REKLAMA

NOWAGALA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 1 marca 2021 roku

2021-03-01 18:12
publikacja
2021-03-01 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_NWZ_1_marca_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 1 marca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że 1 marca 2021 roku w siedzibie Spółki ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (bez formalnego zwołania) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”). W NWZ uczestniczył jedyny akcjonariusz spółki – Cerrad sp z o.o. („Akcjonariusz”), posiadający 46.893.621 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z treścią art. 303 Kodeksu spółek handlowych, jedyny Akcjonariusz wykonywał wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia.
W związku z tym, że cały kapitał zakładowy Spółki był reprezentowany i nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych NWZ było zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Uchwały podjęte przez NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu, przy czym NWZ nie odstępowało od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie było uchwał, które zostałyby poddane pod głosowanie, a nie zostałyby przyjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 6 - 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez NWZ 1 marca 2021 roku.pdfUchwały podjęte przez NWZ 1 marca 2021 roku.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Zbigniew Polakowski prezes zarząu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki