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 354 616 (3 731) 16,40 (0,01) 9 354 616 (3 731) 0,00 2012-08-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 350 885 (3 977) 16,39 (0,01) 9 350 885 (3 977) 0,00 2012-08-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 346 908 (2 626) 16,38 9 346 908 (2 626) 0,00 2012-08-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 344 282 (4 719) 16,38 (0,01) 9 344 282 (4 719) 0,00 2012-08-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 339 563 (4 111) 16,37 (0,01) 9 339 563 (4 111) 0,00 2012-08-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 335 452 (4 285) 16,36 (0,01) 9 335 452 (4 285) 0,00 2012-08-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 331 167 (4 700) 16,35 9 331 167 (4 700) 0,00 2012-08-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 326 467 (5 052) 16,35 (0,01) 9 326 467 (5 052) 0,00 2012-08-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 321 415 (6 055) 16,34 (0,01) 9 321 415 (6 055) 0,00 2012-08-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 315 360 (2 628) 16,33 (0,01) 9 315 360 (2 628) 0,00 2012-08-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 312 732 (4 350) 16,32 (0,01) 9 312 732 (4 350) 0,00 2012-08-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 308 382 (4 685) 16,31 9 308 382 (4 685) 0,00 2012-08-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 303 697 (5 695) 16,31 (0,01) 9 303 697 (5 695) 0,00 2012-08-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 298 002 (6 681) 16,30 (0,02) 9 298 002 (6 681) 0,00 2012-08-01
Leszczyński Grzegorz 501 537 0,87 501 537 1,05 (0,01) 2012-07-31
Leszczyński Grzegorz 501 537 0,87 (-0,02) 501 537 1,04 (-0,02) 2012-07-31
Leszczyński Grzegorz 501 537 (-272 000) 0,89 (-0,46) 501 537 (-272 000) 1,06 (-0,52) 2012-07-31
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 291 321 (2 756) 16,28 9 291 321 (2 756) 0,00 2012-07-31
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 288 565 (4 306) 16,28 (0,01) 9 288 565 (4 306) 0,00 2012-07-30
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 284 259 (6 489) 16,27 (0,01) 9 284 259 (6 489) 0,00 2012-07-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 277 770 (3 489) 16,26 (0,01) 9 277 770 (3 489) 0,00 2012-07-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 274 281 (3 889) 16,25 9 274 281 (3 889) 0,00 2012-07-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 270 392 (4 983) 16,25 (0,01) 9 270 392 (4 983) 0,00 2012-07-24
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 265 409 (4 652) 16,24 (0,01) 9 265 409 (4 652) 0,00 2012-07-23
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 260 757 (3 118) 16,23 9 260 757 (3 118) 0,00 2012-07-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 257 639 (3 335) 16,23 (0,01) 9 257 639 (3 335) 0,00 2012-07-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 254 304 (4 837) 16,22 (0,01) 9 254 304 (4 837) 0,00 2012-07-18
MetLife OFE 10 148 365 17,79 (-0,29) 10 148 365 21,26 (-0,38) 2012-07-17
MetLife OFE 10 148 365 18,08 (-3,56) 10 148 365 21,64 2012-07-17
MetLife OFE 10 148 365 (1 444 402) 21,64 (6,39) 10 148 365 (1 444 402) 21,64 (4,47) 2012-07-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 249 467 (3 300) 16,21 9 249 467 (3 300) 0,00 2012-07-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 246 167 (5 410) 16,21 (0,01) 9 246 167 (5 410) 0,00 2012-07-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 240 757 (2 922) 16,20 (0,01) 9 240 757 (2 922) 0,00 2012-07-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 237 835 (4 800) 16,19 (0,01) 9 237 835 (4 800) 0,00 2012-07-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 233 035 (3 846) 16,18 9 233 035 (3 846) 0,00 2012-07-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 229 189 (3 400) 16,18 (0,01) 9 229 189 (3 400) 0,00 2012-07-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 225 789 (315) 16,17 9 225 789 (315) 0,00 2012-07-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 225 474 (4 717) 16,17 (0,01) 9 225 474 (4 717) 0,00 2012-07-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 220 757 (1 621) 16,16 9 220 757 (1 621) 0,00 2012-07-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 219 136 (4 400) 16,16 (0,01) 9 219 136 (4 400) 0,00 2012-07-03
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 214 736 (1 621) 16,15 9 214 736 (1 621) 0,00 2012-07-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 213 115 (1 439) 16,15 (0,01) 9 213 115 (1 439) 0,00 2012-06-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 211 676 (4 128) 16,14 9 211 676 (4 128) 0,00 2012-06-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 207 548 (2 275) 16,14 (0,01) 9 207 548 (2 275) 0,00 2012-06-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 205 273 (3 561) 16,13 9 205 273 (3 561) 0,00 2012-06-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 201 712 (60 130) 16,13 (0,11) 9 201 712 (60 130) 0,00 2012-06-25
CNG Luxembourg s.a.r.l. 0 (-8 983 608) 0,00 (-15,75) 0 (-8 983 608) 0,00 (-15,75) 2012-05-16
Ceramika Nowa Gala SA 9 141 582 16,02 9 141 582 0,00 2012-05-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 9 141 582 16,02 (16,02) 9 141 582 0,00 2012-05-16
CNG Luxembourg s.a.r.l. 8 983 608 (3 279 720) 15,75 (5,75) 8 983 608 (3 279 720) 15,75 (5,75) 2012-04-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 0 (-8 983 608) 0,00 (-15,75) 0 (-8 983 608) 0,00 2012-04-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 8 983 608 (213 605) 15,75 (0,38) 8 983 608 (213 605) 0,00 2012-03-13
Swedbank AS 500 (-2 894 062) 0,00 (-5,07) 500 (-2 894 062) 0,00 (-5,99) 2012-01-20
Swedbank AS 500 0,00 500 0,00 2012-01-20
Swedbank AS 500 (-5 255 720) 0,00 (-9,21) 500 (-5 255 720) 0,00 (-9,21) 2012-01-20
Swedbank AS 2 894 562 5,07 2 894 562 5,99 2012-01-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 8 770 003 (69 134) 15,37 (0,12) 8 770 003 (69 134) 0,00 2012-01-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 8 700 869 (210 929) 15,25 (0,37) 8 700 869 (210 929) 0,00 2012-01-02
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 8 489 940 (218 401) 14,88 (0,38) 8 489 940 (218 401) 0,00 2011-12-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 8 271 539 (214 276) 14,50 (0,38) 8 271 539 (214 276) 0,00 2011-11-15
Leszczyński Grzegorz 773 537 1,35 773 537 1,58 (0,23) 2011-11-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 8 057 263 (251 862) 14,12 (0,44) 8 057 263 (251 862) 0,00 2011-10-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 7 805 401 (120 500) 13,68 (0,21) 7 805 401 (120 500) 0,00 2011-10-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 7 684 901 (133 313) 13,47 (0,24) 7 684 901 (133 313) 0,00 2011-09-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 7 551 588 (236 038) 13,23 (0,41) 7 551 588 (236 038) 0,00 2011-09-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 7 315 550 (364 000) 12,82 (0,64) 7 315 550 (364 000) 0,00 2011-08-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 951 550 (417 642) 12,18 (0,73) 6 951 550 (417 642) 0,00 2011-08-16
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 533 908 (60 000) 11,45 (0,10) 6 533 908 (60 000) 0,00 2011-07-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 473 908 (50 646) 11,35 (0,09) 6 473 908 (50 646) 0,00 2011-07-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 423 262 (39 354) 11,26 (0,07) 6 423 262 (39 354) 0,00 2011-07-27
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 383 908 (38 351) 11,19 (0,07) 6 383 908 (38 351) 0,00 2011-07-26
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 345 557 (41 749) 11,12 (0,07) 6 345 557 (41 749) 0,00 2011-07-25
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 303 808 (36 220) 11,05 (0,07) 6 303 808 (36 220) 0,00 2011-07-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 267 588 (23 000) 10,98 (0,04) 6 267 588 (23 000) 0,00 2011-07-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 244 588 (29 300) 10,94 (0,05) 6 244 588 (29 300) 0,00 2011-07-20
MetLife OFE 8 703 963 (370 880) 15,25 (0,65) 8 703 963 (370 880) 17,17 (0,74) 2011-07-19
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 215 288 (31 400) 10,89 (0,05) 6 215 288 (31 400) 0,00 2011-07-19
MetLife OFE 8 333 083 (925 603) 14,60 (1,62) 8 333 083 (925 603) 16,43 (3,45) 2011-07-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 183 888 (29 150) 10,84 (0,05) 6 183 888 (29 150) 0,00 2011-07-18
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 154 738 (38 650) 10,79 (0,07) 6 154 738 (38 650) 0,00 2011-07-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 116 088 (29 200) 10,72 (0,05) 6 116 088 (29 200) 0,00 2011-07-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 086 888 (38 320) 10,67 (0,07) 6 086 888 (38 320) 0,00 2011-07-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 048 568 (24 203) 10,60 (0,04) 6 048 568 (24 203) 0,00 2011-07-12
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 024 365 (26 000) 10,56 (0,05) 6 024 365 (26 000) 0,00 2011-07-11
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 998 365 (26 724) 10,51 (0,05) 5 998 365 (26 724) 0,00 2011-07-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 971 641 (10 536) 10,46 (0,01) 5 971 641 (10 536) 0,00 2011-07-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 961 105 (36 790) 10,45 (0,07) 5 961 105 (36 790) 0,00 2011-07-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 924 315 (15 327) 10,38 (0,03) 5 924 315 (15 327) 0,00 2011-07-05
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 908 988 (52 100) 10,35 (0,09) 5 908 988 (52 100) 0,00 2011-07-04
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 856 888 (50 000) 10,26 (0,08) 5 856 888 (50 000) 0,00 2011-07-01
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 806 888 (4 700) 10,18 (0,01) 5 806 888 (4 700) 0,00 2011-06-30
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 802 188 (7 000) 10,17 (0,01) 5 802 188 (7 000) 0,00 2011-06-29
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 795 188 (11 300) 10,16 (0,02) 5 795 188 (11 300) 0,00 2011-06-28
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 783 888 (5 050) 10,14 (0,01) 5 783 888 (5 050) 0,00 2011-06-24
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 778 838 (9 820) 10,13 (0,02) 5 778 838 (9 820) 0,00 2011-06-22
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 769 018 (3 800) 10,11 (0,01) 5 769 018 (3 800) 0,00 2011-06-21
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 765 218 (6 330) 10,10 (0,01) 5 765 218 (6 330) 0,00 2011-06-20
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 758 888 (17 900) 10,09 (0,03) 5 758 888 (17 900) 0,00 2011-06-17
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 740 988 (3 550) 10,06 (0,01) 5 740 988 (3 550) 0,00 2011-06-15
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 737 438 (3 000) 10,05 5 737 438 (3 000) 0,00 2011-06-14
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 734 438 (2 480) 10,05 (0,01) 5 734 438 (2 480) 0,00 2011-06-13
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 731 958 (2 200) 10,04 5 731 958 (2 200) 0,00 2011-06-10
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 729 758 (8 990) 10,04 (0,02) 5 729 758 (8 990) 0,00 2011-06-09
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 720 768 (4 800) 10,02 5 720 768 (4 800) 0,00 2011-06-08
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 715 968 (4 343) 10,02 (0,01) 5 715 968 (4 343) 0,00 2011-06-07
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 711 625 (1 750) 10,01 5 711 625 (1 750) 0,00 2011-06-06
Ceramika Nowa Gala SA wraz z CNG Luxembourg S.a.r.l. 5 709 875 10,01 (10,01) 5 709 875 0,00 2011-06-03
MetLife OFE 7 407 480 (1 607 428) 12,98 (2,82) 7 407 480 (1 607 428) 12,98 (2,82) 2011-03-14
CNG Luxembourg s.a.r.l. 5 703 888 10,00 5 703 888 10,00 2011-03-06
MetLife OFE 5 800 052 (2 772 916) 10,16 (4,86) 5 800 052 (2 772 916) 10,16 (4,86) 2010-12-23
Ceramika Nowa Gala SA 0 0,00 0 0,00 2010-10-27
Ceramika Nowa Gala SA 0 (-5 703 888) 0,00 (-10,00) 0 (-5 703 888) 0,00 2010-10-27
CNG Luxembourg s.a.r.l. 5 703 888 10,00 5 703 888 10,00 2010-10-26
Ceramika Nowa Gala SA 5 703 888 (100) 10,00 5 703 888 (100) 0,00 2010-10-20
Ceramika Nowa Gala SA 5 703 788 (10 800) 10,00 (0,02) 5 703 788 (10 800) 0,00 2010-10-07
Ceramika Nowa Gala SA 5 692 988 (10 500) 9,98 (0,02) 5 692 988 (10 500) 0,00 2010-10-06
Ceramika Nowa Gala SA 5 682 488 (7 300) 9,96 (0,02) 5 682 488 (7 300) 0,00 2010-10-05
Ceramika Nowa Gala SA 5 675 188 (10 000) 9,94 (0,01) 5 675 188 (10 000) 0,00 2010-10-04
Ceramika Nowa Gala SA 5 665 188 (10 000) 9,93 (0,02) 5 665 188 (10 000) 0,00 2010-10-01
Ceramika Nowa Gala SA 5 655 188 (10 000) 9,91 (0,02) 5 655 188 (10 000) 0,00 2010-09-30
Ceramika Nowa Gala SA 5 645 188 (10 000) 9,89 (0,02) 5 645 188 (10 000) 0,00 2010-09-29
Ceramika Nowa Gala SA 5 635 188 (10 000) 9,87 (0,01) 5 635 188 (10 000) 0,00 2010-09-28
Ceramika Nowa Gala SA 5 625 188 (10 000) 9,86 (0,02) 5 625 188 (10 000) 0,00 2010-09-27
Ceramika Nowa Gala SA 5 615 188 (10 000) 9,84 (0,02) 5 615 188 (10 000) 0,00 2010-09-24
Ceramika Nowa Gala SA 5 605 188 (10 000) 9,82 (0,02) 5 605 188 (10 000) 0,00 2010-09-23
Ceramika Nowa Gala SA 5 595 188 (10 000) 9,80 (0,01) 5 595 188 (10 000) 0,00 2010-09-22
Ceramika Nowa Gala SA 5 585 188 (10 000) 9,79 (0,02) 5 585 188 (10 000) 0,00 2010-09-21
Ceramika Nowa Gala SA 5 575 188 (8 350) 9,77 (0,02) 5 575 188 (8 350) 0,00 2010-09-20
Ceramika Nowa Gala SA 5 566 838 (10 000) 9,75 (0,01) 5 566 838 (10 000) 0,00 2010-09-17
Ceramika Nowa Gala SA 5 556 838 (10 000) 9,74 (0,02) 5 556 838 (10 000) 0,00 2010-09-16
Ceramika Nowa Gala SA 5 546 838 (10 000) 9,72 (0,02) 5 546 838 (10 000) 0,00 2010-09-15
Ceramika Nowa Gala SA 5 536 838 (10 000) 9,70 (0,02) 5 536 838 (10 000) 0,00 2010-09-14
Ceramika Nowa Gala SA 5 526 838 (10 000) 9,68 (0,01) 5 526 838 (10 000) 0,00 2010-09-13
Ceramika Nowa Gala SA 5 516 838 (10 000) 9,67 (0,02) 5 516 838 (10 000) 0,00 2010-09-10
Ceramika Nowa Gala SA 5 506 838 (10 000) 9,65 (0,02) 5 506 838 (10 000) 0,00 2010-09-09
Ceramika Nowa Gala SA 5 496 838 (10 000) 9,63 (0,02) 5 496 838 (10 000) 0,00 2010-09-08
Ceramika Nowa Gala SA 5 486 838 (10 000) 9,61 (0,01) 5 486 838 (10 000) 0,00 2010-09-07
Ceramika Nowa Gala SA 5 476 838 (10 000) 9,60 (0,02) 5 476 838 (10 000) 0,00 2010-09-06
Ceramika Nowa Gala SA 5 466 838 (10 000) 9,58 (0,02) 5 466 838 (10 000) 0,00 2010-09-03
Ceramika Nowa Gala SA 5 456 838 (8 750) 9,56 (0,01) 5 456 838 (8 750) 0,00 2010-09-02
Ceramika Nowa Gala SA 5 448 088 (257 800) 9,55 (0,46) 5 448 088 (257 800) 0,00 2010-08-31
Ceramika Nowa Gala SA 5 190 288 (19 275) 9,09 (0,03) 5 190 288 (19 275) 0,00 2010-07-30
Ceramika Nowa Gala SA 5 171 013 (18 686) 9,06 (0,03) 5 171 013 (18 686) 0,00 2010-07-29
Ceramika Nowa Gala SA 5 152 327 (16 531) 9,03 (0,03) 5 152 327 (16 531) 0,00 2010-07-28
Ceramika Nowa Gala SA 5 135 796 (20 436) 9,00 (0,04) 5 135 796 (20 436) 0,00 2010-07-27
Ceramika Nowa Gala SA 5 115 360 (17 000) 8,96 (0,03) 5 115 360 (17 000) 0,00 2010-07-26
Ceramika Nowa Gala SA 5 098 360 (18 980) 8,93 (0,03) 5 098 360 (18 980) 0,00 2010-07-23
Ceramika Nowa Gala SA 5 079 380 (19 481) 8,90 (0,03) 5 079 380 (19 481) 0,00 2010-07-22
Ceramika Nowa Gala SA 5 059 899 (20 159) 8,87 (0,04) 5 059 899 (20 159) 0,00 2010-07-21
Ceramika Nowa Gala SA 5 039 740 (9 636) 8,83 (0,02) 5 039 740 (9 636) 0,00 2010-07-20
Ceramika Nowa Gala SA 5 030 104 (14 985) 8,81 (0,02) 5 030 104 (14 985) 0,00 2010-07-19
Ceramika Nowa Gala SA 5 015 119 (25 500) 8,79 (0,05) 5 015 119 (25 500) 0,00 2010-07-16
Ceramika Nowa Gala SA 4 989 619 (10 911) 8,74 (0,02) 4 989 619 (10 911) 0,00 2010-07-15
Ceramika Nowa Gala SA 4 978 708 (17 521) 8,72 (0,03) 4 978 708 (17 521) 0,00 2010-07-14
Ceramika Nowa Gala SA 4 961 187 (17 679) 8,69 (0,03) 4 961 187 (17 679) 0,00 2010-07-13
Ceramika Nowa Gala SA 4 943 508 (18 100) 8,66 (0,03) 4 943 508 (18 100) 0,00 2010-07-12
Ceramika Nowa Gala SA 4 925 408 (18 449) 8,63 (0,03) 4 925 408 (18 449) 0,00 2010-07-09
Ceramika Nowa Gala SA 4 906 959 (18 450) 8,60 (0,03) 4 906 959 (18 450) 0,00 2010-07-08
Ceramika Nowa Gala SA 4 888 509 (16 544) 8,57 (0,03) 4 888 509 (16 544) 0,00 2010-07-07
Ceramika Nowa Gala SA 4 871 965 (3 347) 8,54 (0,01) 4 871 965 (3 347) 0,00 2010-07-06
Ceramika Nowa Gala SA 4 868 618 (4 584) 8,53 (0,01) 4 868 618 (4 584) 0,00 2010-07-05
Ceramika Nowa Gala SA 4 864 034 (4 600) 8,52 (0,01) 4 864 034 (4 600) 0,00 2010-07-02
Ceramika Nowa Gala SA 4 859 434 (4 905) 8,51 4 859 434 (4 905) 0,00 2010-07-01
Ceramika Nowa Gala SA 4 854 529 (14 908) 8,51 (0,03) 4 854 529 (14 908) 0,00 2010-06-30
Ceramika Nowa Gala SA 4 839 621 (10 250) 8,48 (0,02) 4 839 621 (10 250) 0,00 2010-06-29
Ceramika Nowa Gala SA 4 829 371 (7 500) 8,46 (0,01) 4 829 371 (7 500) 0,00 2010-06-28
Ceramika Nowa Gala SA 4 821 871 (7 350) 8,45 (0,01) 4 821 871 (7 350) 0,00 2010-06-25
Ceramika Nowa Gala SA 4 814 521 (3 590) 8,44 (0,01) 4 814 521 (3 590) 0,00 2010-06-24
Ceramika Nowa Gala SA 4 810 931 (4 110) 8,43 (0,01) 4 810 931 (4 110) 0,00 2010-06-23
Ceramika Nowa Gala SA 4 806 821 (4 450) 8,42 (0,01) 4 806 821 (4 450) 0,00 2010-06-22
Ceramika Nowa Gala SA 4 802 371 (3 905) 8,41 4 802 371 (3 905) 0,00 2010-06-21
Ceramika Nowa Gala SA 4 798 466 (2 465) 8,41 (0,01) 4 798 466 (2 465) 0,00 2010-06-18
Ceramika Nowa Gala SA 4 796 001 (3 650) 8,40 4 796 001 (3 650) 0,00 2010-06-17
Ceramika Nowa Gala SA 4 792 351 (3 943) 8,40 (0,01) 4 792 351 (3 943) 0,00 2010-06-16
Ceramika Nowa Gala SA 4 788 408 (3 854) 8,39 (0,01) 4 788 408 (3 854) 0,00 2010-06-15
Ceramika Nowa Gala SA 4 784 554 (3 950) 8,38 4 784 554 (3 950) 0,00 2010-06-14
Ceramika Nowa Gala SA 4 780 604 (6 620) 8,38 (0,02) 4 780 604 (6 620) 0,00 2010-06-11
Ceramika Nowa Gala SA 4 773 984 (3 950) 8,36 4 773 984 (3 950) 0,00 2010-06-09
Ceramika Nowa Gala SA 4 770 034 (4 287) 8,36 (0,01) 4 770 034 (4 287) 0,00 2010-06-08
Ceramika Nowa Gala SA 4 765 747 (3 940) 8,35 (0,01) 4 765 747 (3 940) 0,00 2010-06-07
Ceramika Nowa Gala SA 4 761 807 (4 750) 8,34 4 761 807 (4 750) 0,00 2010-06-04
Ceramika Nowa Gala SA 4 757 057 (3 853) 8,34 (0,01) 4 757 057 (3 853) 0,00 2010-06-02
Ceramika Nowa Gala SA 4 753 204 (4 910) 8,33 (0,01) 4 753 204 (4 910) 0,00 2010-06-01
Ceramika Nowa Gala SA 4 748 294 (5 370) 8,32 (0,01) 4 748 294 (5 370) 0,00 2010-05-31
Ceramika Nowa Gala SA 4 742 924 (8 042) 8,31 (0,01) 4 742 924 (8 042) 0,00 2010-05-28
Ceramika Nowa Gala SA 4 734 882 (10 251) 8,30 (0,02) 4 734 882 (10 251) 0,00 2010-05-27
Ceramika Nowa Gala SA 4 724 631 (2 760) 8,28 (0,01) 4 724 631 (2 760) 0,00 2010-05-26
Ceramika Nowa Gala SA 4 721 871 (3 059) 8,27 4 721 871 (3 059) 0,00 2010-04-22
Ceramika Nowa Gala SA 4 718 812 (4 463) 8,27 (0,01) 4 718 812 (4 463) 0,00 2010-04-21
Ceramika Nowa Gala SA 4 714 349 (4 456) 8,26 (0,01) 4 714 349 (4 456) 0,00 2010-04-20
Ceramika Nowa Gala SA 4 709 893 (4 473) 8,25 (0,01) 4 709 893 (4 473) 0,00 2010-04-19
Ceramika Nowa Gala SA 4 705 420 (4 420) 8,24 4 705 420 (4 420) 0,00 2010-04-16
Ceramika Nowa Gala SA 4 701 000 (4 470) 8,24 (0,01) 4 701 000 (4 470) 0,00 2010-04-15
Ceramika Nowa Gala SA 4 696 530 (3 992) 8,23 (0,01) 4 696 530 (3 992) 0,00 2010-04-14
Ceramika Nowa Gala SA 4 692 538 (4 448) 8,22 (0,01) 4 692 538 (4 448) 0,00 2010-04-13
Ceramika Nowa Gala SA 4 688 090 (3 250) 8,21 4 688 090 (3 250) 0,00 2010-04-12
Ceramika Nowa Gala SA 4 684 840 (4 677) 8,21 (0,01) 4 684 840 (4 677) 0,00 2010-04-09
Ceramika Nowa Gala SA 4 680 163 (3 650) 8,20 (0,01) 4 680 163 (3 650) 0,00 2010-04-08
Ceramika Nowa Gala SA 4 676 513 (4 791) 8,19 4 676 513 (4 791) 0,00 2010-04-07
Ceramika Nowa Gala SA 4 671 722 (4 792) 8,19 (0,01) 4 671 722 (4 792) 0,00 2010-04-06
Ceramika Nowa Gala SA 4 666 930 (4 800) 8,18 (0,01) 4 666 930 (4 800) 0,00 2010-04-01
Millennium TFI SA 2 773 989 4,00 (-0,86) 2 773 989 5,00 (-0,27) 2010-03-31
Ceramika Nowa Gala SA 4 662 130 (4 844) 8,17 (0,01) 4 662 130 (4 844) 0,00 2010-03-31
Ceramika Nowa Gala SA 4 657 286 (10 000) 8,16 (0,02) 4 657 286 (10 000) 0,00 2010-03-30
Ceramika Nowa Gala SA 4 647 286 (10 000) 8,14 (0,01) 4 647 286 (10 000) 0,00 2010-03-29
Ceramika Nowa Gala SA 4 637 286 (3 297) 8,13 (0,01) 4 637 286 (3 297) 0,00 2010-03-26
Ceramika Nowa Gala SA 4 633 989 (6 645) 8,12 (0,01) 4 633 989 (6 645) 0,00 2010-03-25
Ceramika Nowa Gala SA 4 627 344 (3 290) 8,11 (0,01) 4 627 344 (3 290) 0,00 2010-03-23
Ceramika Nowa Gala SA 4 624 054 (9 623) 8,10 (0,01) 4 624 054 (9 623) 0,00 2010-01-21
Ceramika Nowa Gala SA 4 614 431 (9 507) 8,09 (0,02) 4 614 431 (9 507) 0,00 2010-01-20
Jupiter SA 836 515 (-502 855) 1,46 (-0,88) 836 515 (-502 855) 1,59 (-0,96) 2010-01-19
Ceramika Nowa Gala SA 4 604 924 (9 575) 8,07 (0,02) 4 604 924 (9 575) 0,00 2010-01-19
Ceramika Nowa Gala SA 4 595 349 (9 596) 8,05 (0,02) 4 595 349 (9 596) 0,00 2010-01-18
Jupiter SA 1 339 370 (-1 700 000) 2,34 (-2,98) 1 339 370 (-1 700 000) 2,55 (-3,24) 2010-01-15
Ceramika Nowa Gala SA 4 585 753 (9 380) 8,03 (0,01) 4 585 753 (9 380) 0,00 2010-01-15
Allianz Polska OFE 3 761 616 6,70 (0,71) 3 761 616 8,02 (0,02) 2010-01-15
Allianz Polska OFE 3 761 616 5,99 (-0,60) 3 761 616 8,00 (0,83) 2010-01-15
Allianz Polska OFE 3 761 616 6,59 3 761 616 7,17 (0,58) 2010-01-15
Allianz Polska OFE 3 761 616 6,59 3 761 616 6,59 (-1,27) 2010-01-15
Allianz Polska OFE 3 761 616 6,59 3 761 616 7,86 2010-01-15
Jupiter SA 3 039 370 (-787 240) 5,32 (-1,38) 3 039 370 (-787 240) 5,79 (-0,91) 2010-01-14
Ceramika Nowa Gala SA 4 576 373 (9 468) 8,02 (0,02) 4 576 373 (9 468) 0,00 2010-01-14
Ceramika Nowa Gala SA 4 566 905 (9 436) 8,00 (0,01) 4 566 905 (9 436) 0,00 2010-01-13
Ceramika Nowa Gala SA 4 557 469 (9 456) 7,99 (0,02) 4 557 469 (9 456) 0,00 2010-01-12
Ceramika Nowa Gala SA 4 548 013 (9 647) 7,97 (0,02) 4 548 013 (9 647) 0,00 2010-01-11
Ceramika Nowa Gala SA 4 538 366 (9 546) 7,95 (0,02) 4 538 366 (9 546) 0,00 2010-01-08
Ceramika Nowa Gala SA 4 528 820 (9 801) 7,93 (0,01) 4 528 820 (9 801) 0,00 2010-01-07
Ceramika Nowa Gala SA 4 519 019 (9 208) 7,92 (0,02) 4 519 019 (9 208) 0,00 2009-12-31
Ceramika Nowa Gala SA 4 509 811 (11 289) 7,90 (0,02) 4 509 811 (11 289) 0,00 2009-12-30
Ceramika Nowa Gala SA 4 498 522 (10 275) 7,88 (0,02) 4 498 522 (10 275) 0,00 2009-12-29
Ceramika Nowa Gala SA 4 488 247 (10 284) 7,86 (0,01) 4 488 247 (10 284) 0,00 2009-12-28
Ceramika Nowa Gala SA 4 477 963 (9 965) 7,85 (0,02) 4 477 963 (9 965) 0,00 2009-12-23
Ceramika Nowa Gala SA 4 467 998 (9 830) 7,83 (0,02) 4 467 998 (9 830) 0,00 2009-12-22
Millennium TFI SA 2 773 989 (-2 916 006) 4,86 (-5,11) 2 773 989 (-2 916 006) 5,27 (-5,39) 2009-12-21
Ceramika Nowa Gala SA 4 458 168 (9 770) 7,81 (0,02) 4 458 168 (9 770) 0,00 2009-12-21
Ceramika Nowa Gala SA 4 448 398 (9 702) 7,79 (0,01) 4 448 398 (9 702) 0,00 2009-12-18
Ceramika Nowa Gala SA 4 438 696 (9 633) 7,78 (0,02) 4 438 696 (9 633) 0,00 2009-12-17
Ceramika Nowa Gala SA 4 429 063 (9 691) 7,76 (0,02) 4 429 063 (9 691) 0,00 2009-12-16
Ceramika Nowa Gala SA 4 419 372 (9 554) 7,74 (0,01) 4 419 372 (9 554) 0,00 2009-12-15
Ceramika Nowa Gala SA 4 409 818 (9 398) 7,73 (0,02) 4 409 818 (9 398) 0,00 2009-12-14
Ceramika Nowa Gala SA 4 400 420 (9 404) 7,71 (0,02) 4 400 420 (9 404) 0,00 2009-12-11
Ceramika Nowa Gala SA 4 391 016 (9 320) 7,69 (0,01) 4 391 016 (9 320) 0,00 2009-12-10
Ceramika Nowa Gala SA 4 381 696 (3 141) 7,68 (0,01) 4 381 696 (3 141) 0,00 2009-12-09
Ceramika Nowa Gala SA 4 378 555 (18 752) 7,67 (0,03) 4 378 555 (18 752) 0,00 2009-12-08
Ceramika Nowa Gala SA 4 359 803 (9 555) 7,64 (0,02) 4 359 803 (9 555) 0,00 2009-12-04
Ceramika Nowa Gala SA 4 350 248 (10 856) 7,62 (0,02) 4 350 248 (10 856) 0,00 2009-12-03
Ceramika Nowa Gala SA 4 339 392 (9 681) 7,60 (0,01) 4 339 392 (9 681) 0,00 2009-12-02
Ceramika Nowa Gala SA 4 329 711 (9 680) 7,59 (0,02) 4 329 711 (9 680) 0,00 2009-12-01
Ceramika Nowa Gala SA 4 320 031 (9 800) 7,57 (0,02) 4 320 031 (9 800) 0,00 2009-11-30
Ceramika Nowa Gala SA 4 310 231 (9 700) 7,55 (0,02) 4 310 231 (9 700) 0,00 2009-11-27
Ceramika Nowa Gala SA 4 300 531 (9 390) 7,53 (0,01) 4 300 531 (9 390) 0,00 2009-11-26
Ceramika Nowa Gala SA 4 291 141 (9 260) 7,52 (0,02) 4 291 141 (9 260) 0,00 2009-11-25
Ceramika Nowa Gala SA 4 281 881 (18 301) 7,50 (0,03) 4 281 881 (18 301) 0,00 2009-11-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 263 580 (9 019) 7,47 (0,02) 4 263 580 (9 019) 0,00 2009-11-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 254 561 (11 009) 7,45 (0,02) 4 254 561 (11 009) 0,00 2009-11-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 243 552 (9 152) 7,43 (0,01) 4 243 552 (9 152) 0,00 2009-11-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 234 400 (8 919) 7,42 (0,02) 4 234 400 (8 919) 0,00 2009-11-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 225 481 (9 637) 7,40 (0,01) 4 225 481 (9 637) 0,00 2009-10-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 215 844 (8 500) 7,39 (0,02) 4 215 844 (8 500) 0,00 2009-10-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 207 344 (10 500) 7,37 (0,02) 4 207 344 (10 500) 0,00 2009-10-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 196 844 (14 342) 7,35 (0,02) 4 196 844 (14 342) 0,00 2009-10-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 182 502 (14 810) 7,33 (0,03) 4 182 502 (14 810) 0,00 2009-10-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 167 692 (14 275) 7,30 (0,02) 4 167 692 (14 275) 0,00 2009-10-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 153 417 (15 149) 7,28 (0,03) 4 153 417 (15 149) 0,00 2009-10-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 138 268 (15 251) 7,25 (0,03) 4 138 268 (15 251) 0,00 2009-10-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 123 017 (14 050) 7,22 (0,02) 4 123 017 (14 050) 0,00 2009-10-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 108 967 (13 991) 7,20 (0,03) 4 108 967 (13 991) 0,00 2009-10-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 094 976 (13 880) 7,17 (0,02) 4 094 976 (13 880) 0,00 2009-10-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 081 096 (13 762) 7,15 (0,02) 4 081 096 (13 762) 0,00 2009-10-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 067 334 (13 747) 7,13 (0,03) 4 067 334 (13 747) 0,00 2009-10-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 053 587 (69 053) 7,10 (0,12) 4 053 587 (69 053) 0,00 2009-10-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 984 534 (-55 317) 6,98 (-0,10) 3 984 534 (-55 317) 0,00 2009-10-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 039 851 (13 887) 7,08 (0,03) 4 039 851 (13 887) 0,00 2009-10-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 025 964 (13 955) 7,05 (0,02) 4 025 964 (13 955) 0,00 2009-10-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 4 012 009 (13 448) 7,03 (0,02) 4 012 009 (13 448) 0,00 2009-10-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 998 561 (28 478) 7,01 (0,05) 3 998 561 (28 478) 0,00 2009-10-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 970 083 (14 675) 6,96 (0,03) 3 970 083 (14 675) 0,00 2009-10-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 955 408 (13 971) 6,93 (0,02) 3 955 408 (13 971) 0,00 2009-10-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 941 437 (14 130) 6,91 (0,03) 3 941 437 (14 130) 0,00 2009-09-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 927 307 (16 089) 6,88 (0,03) 3 927 307 (16 089) 0,00 2009-09-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 911 218 (16 359) 6,85 (0,03) 3 911 218 (16 359) 0,00 2009-09-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 894 859 (10 029) 6,82 (0,01) 3 894 859 (10 029) 0,00 2009-09-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 884 830 (10 050) 6,81 (0,02) 3 884 830 (10 050) 0,00 2009-09-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 874 780 (10 100) 6,79 (0,02) 3 874 780 (10 100) 0,00 2009-09-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 864 680 (8 520) 6,77 (0,01) 3 864 680 (8 520) 0,00 2009-09-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 856 160 (9 003) 6,76 (0,02) 3 856 160 (9 003) 0,00 2009-09-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 847 157 (12 020) 6,74 (0,02) 3 847 157 (12 020) 0,00 2009-09-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 835 137 (10 110) 6,72 (0,02) 3 835 137 (10 110) 0,00 2009-09-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 825 027 (11 269) 6,70 (0,02) 3 825 027 (11 269) 0,00 2009-09-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 813 758 (10 101) 6,68 (0,02) 3 813 758 (10 101) 0,00 2009-09-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 803 657 (10 200) 6,66 (0,01) 3 803 657 (10 200) 0,00 2009-09-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 793 457 (12 300) 6,65 (0,03) 3 793 457 (12 300) 0,00 2009-09-11
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 781 157 (14 350) 6,62 (0,02) 3 781 157 (14 350) 0,00 2009-09-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 766 807 (10 500) 6,60 (0,02) 3 766 807 (10 500) 0,00 2009-09-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 756 307 (10 500) 6,58 (0,02) 3 756 307 (10 500) 0,00 2009-09-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 745 807 (9 850) 6,56 (0,02) 3 745 807 (9 850) 0,00 2009-09-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 735 957 (10 650) 6,54 (0,01) 3 735 957 (10 650) 0,00 2009-09-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 725 307 (11 475) 6,53 (0,02) 3 725 307 (11 475) 0,00 2009-09-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 713 832 (19 050) 6,51 (0,04) 3 713 832 (19 050) 0,00 2009-09-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 694 782 (16 975) 6,47 (0,03) 3 694 782 (16 975) 0,00 2009-09-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 677 807 (12 000) 6,44 (0,02) 3 677 807 (12 000) 0,00 2009-08-31
Millennium TFI SA 5 689 995 (-60 000) 9,97 (-0,11) 5 689 995 (-60 000) 10,66 (-0,11) 2009-08-14
Millennium TFI SA 5 749 995 (-589 797) 10,08 (-1,03) 5 749 995 (-589 797) 10,77 (-0,48) 2009-08-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 665 807 (18 328) 6,42 (0,03) 3 665 807 (18 328) 0,00 2009-07-31
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 647 479 (16 411) 6,39 (0,03) 3 647 479 (16 411) 0,00 2009-07-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 631 068 (2 614) 6,36 3 631 068 (2 614) 0,00 2009-07-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 628 454 (4 605) 6,36 (0,01) 3 628 454 (4 605) 0,00 2009-07-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 623 849 (8 133) 6,35 (0,02) 3 623 849 (8 133) 0,00 2009-07-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 615 716 (9 058) 6,33 (0,01) 3 615 716 (9 058) 0,00 2009-07-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 606 658 (10 148) 6,32 (0,02) 3 606 658 (10 148) 0,00 2009-07-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 596 510 (8 727) 6,30 (0,01) 3 596 510 (8 727) 0,00 2009-07-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 587 783 (8 500) 6,29 (0,02) 3 587 783 (8 500) 0,00 2009-07-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 579 283 (10 300) 6,27 (0,02) 3 579 283 (10 300) 0,00 2009-07-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 568 983 (10 200) 6,25 (0,02) 3 568 983 (10 200) 0,00 2009-07-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 558 783 (4 700) 6,23 3 558 783 (4 700) 0,00 2009-07-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 554 083 (9 300) 6,23 (0,02) 3 554 083 (9 300) 0,00 2009-07-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 544 783 (6 800) 6,21 (0,01) 3 544 783 (6 800) 0,00 2009-07-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 537 983 (10 250) 6,20 (0,02) 3 537 983 (10 250) 0,00 2009-07-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 527 733 (9 450) 6,18 (0,02) 3 527 733 (9 450) 0,00 2009-07-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 518 283 (10 829) 6,16 (0,02) 3 518 283 (10 829) 0,00 2009-07-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 507 454 (9 471) 6,14 (0,01) 3 507 454 (9 471) 0,00 2009-07-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 497 983 (11 068) 6,13 (0,02) 3 497 983 (11 068) 0,00 2009-07-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 486 915 (10 532) 6,11 (0,02) 3 486 915 (10 532) 0,00 2009-07-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 476 383 (18 600) 6,09 (0,03) 3 476 383 (18 600) 0,00 2009-07-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 457 783 (-9 400) 6,06 (-0,01) 3 457 783 (-9 400) 0,00 2009-07-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 467 183 (9 400) 6,07 (0,01) 3 467 183 (9 400) 0,00 2009-07-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 457 783 (1 500 000) 6,06 (2,63) 3 457 783 (1 500 000) 0,00 2009-07-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 957 783 (-1 489 935) 3,43 (-2,61) 1 957 783 (-1 489 935) 0,00 2009-07-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 447 718 (15 250) 6,04 (0,03) 3 447 718 (15 250) 0,00 2009-06-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 432 468 (4 585) 6,01 (0,01) 3 432 468 (4 585) 0,00 2009-06-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 427 883 (2 150) 6,00 3 427 883 (2 150) 0,00 2009-06-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 425 733 (11 008) 6,00 (0,02) 3 425 733 (11 008) 0,00 2009-06-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 414 725 (9 492) 5,98 (0,01) 3 414 725 (9 492) 0,00 2009-06-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 405 233 (13 015) 5,97 (0,03) 3 405 233 (13 015) 0,00 2009-06-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 392 218 (15 633) 5,94 (0,03) 3 392 218 (15 633) 0,00 2009-06-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 376 585 (13 182) 5,91 (0,02) 3 376 585 (13 182) 0,00 2009-06-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 363 403 (11 120) 5,89 (0,02) 3 363 403 (11 120) 0,00 2009-06-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 352 283 (8 183) 5,87 (0,01) 3 352 283 (8 183) 0,00 2009-06-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 344 100 (10 003) 5,86 (0,02) 3 344 100 (10 003) 0,00 2009-06-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 334 097 (7 614) 5,84 (0,01) 3 334 097 (7 614) 0,00 2009-06-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 326 483 (9 000) 5,83 (0,02) 3 326 483 (9 000) 0,00 2009-06-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 317 483 (4 340) 5,81 (0,01) 3 317 483 (4 340) 0,00 2009-06-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 313 143 (11 560) 5,80 (0,02) 3 313 143 (11 560) 0,00 2009-06-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 301 583 (7 408) 5,78 (0,01) 3 301 583 (7 408) 0,00 2009-06-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 294 175 (5 692) 5,77 (0,01) 3 294 175 (5 692) 0,00 2009-06-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 288 483 (9 500) 5,76 (0,02) 3 288 483 (9 500) 0,00 2009-06-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 278 983 (8 200) 5,74 (0,01) 3 278 983 (8 200) 0,00 2009-06-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 270 783 (9 150) 5,73 (0,02) 3 270 783 (9 150) 0,00 2009-06-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 261 633 (5 350) 5,71 (0,01) 3 261 633 (5 350) 0,00 2009-06-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 256 283 (9 086) 5,70 (0,01) 3 256 283 (9 086) 0,00 2009-05-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 247 197 (7 914) 5,69 (0,02) 3 247 197 (7 914) 0,00 2009-05-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 239 283 (21 245) 5,67 (0,03) 3 239 283 (21 245) 0,00 2009-05-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 218 038 (11 555) 5,64 (0,02) 3 218 038 (11 555) 0,00 2009-05-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 206 483 (13 950) 5,62 (0,03) 3 206 483 (13 950) 0,00 2009-05-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 192 533 (15 200) 5,59 (0,02) 3 192 533 (15 200) 0,00 2009-05-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 177 333 (20 350) 5,57 (0,04) 3 177 333 (20 350) 0,00 2009-05-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 156 983 (21 600) 5,53 (0,04) 3 156 983 (21 600) 0,00 2009-05-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 135 383 (3 600) 5,49 3 135 383 (3 600) 0,00 2009-05-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 131 783 (4 153) 5,49 (0,01) 3 131 783 (4 153) 0,00 2009-05-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 127 630 (5 347) 5,48 (0,01) 3 127 630 (5 347) 0,00 2009-05-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 122 283 (16 068) 5,47 (0,03) 3 122 283 (16 068) 0,00 2009-04-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 106 215 (1 357) 5,44 3 106 215 (1 357) 0,00 2009-04-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 104 858 (2 962) 5,44 (0,01) 3 104 858 (2 962) 0,00 2009-04-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 101 896 (8 316) 5,43 (0,01) 3 101 896 (8 316) 0,00 2009-04-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 093 580 (7 000) 5,42 (0,01) 3 093 580 (7 000) 0,00 2009-04-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 086 580 (1 109) 5,41 (0,01) 3 086 580 (1 109) 0,00 2009-04-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 085 471 (7 601) 5,40 (0,01) 3 085 471 (7 601) 0,00 2009-04-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 077 870 (1 599) 5,39 3 077 870 (1 599) 0,00 2009-04-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 076 271 (7 300) 5,39 (0,01) 3 076 271 (7 300) 0,00 2009-04-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 068 971 (10 250) 5,38 (0,02) 3 068 971 (10 250) 0,00 2009-04-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 058 721 (15 559) 5,36 (0,03) 3 058 721 (15 559) 0,00 2009-04-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 043 162 (14 315) 5,33 (0,02) 3 043 162 (14 315) 0,00 2009-04-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 028 847 (21 069) 5,31 (0,04) 3 028 847 (21 069) 0,00 2009-04-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 007 778 (1 757) 5,27 3 007 778 (1 757) 0,00 2009-04-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 006 021 (3 796) 5,27 (0,01) 3 006 021 (3 796) 0,00 2009-04-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 002 225 (904) 5,26 3 002 225 (904) 0,00 2009-04-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 001 321 (-100) 5,26 3 001 321 (-100) 0,00 2009-04-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 3 001 421 (100 100) 5,26 (0,18) 3 001 421 (100 100) 0,00 2009-04-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 901 321 (3 150) 5,08 2 901 321 (3 150) 0,00 2009-04-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 898 171 (4 200) 5,08 (0,01) 2 898 171 (4 200) 0,00 2009-04-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 893 971 (8 750) 5,07 (0,02) 2 893 971 (8 750) 0,00 2009-03-31
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 885 221 (3 490) 5,05 2 885 221 (3 490) 0,00 2009-03-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 881 731 (-2 240) 5,05 2 881 731 (-2 240) 0,00 2009-03-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 883 971 (5 500) 5,05 (0,01) 2 883 971 (5 500) 0,00 2009-03-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 878 471 (15 380) 5,04 (0,03) 2 878 471 (15 380) 0,00 2009-03-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 863 091 (-9 494) 5,01 (-0,02) 2 863 091 (-9 494) 0,00 2009-03-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 872 585 (10 494) 5,03 (0,02) 2 872 585 (10 494) 0,00 2009-03-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 862 091 (8 214) 5,01 (0,01) 2 862 091 (8 214) 0,00 2009-03-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 853 877 (11 350) 5,00 (0,02) 2 853 877 (11 350) 0,00 2009-03-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 842 527 (-3 600) 4,98 2 842 527 (-3 600) 0,00 2009-03-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 846 127 (103 600) 4,98 (0,18) 2 846 127 (108 510) 0,00 2009-03-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 742 527 (4 910) 4,80 (0,01) 2 737 617 0,00 2009-03-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 737 617 (5 100) 4,79 2 737 617 (5 100) 0,00 2009-03-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 732 517 (11 212) 4,79 (0,02) 2 732 517 (11 212) 0,00 2009-03-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 721 305 (505) 4,77 2 721 305 (505) 0,00 2009-03-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 720 800 (1 000) 4,77 (0,01) 2 720 800 (1 000) 0,00 2009-03-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 719 800 (500) 4,76 2 719 800 (500) 0,00 2009-03-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 719 300 (1 450) 4,76 2 719 300 (1 450) 0,00 2009-03-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 717 850 (5 500) 4,76 (0,01) 2 717 850 (5 500) 0,00 2009-03-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 712 350 (7 150) 4,75 (0,01) 2 712 350 (7 150) 0,00 2009-03-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 705 200 (6 930) 4,74 (0,01) 2 705 200 (6 930) 0,00 2009-02-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 698 270 (8 205) 4,73 (0,02) 2 698 270 (8 205) 0,00 2009-02-26
Leszczyński Grzegorz 773 537 1,35 773 537 1,35 2009-02-25
Leszczyński Grzegorz 773 537 1,35 773 537 1,35 (-0,07) 2009-02-25
Leszczyński Grzegorz 773 537 (272 000) 1,35 (0,48) 773 537 (272 000) 1,42 (0,52) 2009-02-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 690 065 (11 005) 4,71 (0,02) 2 690 065 (11 005) 0,00 2009-02-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 679 060 (15 000) 4,69 (0,02) 2 679 060 (15 000) 0,00 2009-02-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 664 060 (10 615) 4,67 (0,02) 2 664 060 (10 615) 0,00 2009-02-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 653 445 (2 542) 4,65 (0,01) 2 653 445 (2 542) 0,00 2009-02-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 650 903 (850) 4,64 2 650 903 (850) 0,00 2009-02-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 650 053 (8 250) 4,64 (0,01) 2 650 053 (8 250) 0,00 2009-02-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 641 803 (3 698) 4,63 (0,01) 2 641 803 (3 698) 0,00 2009-02-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 638 105 (1 600) 4,62 2 638 105 (1 600) 0,00 2009-02-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 636 505 (2 566) 4,62 (0,01) 2 636 505 (2 566) 0,00 2009-02-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 633 939 (6 450) 4,61 (0,01) 2 633 939 (6 450) 0,00 2009-02-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 627 489 (2 650) 4,60 2 627 489 (2 650) 0,00 2009-02-11
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 624 839 (4 856) 4,60 (0,01) 2 624 839 (4 856) 0,00 2009-02-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 619 983 (6 350) 4,59 (0,01) 2 619 983 (6 350) 0,00 2009-02-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 613 633 (8 900) 4,58 (0,02) 2 613 633 (8 900) 0,00 2009-02-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 604 733 (7 319) 4,56 (0,01) 2 604 733 (7 319) 0,00 2009-02-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 597 414 (7 365) 4,55 (0,01) 2 597 414 (7 365) 0,00 2009-02-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 590 049 (5 939) 4,54 (0,01) 2 590 049 (5 939) 0,00 2009-02-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 584 110 (5 380) 4,53 (0,01) 2 584 110 (5 380) 0,00 2009-02-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 578 730 (6 512) 4,52 (0,02) 2 578 730 (6 512) 0,00 2009-01-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 572 218 (2 200) 4,50 2 572 218 (2 200) 0,00 2009-01-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 570 018 (2 360) 4,50 2 570 018 (2 360) 0,00 2009-01-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 567 658 (7 920) 4,50 (0,02) 2 567 658 (7 920) 0,00 2009-01-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 559 738 (2 180) 4,48 2 559 738 (2 180) 0,00 2009-01-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 557 558 (4 359) 4,48 (0,01) 2 557 558 (4 359) 0,00 2009-01-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 553 199 (4 320) 4,47 (0,01) 2 553 199 (4 320) 0,00 2009-01-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 548 879 (3 900) 4,46 2 548 879 (3 900) 0,00 2009-01-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 544 979 (1 850) 4,46 (0,01) 2 544 979 (1 850) 0,00 2009-01-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 543 129 (100) 4,45 2 543 129 (100) 0,00 2009-01-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 543 029 (6 955) 4,45 (0,01) 2 543 029 (6 955) 0,00 2009-01-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 536 074 (3 290) 4,44 2 536 074 (3 290) 0,00 2009-01-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 532 784 (4 155) 4,44 (0,01) 2 532 784 (4 155) 0,00 2009-01-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 528 629 (2 100) 4,43 (0,01) 2 528 629 (2 100) 0,00 2009-01-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 526 529 (6 450) 4,42 (0,01) 2 526 529 (6 450) 0,00 2009-01-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 520 079 (14 140) 4,41 (0,02) 2 520 079 (14 140) 0,00 2009-01-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 505 939 (8 680) 4,39 (0,02) 2 505 939 (8 680) 0,00 2009-01-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 497 259 (4 230) 4,37 2 497 259 (4 230) 0,00 2009-01-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 493 029 (800) 4,37 (0,01) 2 493 029 (800) 0,00 2009-01-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 492 229 (7 600) 4,36 (0,01) 2 492 229 (7 600) 0,00 2008-12-31
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 484 629 (11 100) 4,35 (0,02) 2 484 629 (11 100) 0,00 2008-12-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 473 529 (3 370) 4,33 2 473 529 (3 370) 0,00 2008-12-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 470 159 (11 400) 4,33 (0,02) 2 470 159 (11 400) 0,00 2008-12-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 458 759 (20 000) 4,31 (0,04) 2 458 759 (20 000) 0,00 2008-12-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 438 759 (4 600) 4,27 (0,01) 2 438 759 (4 600) 0,00 2008-12-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 434 159 (5 092) 4,26 (0,01) 2 434 159 (5 092) 0,00 2008-12-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 429 067 (13 008) 4,25 (0,02) 2 429 067 (13 008) 0,00 2008-12-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 416 059 (14 261) 4,23 (0,02) 2 416 059 (14 261) 0,00 2008-12-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 401 798 (9 750) 4,21 (0,02) 2 401 798 (9 750) 0,00 2008-12-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 392 048 (21 645) 4,19 (0,04) 2 392 048 (21 645) 0,00 2008-12-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 370 403 (41 774) 4,15 (0,07) 2 370 403 (41 774) 0,00 2008-12-11
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 328 629 (35 982) 4,08 (0,07) 2 328 629 (35 982) 0,00 2008-12-11
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 292 647 (-23 600) 4,01 (-0,05) 2 292 647 (-23 600) 0,00 2008-12-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 316 247 (-4 332) 4,06 2 316 247 (-4 332) 0,00 2008-12-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 320 579 (16 432) 4,06 (0,03) 2 320 579 (16 432) 0,00 2008-12-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 304 147 (17 370) 4,03 (0,03) 2 304 147 (17 370) 0,00 2008-12-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 286 777 (4 550) 4,00 2 286 777 (4 550) 0,00 2008-12-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 282 227 (17 400) 4,00 (0,03) 2 282 227 (17 400) 0,00 2008-12-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 264 827 (4 900) 3,97 (0,01) 2 264 827 (4 900) 0,00 2008-12-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 259 927 (29 579) 3,96 (0,05) 2 259 927 (29 579) 0,00 2008-12-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 230 348 (-6 800) 3,91 (-0,01) 2 230 348 (-6 800) 0,00 2008-12-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 237 148 (-1 200) 3,92 2 237 148 (-1 200) 0,00 2008-12-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 238 348 (-6 457) 3,92 (-0,01) 2 238 348 (-6 457) 0,00 2008-12-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 244 805 (130 423) 3,93 (0,23) 2 244 805 (130 423) 0,00 2008-12-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 114 382 (-106 666) 3,70 (-0,19) 2 114 382 (-106 666) 0,00 2008-12-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 221 048 (112 746) 3,89 (0,20) 2 221 048 (112 746) 0,00 2008-12-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 108 302 (36 350) 3,69 (0,06) 2 108 302 (36 350) 0,00 2008-11-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 071 952 (17 606) 3,63 (0,03) 2 071 952 (17 606) 0,00 2008-11-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 054 346 (-6 250) 3,60 (-0,01) 2 054 346 (-6 250) 0,00 2008-11-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 060 596 (72 312) 3,61 (0,13) 2 060 596 (72 312) 0,00 2008-11-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 988 284 (-27 100) 3,48 (-0,05) 1 988 284 (-27 100) 0,00 2008-11-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 2 015 384 (138 195) 3,53 (0,24) 2 015 384 (138 195) 0,00 2008-11-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 877 189 (-99 820) 3,29 (-0,17) 1 877 189 (-99 820) 0,00 2008-11-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 977 009 (113 570) 3,46 (0,20) 1 977 009 (113 570) 0,00 2008-11-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 863 439 (68 398) 3,26 (0,12) 1 863 439 (68 398) 0,00 2008-11-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 795 041 (-58 080) 3,14 (-0,10) 1 795 041 (-58 080) 0,00 2008-11-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 853 121 (72 080) 3,24 (0,12) 1 853 121 (72 080) 0,00 2008-11-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 781 041 (2 720) 3,12 (0,01) 1 781 041 (2 720) 0,00 2008-11-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 778 321 (12 020) 3,11 (0,02) 1 778 321 (12 020) 0,00 2008-11-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 766 301 (82 000) 3,09 (0,14) 1 766 301 (82 000) 0,00 2008-11-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 684 301 (-80 000) 2,95 (-0,14) 1 684 301 (-80 000) 0,00 2008-11-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 764 301 (93 374) 3,09 (0,17) 1 764 301 (93 374) 0,00 2008-11-17
Leszczyński Grzegorz 501 537 (-351 618) 0,87 (-0,62) 501 537 (-351 618) 0,90 (-0,59) 2008-11-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 670 927 (15 000) 2,92 (0,02) 1 670 927 (15 000) 0,00 2008-11-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 655 927 (10 146) 2,90 (0,02) 1 655 927 (10 146) 0,00 2008-11-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 645 781 (30 000) 2,88 (0,05) 1 645 781 (30 000) 0,00 2008-11-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 615 781 (-15 000) 2,83 (-0,02) 1 615 781 (1 452 703) 0,00 2008-11-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 630 781 (26 059) 2,85 (0,04) 163 078 (-1 441 644) 0,00 2008-11-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 604 722 (15 000) 2,81 (0,03) 1 604 722 (15 000) 0,00 2008-11-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 589 722 (15 000) 2,78 (0,02) 1 589 722 (15 000) 0,00 2008-11-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 574 722 (15 000) 2,76 (0,03) 1 574 722 (15 000) 0,00 2008-11-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 559 722 (15 000) 2,73 (0,03) 1 559 722 (15 000) 0,00 2008-11-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 544 722 (15 000) 2,70 (0,02) 1 544 722 (15 000) 0,00 2008-10-31
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 529 722 (14 000) 2,68 (0,03) 1 529 722 (14 000) 0,00 2008-10-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 515 722 (15 000) 2,65 (0,02) 1 515 722 (15 000) 0,00 2008-10-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 500 722 (15 000) 2,63 (0,03) 1 500 722 (15 000) 0,00 2008-10-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 485 722 (15 000) 2,60 (0,03) 1 485 722 (15 000) 0,00 2008-10-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 470 722 (15 000) 2,57 (0,02) 1 470 722 (15 000) 0,00 2008-10-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 455 722 (15 000) 2,55 (0,03) 1 455 722 (15 000) 0,00 2008-10-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 440 722 (15 000) 2,52 (0,03) 1 440 722 (15 000) 0,00 2008-10-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 425 722 (15 000) 2,49 (0,02) 1 425 722 (15 000) 0,00 2008-10-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 410 722 (389 799) 2,47 (0,69) 1 410 722 (389 799) 0,00 2008-10-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 020 923 (-379 000) 1,78 (-0,67) 1 020 923 (-379 000) 0,00 2008-10-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 399 923 (393 376) 2,45 (0,69) 1 399 923 (393 376) 0,00 2008-10-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 1 006 547 (15 000) 1,76 (0,03) 1 006 547 (15 000) 0,00 2008-10-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 991 547 (14 000) 1,73 (0,02) 991 547 (14 000) 0,00 2008-10-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 977 547 (14 664) 1,71 (0,03) 977 547 (14 664) 0,00 2008-10-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 962 883 (13 155) 1,68 (0,02) 962 883 (13 155) 0,00 2008-10-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 949 728 (100 000) 1,66 (0,18) 949 728 (100 000) 0,00 2008-10-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 849 728 (15 000) 1,48 (0,02) 849 728 (15 000) 0,00 2008-10-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 834 728 (15 000) 1,46 (0,03) 834 728 (15 000) 0,00 2008-10-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 819 728 (14 905) 1,43 (0,02) 819 728 (14 905) 0,00 2008-10-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 804 823 (15 000) 1,41 (0,03) 804 823 (15 000) 0,00 2008-10-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 789 823 (15 000) 1,38 (0,03) 789 823 (15 000) 0,00 2008-10-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 774 823 (15 000) 1,35 (0,02) 774 823 (15 000) 0,00 2008-10-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 759 823 (15 000) 1,33 (0,03) 759 823 (15 000) 0,00 2008-10-02
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 744 823 (15 000) 1,30 (0,03) 744 823 (15 000) 0,00 2008-10-01
Millennium TFI SA 6 339 792 (-1 500 000) 11,11 (-2,63) 6 339 792 (-1 500 000) 11,25 (-2,66) 2008-09-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 729 823 (8 175) 1,27 (0,01) 729 823 (8 175) 0,00 2008-09-30
Millennium TFI SA 7 839 792 (-1 503 059) 13,74 (-2,64) 7 839 792 (-1 503 059) 13,91 (-2,47) 2008-09-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 721 648 (15 000) 1,26 (0,03) 721 648 (15 000) 0,00 2008-09-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 706 648 (15 000) 1,23 (0,02) 706 648 (15 000) 0,00 2008-09-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 691 648 (14 560) 1,21 (0,03) 691 648 (14 560) 0,00 2008-09-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 677 088 (15 000) 1,18 (0,02) 677 088 (15 000) 0,00 2008-09-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 662 088 (13 158) 1,16 (0,03) 662 088 (13 158) 0,00 2008-09-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 648 930 (15 000) 1,13 (0,02) 648 930 (15 000) 0,00 2008-09-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 633 930 (15 000) 1,11 (0,03) 633 930 (15 000) 0,00 2008-09-19
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 618 930 (15 000) 1,08 (0,03) 618 930 (15 000) 0,00 2008-09-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 603 930 (15 000) 1,05 (0,02) 603 930 (15 000) 0,00 2008-09-17
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 588 930 (15 000) 1,03 (0,03) 588 930 (15 000) 0,00 2008-09-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 573 930 (15 000) 1,00 (0,03) 573 930 (15 000) 0,00 2008-09-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 558 930 (11 264) 0,97 (0,01) 558 930 (11 264) 0,00 2008-09-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 547 666 (15 000) 0,96 (0,03) 547 666 (15 000) 0,00 2008-09-11
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 532 666 (15 000) 0,93 (0,03) 532 666 (15 000) 0,00 2008-09-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 517 666 (7 358) 0,90 (0,01) 517 666 (7 358) 0,00 2008-09-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 510 308 (3 041) 0,89 (0,01) 510 308 (3 041) 0,00 2008-09-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 507 267 (30 000) 0,88 (0,05) 507 267 (30 000) 0,00 2008-09-03
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 477 267 (-15 000) 0,83 (-0,03) 477 267 (-15 000) 0,00 2008-09-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 492 267 (30 000) 0,86 (0,05) 492 267 (45 000) 0,00 2008-09-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 462 267 (15 000) 0,81 (0,03) 447 267 0,00 2008-08-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 447 267 (15 000) 0,78 (0,03) 447 267 (15 000) 0,00 2008-08-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 432 267 (15 000) 0,75 (0,02) 432 267 (15 000) 0,00 2008-08-27
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 417 267 (15 000) 0,73 (0,03) 417 267 (15 000) 0,00 2008-08-26
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 402 267 (14 052) 0,70 (0,02) 402 267 (14 052) 0,00 2008-08-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 388 215 (-4 473) 0,68 388 215 (-4 473) 0,00 2008-08-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 392 688 (19 473) 0,68 (0,03) 392 688 (19 473) 0,00 2008-08-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 373 215 (30 000) 0,65 (0,05) 373 215 (30 000) 0,00 2008-08-20
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 343 215 (-15 000) 0,60 (-0,02) 343 215 (-15 000) 0,00 2008-08-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 358 215 (30 000) 0,62 (0,05) 358 215 (30 000) 0,00 2008-08-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 328 215 (14 790) 0,57 (0,03) 328 215 (14 790) 0,00 2008-08-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 313 425 (15 000) 0,54 (0,02) 313 425 (15 000) 0,00 2008-08-13
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 298 425 (15 000) 0,52 (0,03) 298 425 (15 000) 0,00 2008-08-12
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 283 425 (15 000) 0,49 (0,02) 283 425 (15 000) 0,00 2008-08-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 268 425 (15 000) 0,47 (0,03) 268 425 (15 000) 0,00 2008-08-07
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 253 425 (15 000) 0,44 (0,03) 253 425 (15 000) 0,00 2008-08-06
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 238 425 (15 000) 0,41 (0,02) 238 425 (15 000) 0,00 2008-08-05
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 223 425 (15 000) 0,39 (0,03) 223 425 (15 000) 0,00 2008-08-04
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 208 425 (15 000) 0,36 (0,03) 208 425 (15 000) 0,00 2008-08-01
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 193 425 (15 000) 0,33 (0,02) 193 425 (15 000) 0,00 2008-07-31
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 178 425 (15 000) 0,31 (0,03) 178 425 (15 000) 0,00 2008-07-30
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 163 425 (15 000) 0,28 (0,02) 163 425 (15 000) 0,00 2008-07-29
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 148 425 (15 000) 0,26 (0,03) 148 425 (15 000) 0,00 2008-07-28
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 133 425 (15 000) 0,23 (0,03) 133 425 (15 000) 0,00 2008-07-25
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 118 425 (15 000) 0,20 (0,02) 118 425 (15 000) 0,00 2008-07-24
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 103 425 (15 000) 0,18 (0,03) 103 425 (15 000) 0,00 2008-07-23
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 88 425 (15 000) 0,15 (0,03) 88 425 (15 000) 0,00 2008-07-22
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 73 425 (4 927) 0,12 73 425 (4 927) 0,00 2008-07-21
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 68 498 (1 000) 0,12 (0,01) 68 498 (1 000) 0,00 2008-07-18
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 67 498 (13 976) 0,11 (0,02) 67 498 (13 976) 0,00 2008-07-16
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 53 522 (3 740) 0,09 (0,01) 53 522 (3 740) 0,00 2008-07-15
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 49 782 (475) 0,08 49 782 (475) 0,00 2008-07-14
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 49 307 (15 000) 0,08 (0,02) 49 307 (15 000) 0,00 2008-07-11
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 34 307 (5 000) 0,06 (0,01) 34 307 (5 000) 0,00 2008-07-10
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 29 307 (15 000) 0,05 (0,03) 29 307 (15 000) 0,00 2008-07-09
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 14 307 (14 222) 0,02 (0,02) 14 307 (14 222) 0,00 2008-07-08
Ceramika Nowa Gala SA w celu umorzenia 85 0,00 85 0,00 2008-07-07
Górnicki Paweł 352 077 0,62 (0,01) 352 077 0,75 (0,13) 2008-06-30
Górnicki Paweł 352 077 0,61 352 077 0,62 (-0,11) 2008-06-30
Górnicki Paweł 352 077 0,61 352 077 0,73 2008-06-30
Górnicki Paweł 352 077 0,61 (-0,01) 352 077 0,73 (-0,02) 2008-06-30
Górnicki Paweł 352 077 (-270) 0,62 (0,62) 352 077 (-270) 0,75 (0,75) 2008-06-30
Millennium TFI SA 9 342 851 (-100 000) 16,38 (-0,17) 9 342 851 (-100 000) 16,38 (-0,17) 2008-06-05
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna 2 589 167 (-1 496 483) 4,53 (-2,63) 2 589 167 (-1 496 483) 4,53 (-2,63) 2008-02-26
Millennium TFI SA 9 442 851 (15 000) 16,55 (0,03) 9 442 851 (15 000) 16,55 (0,03) 2007-11-26
Millennium TFI SA 9 427 851 (1 135 845) 16,52 (1,99) 9 427 851 (1 135 845) 16,52 (1,99) 2007-11-23
Swedbank AS 5 256 220 (400 000) 9,21 (0,70) 5 256 220 (400 000) 9,21 (0,70) 2007-09-30
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna 4 085 650 (1 192 830) 7,16 (-0,44) 4 085 650 (1 192 830) 7,16 (-0,44) 2007-09-30
Koczyk, Janusz Stanisław 1 276 783 2,00 (-0,23) 1 276 783 2,00 (-0,23) 2007-09-30
Millennium TFI SA 8 292 006 (2 705 865) 14,53 (4,74) 8 292 006 (2 705 865) 14,53 (4,74) 2007-08-27
Millennium TFI SA 5 586 141 (-1 883 340) 9,79 (-3,30) 5 586 141 (-1 883 340) 9,79 (-3,30) 2007-08-21
Swedbank AS 4 856 220 (1 218 740) 8,51 (-1,33) 4 856 220 (1 218 740) 8,51 (-1,33) 2007-08-14
Piotrowski Waldemar 10 806 249 18,95 (0,01) 10 806 249 18,95 (-3,64) 2007-08-14
Piotrowski Waldemar 10 806 249 18,94 (-0,31) 10 806 249 22,59 (-0,45) 2007-08-14
Piotrowski Waldemar 10 806 249 19,25 (-3,79) 10 806 249 23,04 2007-08-14
Piotrowski Waldemar 10 806 249 23,04 (4,10) 10 806 249 23,04 (4,10) 2007-08-14
Millennium TFI SA 7 469 481 (2 718 587) 13,09 (0,60) 7 469 481 (2 718 587) 13,09 (0,60) 2007-08-14
MetLife OFE 3 027 136 (1 027 136) 5,30 (0,05) 3 027 136 (1 027 136) 5,30 (0,05) 2007-08-14
Leszczyński Grzegorz 853 155 (152 700) 1,49 (0,27) 853 155 (846 149) 1,49 (0,27) 2007-08-14
Jupiter SA 3 826 610 (1 276 783) 6,70 (-0,20) 3 826 610 (1 276 783) 6,70 (-0,20) 2007-08-14
Górnicki Paweł 352 347 0,00 (-0,92) 352 347 0,00 (-0,92) 2007-08-14
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 641 359 (-3 027 136) 1,12 (-5,31) 641 359 (-3 027 136) 1,12 (-5,31) 2007-08-14
Piotrowski Waldemar w tym 3602083 PDA 10 806 249 18,94 (-9,47) 10 806 249 18,94 (-9,47) 2007-07-26
Piotrowski Waldemar w tym 3602083 PDA 10 806 249 (3 602 083) 28,41 (8,91) 10 806 249 (3 602 083) 28,41 (8,91) 2007-07-26
Górnicki Paweł w tym 40962 PDA 352 347 0,92 (0,31) 352 347 0,92 (0,31) 2007-07-26
Górnicki Paweł w tym 40962 PDA 352 347 (40 962) 0,61 (-0,20) 352 347 (40 962) 0,61 (-0,20) 2007-07-26
Opera TFI SA 2 892 820 7,60 (2,53) 2 892 820 7,60 (2,53) 2007-07-20
Opera TFI SA 2 892 820 5,07 (0,07) 2 892 820 5,07 (0,07) 2007-07-20
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna 2 892 820 5,00 2 892 820 5,00 2007-07-20
Leszczyński Grzegorz 700 455 (131 685) 1,22 (-0,31) 7 006 (-561 764) 1,22 (-0,31) 2007-07-19
Koczyk, Janusz Stanisław 1 276 783 2,23 (2,23) 1 276 783 2,23 (2,23) 2007-07-19
Millennium TFI SA 4 750 894 12,49 (4,17) 4 750 894 12,49 (4,17) 2007-06-25
Millennium TFI SA 4 750 894 8,32 (-4,17) 4 750 894 8,32 (-4,17) 2007-06-25
Millennium TFI SA 4 750 894 (350 000) 12,49 (0,92) 4 750 894 (350 000) 12,49 (0,92) 2007-06-25
Millennium TFI SA 4 400 894 (436 067) 11,57 (1,15) 4 400 894 (436 067) 11,57 (1,15) 2007-06-21
Millennium TFI SA 3 964 827 10,42 3 964 827 10,42 2007-06-05
Millennium TFI SA 3 964 827 (2 110 194) 10,42 (5,40) 3 964 827 (2 110 194) 10,42 (5,40) 2007-05-29
MetLife OFE 2 000 000 5,25 (1,75) 2 000 000 5,25 (1,75) 2007-03-02
MetLife OFE 2 000 000 (131 486) 3,50 (-1,55) 2 000 000 (131 486) 3,50 (-1,55) 2007-03-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 3 668 495 6,43 (-3,21) 3 668 495 6,43 (-3,21) 2007-03-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 3 668 495 (1 668 495) 9,64 (4,23) 3 668 495 (1 668 495) 9,64 (4,23) 2007-03-02
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 772 284 (-184 217) 4,79 (-0,50) 1 772 284 (-184 217) 4,79 (-0,50) 2007-02-06
Turski Piotr 377 000 1,02 (0,03) 377 000 1,02 (0,03) 2006-11-15
Turski Piotr 377 000 0,99 (0,33) 377 000 0,99 (0,33) 2006-11-15
Turski Piotr 377 000 (297 000) 0,66 (0,45) 377 000 (297 000) 0,66 (0,45) 2006-11-15
Piotrowski Waldemar 7 204 166 19,50 (0,56) 7 204 166 19,50 (0,56) 2006-11-15
Piotrowski Waldemar 7 204 166 (396 000) 18,94 (0,52) 7 204 166 (396 000) 18,94 (0,52) 2006-11-15
Górnicki Paweł 311 385 0,81 (-0,03) 311 385 0,81 (-0,03) 2006-11-15
Górnicki Paweł 311 385 (297 000) 0,84 (0,81) 311 385 (297 000) 0,84 (0,81) 2006-11-15
Leszczyński Grzegorz 568 770 1,53 (0,04) 568 770 1,53 (0,04) 2006-11-14
Leszczyński Grzegorz 568 770 1,49 (0,50) 568 770 1,49 (0,50) 2006-11-14
Leszczyński Grzegorz 568 770 0,99 (-0,54) 568 770 0,99 (-0,54) 2006-11-14
Koczyk, Janusz Stanisław 0 (-149 827) 0,00 (-0,40) 0 (-149 827) 0,00 (-0,40) 2006-11-14
Jupiter SA 2 549 827 6,90 (0,20) 2 549 827 6,90 (0,20) 2006-11-14
Jupiter SA 2 549 827 6,70 (2,23) 2 549 827 6,70 (2,23) 2006-11-14
Jupiter SA 2 549 827 (149 827) 4,47 (-2,02) 2 549 827 (149 827) 4,47 (-2,02) 2006-11-14
Swedbank AS 3 637 480 9,84 (0,28) 3 637 480 9,84 (0,28) 2006-10-05
Swedbank AS 3 637 480 9,56 (3,19) 3 637 480 9,56 (3,19) 2006-10-05
Swedbank AS 3 637 480 (-65 485) 6,37 (-3,65) 3 637 480 (-65 485) 6,37 (-3,65) 2006-10-05
Millennium TFI SA 1 854 633 5,02 (0,15) 1 854 633 5,02 (0,15) 2006-09-11
Millennium TFI SA 1 854 633 4,87 1 854 633 4,87 2006-09-11
Koczyk, Janusz Stanisław 149 827 0,40 149 827 0,40 2006-08-31
Swedbank AS 3 702 965 (-22 613) 10,02 (-0,06) 3 702 965 (-22 613) 10,02 (-0,06) 2006-08-21
Turski Piotr 80 000 0,21 80 000 0,21 2006-08-14
Piotrowski Waldemar 6 808 166 (-17 976) 18,42 (-0,05) 6 808 166 (-17 976) 18,42 (-0,05) 2006-08-14
Górnicki Paweł 14 385 0,03 14 385 0,03 2006-08-14
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 2 000 000 5,41 (0,16) 2 000 000 5,41 (0,16) 2006-08-14
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 2 000 000 5,25 2 000 000 5,25 2006-08-14
Piotrowski Waldemar 6 826 142 (219 350) 18,47 (0,48) 6 826 142 (219 350) 18,47 (0,48) 2006-06-30
Leszczyński Grzegorz na WZA 568 770 1,53 568 770 1,53 2006-06-30
IDM SA na WZA 640 000 (-1 113 819) 1,73 (-3,01) 640 000 (-1 113 819) 1,73 (-3,01) 2006-06-30
Piotrowski Waldemar 6 606 792 (219 350) 17,99 (0,71) 6 606 792 (219 350) 17,99 (0,71) 2006-06-29
Piotrowski Waldemar na WZA 6 387 442 (369 860) 17,28 (1,00) 6 387 442 (369 860) 17,28 (1,00) 2006-06-28
Swedbank AS 3 725 578 (65 463) 10,08 (0,18) 3 725 578 (65 463) 10,08 (0,18) 2006-03-24
Swedbank AS 3 660 115 9,90 3 660 115 9,90 2006-02-24
Generali Investments TFI SA zarządane fundusze 1 782 310 (-500 445) 4,82 (-1,35) 1 782 310 (-500 445) 4,82 (-1,35) 2005-12-15
MetLife TUnŻiR SA 3 668 495 (-67 539) 9,92 (-0,19) 3 668 495 (-67 539) 9,92 (-0,19) 2005-06-27
MetLife TUnŻiR SA 3 736 034 (1 166 225) 10,11 (3,16) 3 736 034 (1 166 225) 10,11 (3,16) 2005-04-22
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 956 501 (155 500) 5,29 (0,42) 1 956 501 (155 500) 5,29 (0,42) 2005-04-19
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 801 001 (-108 814) 4,87 (-0,29) 1 801 001 (-108 814) 4,87 (-0,29) 2005-04-12
Piotrowski Waldemar 6 017 582 (10 000) 16,28 (0,02) 6 017 582 (10 000) 16,28 (0,02) 2005-04-06
Piotrowski Waldemar 6 007 582 (3 000) 16,26 (0,01) 6 007 582 (3 000) 16,26 (0,01) 2005-03-18
Piotrowski Waldemar 6 004 582 (14 000) 16,25 (-3,75) 6 004 582 (14 000) 16,25 (-3,75) 2005-03-17
IDM SA 1 753 819 (-1 269 088) 4,74 (-3,44) 1 753 819 (-1 269 088) 4,74 (-3,44) 2005-02-28
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 909 815 5,16 1 909 815 5,16 2004-11-23
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 909 815 5,16 1 909 815 5,16 2004-11-23
MetLife OFE 1 868 514 5,05 1 868 514 5,05 2004-10-26
MetLife TUnŻiR SA 2 569 809 6,95 2 569 809 6,95 2004-10-13
IDM SA 3 022 907 8,18 3 022 907 8,18 2004-10-13
Generali Investments TFI SA zarządane fundusze 2 282 755 6,17 2 282 755 6,17 2004-10-13
Jupiter SA 2 400 000 (-19 159 074) 6,49 (-51,86) 2 400 000 (-19 159 074) 6,49 (-51,86) 2004-10-12
Piotrowski Waldemar 5 990 582 20,00 (3,79) 5 990 582 20,00 (3,79) 2004-04-26
Piotrowski Waldemar 5 990 582 (-37 360) 16,21 (-0,10) 5 990 582 (-37 360) 16,21 (-0,10) 2004-04-26
Jupiter SA 21 559 074 58,35 (-13,64) 21 559 074 58,35 (-13,64) 2004-04-26
Jupiter SA 21 559 074 71,99 21 559 074 71,99 2004-04-26
Piotrowski Waldemar 6 027 942 16,31 6 027 942 16,31 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2012-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2008-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-06-15 Prawo poboru 2:1
2006-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2006-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2005-03-10 Prawo poboru 9:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.