REKLAMA

NOWAGALA: Wycofanie z obrotu akcji Ceramika Nowa Gala SA

2021-03-02 18:10
publikacja
2021-03-02 18:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Wycofanie z obrotu akcji Ceramika Nowa Gala SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z udzieleniem w dniu
26 lutego 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie z dniem
8 marca 2021 roku akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW SA”), w dniu dzisiejszym złożył wniosek do GPW SA o wycofanie akcji z obrotu na Rynku Głównym z tym dniem.
W związku z powyższym Spółka jednocześnie informuje, że z dniem 8 marca 2021 roku utraci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przestanie podlegać obowiązkom, w tym obowiązkom informacyjnym, właściwym dla spółek publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-02 Zbigniew Polakowski prezes zarząu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki