REKLAMA

NOWAGALA: Zmiany w Zarządzie Spółki

2021-02-26 14:13
publikacja
2021-02-26 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_-_Zbigniew_Polakowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Zmiany w Zarządzie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła decyzje o następujących zmianach w Zarządzie Spółki:
- odwołaniu Pani Haliny Bąk ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dniem 28.02.2021r.
- odwołaniu Pana Mariusza Mądrego ze stanowiska Członka Zarządu z dniem 28.02.2021r.
- ustaleniu jednooosbowego składu Zarządu Spółki,
- powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Polakowskiego ze skutkiem od 1.03.2021r.

Życiorys zawodowy Pana Zbigniewa Polakowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powołany Prezes Zarządu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
- jest zatrudniony w Ceramika Gress SA,
- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej,
- nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej,
- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727)

Załączniki
Plik Opis
Życiorys - Zbigniew Polakowski.pdfŻyciorys - Zbigniew Polakowski.pdf Zyciorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Halina Bąk Prezes Zarządu
2021-02-26 Zbigniew Polakowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki