0,9200 zł
3,37% 0,0300 zł
Mispol SA (MIP)

Komunikaty spółki - MISPOL

Cofnięcie powództwa w sprawie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwał NWZ MISPOL S.A.
Umorzenie postępowań w sprawach uchylenia uchwał NWZ MISPOL S.A.
UCHWAŁA ZARZĄDU GPW – WYKLUCZENIE Z OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI MISPOL S.A. Z DNIEM 11 LUTEGO 2014 R.
TERMINY PRZEKAZYWANIA PRZEZ MISPOL S.A. DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2014
Złożenie przez Członków Zarządu MISPOL S.A. oświadczenia o cofnięciu powództw o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał NWZ MISPOL S.A.
Zawarcie znaczącej umowy przez MISPOL S.A.
DECYZJA KNF - ZEZWOLENIE NA ZNIESIENIE DEMATERIALIZACJI AKCJI MISPOL S.A.
Umorzenie postępowania w sprawie z powództwa Rady Nadzorczej MISPOL S.A. przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.
Złożenie przez Radę Nadzorczą MISPOL S.A. oświadczenia o cofnięciu powództw o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał NWZ MISPOL S.A.
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy pożyczki zawartej przez Emitenta
Umorzenie postępowania w sprawie z powództwa Podlaskiego Towarzystwa Finansowo – Inwestycyjnego Sp. z o.o. przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.
Cofnięcie przez Podlaskie Towarzystwo Finansowo – Inwestycyjne Sp. z o.o. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ MISPOL S.A.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ MISPOL S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.