0,9200 zł
3,37% 0,0300 zł
Mispol SA (MIP)

Akcjonariat - MISPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 16 454 891,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 17 885 752 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 041 950
Liczba głosów na WZA: 17 885 752 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,69%
Kapitał akcyjny: 1 788 575,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 041 950
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV, HC1 sp. z o.o. oraz Arta sp. z o.o. 14 145 198 (79,08%) 14 145 198 (79,08%) 2013-10-23 -
Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne sp. z o.o. 1 896 752 (10,60%) 1 896 752 (10,60%) 2011-03-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
split 1:10000
0,10 7 680 000
768 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2005-12-21
seria J - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 1 450 000
0,10 15 989 000
1 598 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-23
2009-10-07
2009-11-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2002-07-25 506
506 000,00
1 000,00 1 000,00 506
506 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2002-08-14
seria B 2002-08-20 92
550 602,52
1 000,00 5 984,81 598
598 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2002-10-08
seria C - HALS Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. 2002-08-20 141
4 000 000,80
1 000,00 28 368,80 739
739 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2002-10-08
seria D - DLS SA 2005-09-19 29
1 700 000,01
1 000,00 58 620,69 768
768 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2005-10-28
seria E - aport: udziały w Grodex sp. z o.o. 2005-12-21 2 560 000
19 993 600,00
0,10 7,81 10 240 000
1 024 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2006-04-21
2007-06-06
seria F - subskrypcja publiczna 2006-03-30 3 650 000
29 200 000,00
0,10 8,00 13 890 000
1 389 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-08
2006-07-04
2006-07-19
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-03-30 614 400
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - połączenie z Agrovita Białystok sp. z o.o. 236 udziałów w Agrovita 2007-03-01 649 000
11 234 190,00
0,10 17,31 14 539 000
1 453 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-05
2007-05-11
seria I - prawo poboru 2,68:1 emisja uchylona 2008-01-14 5 425 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I za obligacje zamienne serii A 2009-09-07 1 453 900
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Mispol Group Trade sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-03
połączenie z AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-03
seria K - subskrypcja prywatna 2010-12-15 1 598 899
10 520 755,42
0,10 6,58 17 587 899
1 758 789,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria L - subskrypcja prywatna 2010-12-15 297 853
1 959 872,74
0,10 6,58 17 885 752
1 788 575,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bakalland SA 674 795 (-876 400) 3,77 (-4,90) 674 795 (-876 400) 3,77 (-4,90) 2013-10-22
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV, HC1 sp. z o.o. oraz Arta sp. z o.o. 13 268 799 (1 330 334) 74,18 (7,44) 13 268 799 (1 330 334) 74,18 (7,44) 2013-07-02
Bakalland SA 1 551 195 (55 000) 8,67 (0,31) 1 551 195 (55 000) 8,67 (0,31) 2013-06-07
Jutkiewicz Marek 16 400 (-1 026 119) 0,09 (-5,73) 16 400 (-1 026 119) 0,09 (-5,73) 2013-02-12
Bakalland SA 1 496 195 8,36 1 496 195 8,36 2013-02-12
Jutkiewicz Marek 1 042 519 (-3 145) 5,82 (-0,02) 1 042 519 (-3 145) 5,82 (-0,02) 2013-02-11
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV, HC1 sp. z o.o. oraz Arta sp. z o.o. 11 938 465 (133 872) 66,74 (0,74) 11 938 465 (133 872) 66,74 (0,74) 2013-02-07
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV, HC1 sp. z o.o. oraz Arta sp. z o.o. 11 804 593 (-3) 66,00 11 804 593 (-3) 66,00 2012-05-15
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV, HC1 sp. z o.o. oraz Arta sp. z o.o. 11 804 596 (2 585 852) 66,00 (14,46) 11 804 596 (2 585 852) 66,00 (14,46) 2011-07-26
Jutkiewicz Marek 1 045 664 (-936 536) 5,84 (-5,24) 1 045 664 (-936 536) 5,84 (-5,24) 2011-07-25
Jutkiewicz Marek 1 982 200 (-317 800) 11,08 (-4,73) 1 982 200 (-317 800) 11,08 (-4,73) 2011-07-24
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV, HC1 sp. z o.o. oraz Arta sp. z o.o. 9 218 744 (3 330 849) 51,54 (18,63) 9 218 744 (3 330 849) 51,54 (18,63) 2011-06-06
Arta sp. z o.o. 0 (-3 330 849) 0,00 (-18,62) 0 (-3 330 849) 0,00 (-18,62) 2011-06-06
Arta sp. z o.o. 3 330 849 18,62 3 330 849 18,62 2011-05-30
UAB NDX Energija wraz z Newma Hildings BV oraz HC1 sp. z o.o. 5 887 895 (3 288 500) 32,91 (18,38) 5 887 895 (3 288 500) 32,91 (18,38) 2011-03-28
HC1 sp. z o.o. 0 (-3 288 500) 0,00 (-18,38) 0 (-3 288 500) 0,00 (-18,38) 2011-03-28
HC1 sp. z o.o. 3 288 500 (49 000) 18,38 (0,27) 3 288 500 (49 000) 18,38 (0,27) 2011-03-18
HC1 sp. z o.o. 3 239 500 (2 141 500) 18,11 (11,98) 3 239 500 (2 141 500) 18,11 (11,98) 2011-03-14
HC1 sp. z o.o. 1 098 000 6,13 1 098 000 6,13 2011-03-09
UAB NDX Energija wraz z NDX Energija 2 599 395 (36) 14,53 (-1,72) 2 599 395 (36) 14,53 (-1,72) 2011-01-19
UAB NDX Energija wraz z NDX Energija 2 599 359 16,25 (1,72) 2 599 359 16,25 (1,72) 2010-12-23
UAB NDX Energija wraz z NDX Energija 2 599 359 (1 746 333) 14,53 (9,20) 2 599 359 (1 746 333) 14,53 (9,20) 2010-12-23
Millennium TFI SA 583 568 (-181 100) 3,64 (-1,61) 583 568 (-181 100) 3,64 (-1,61) 2010-10-27
UAB NDX Energija 853 026 (500 000) 5,33 (3,13) 853 026 (500 000) 5,33 (3,13) 2010-10-26
UAB NDX Energija 353 026 2,20 353 026 2,20 2010-10-25
Rudnicki Jarosław 658 557 4,11 (0,43) 658 557 4,11 (0,43) 2010-08-31
Rudnicki Jarosław 658 557 3,68 (0,69) 658 557 3,68 (0,69) 2010-08-31
Rudnicki Jarosław 658 557 (44 492) 2,99 (-0,85) 658 557 (44 492) 2,99 (-0,85) 2010-08-31
Lenkiewicz, Adam Bogusław 675 000 4,22 (0,45) 675 000 4,22 (0,45) 2010-05-14
Lenkiewicz, Adam Bogusław 675 000 3,77 (0,78) 675 000 3,77 (0,78) 2010-05-14
Lenkiewicz, Adam Bogusław 675 000 (48 234) 2,99 (-0,92) 675 000 (48 234) 2,99 (-0,92) 2010-05-14
Smolarczyk Krzysztof 829 431 5,18 (0,55) 829 431 5,18 (0,55) 2009-12-23
Smolarczyk Krzysztof 829 431 4,63 829 431 4,63 2009-12-23
Smolarczyk Krzysztof 829 431 4,63 (0,63) 829 431 4,63 (0,63) 2009-12-23
Smolarczyk Krzysztof 829 431 (-36 427) 4,00 (-2,23) 829 431 (-36 427) 4,00 (-2,23) 2009-12-23
Rudnicki Jarosław 614 065 (50 000) 3,84 (-0,03) 614 065 (50 000) 3,84 (-0,03) 2009-11-13
Lenkiewicz, Adam Bogusław 626 766 (50 000) 3,91 (-0,05) 626 766 (50 000) 3,91 (-0,05) 2009-11-13
Jutkiewicz Marek 2 300 000 15,81 (1,43) 2 300 000 15,81 (1,43) 2009-10-19
Jutkiewicz Marek 2 300 000 14,38 (1,53) 2 300 000 14,38 (1,53) 2009-10-19
Jutkiewicz Marek 2 300 000 (1 000 000) 12,85 (3,91) 2 300 000 (1 000 000) 12,85 (3,91) 2009-10-19
Ogółem 15 989 000 (1 450 000) 0 15 989 000 (1 450 000) 0 2009-10-07
Millennium TFI SA 764 668 5,25 (0,47) 764 668 5,25 (0,47) 2009-08-21
Millennium TFI SA 764 668 4,78 764 668 4,78 2009-08-21
Jutkiewicz Marek 1 300 000 (580 000) 8,94 (3,99) 1 300 000 (580 000) 8,94 (3,99) 2009-06-22
Jutkiewicz Marek 720 000 4,95 720 000 4,95 2009-06-21
MetLife TFI SA 726 376 (-1 610) 4,99 (-0,01) 726 376 (-1 610) 4,99 (-0,01) 2009-06-03
MetLife TFI SA 727 986 (-513 137) 5,00 (-3,53) 727 986 (-513 137) 5,00 (-3,53) 2009-06-02
Waboł Beata 20 000 0,13 (0,01) 20 000 0,13 (0,01) 2009-02-27
Waboł Beata 20 000 0,12 (0,01) 20 000 0,12 (0,01) 2009-02-27
Waboł Beata 20 000 0,11 (0,11) 20 000 0,11 (0,11) 2009-02-27
Waboł Beata 20 000 (17 203) 0,00 (-0,02) 20 000 (17 203) 0,00 (-0,02) 2009-02-27
Bańka, Roman Piotr 2 611 0,01 2 611 0,01 2009-02-27
Bańka, Roman Piotr 2 611 0,01 (0,01) 2 611 0,01 (0,01) 2009-02-27
Bańka, Roman Piotr 2 611 0,00 (-0,01) 2 611 0,00 (-0,01) 2009-02-27
Bańka, Roman Piotr 2 611 0,01 2 611 0,01 2009-02-27
Generali Investments TFI SA 677 422 (-92 578) 4,65 (-0,89) 677 422 (-92 578) 4,65 (-0,89) 2008-09-04
Rudnicki Jarosław 564 065 3,87 (0,35) 564 065 3,87 (0,35) 2008-08-14
Rudnicki Jarosław 564 065 3,52 (-1,98) 564 065 3,52 (-1,98) 2008-08-14
MetLife TFI SA 1 241 123 (10 750) 8,53 (0,07) 1 241 123 (10 750) 8,53 (0,07) 2008-08-14
Lenkiewicz, Adam Bogusław 576 766 3,96 (0,36) 576 766 3,96 (0,36) 2008-08-14
Lenkiewicz, Adam Bogusław 576 766 (-181) 3,60 (-0,55) 576 766 (-181) 3,60 (-0,55) 2008-08-14
Piątkowski Marek 0 (-8 000) 0,00 (-0,05) 0 (-8 000) 0,00 (-0,05) 2008-05-21
Piątkowski Marek 8 000 0,05 8 000 0,05 2008-05-21
Piątkowski Marek 8 000 0,05 (0,05) 8 000 0,05 (0,05) 2008-05-21
Piątkowski Marek 8 000 (637) 0,00 (-0,05) 8 000 (637) 0,00 (-0,05) 2008-05-21
MetLife TFI SA 1 230 373 (504 929) 8,46 (3,24) 1 230 373 (504 929) 8,46 (3,24) 2008-05-15
Domaszewki Piotr 2 400 0,01 2 400 0,01 2008-02-28
Domaszewki Piotr 2 400 0,01 2 400 0,01 2008-02-28
Domaszewki Piotr 2 400 0,01 2 400 0,01 2008-02-28
Domaszewki Piotr 2 400 (609) 0,01 2 400 (609) 0,01 2007-08-14
Domaszewki Piotr 1 791 (1 098) 0,01 (0,01) 1 791 (1 098) 0,01 (0,01) 2007-06-01
Ogółem 14 539 000 (649 000) 0 14 539 000 (649 000) 0 2007-04-05
Lenkiewicz, Adam Bogusław 576 947 4,15 (0,19) 576 947 4,15 (0,19) 2007-02-28
Lenkiewicz, Adam Bogusław 576 947 3,96 (-0,19) 576 947 3,96 (-0,19) 2007-02-28
Laskowski Piotr 564 065 2,99 (-1,07) 564 065 2,99 (-1,07) 2007-02-28
Laskowski Piotr 564 065 4,06 (0,19) 564 065 4,06 (0,19) 2007-02-28
Laskowski Piotr 564 065 3,87 (-1,63) 564 065 3,87 (-1,63) 2007-02-28
Domaszewki Piotr 693 0,00 693 0,00 2007-01-17
Domaszewki Piotr 693 (-2 316) 0,00 (-0,02) 693 (-2 316) 0,00 (-0,02) 2007-01-17
Domaszewki Piotr 3 009 (2 370) 0,02 (0,02) 3 009 (2 370) 0,02 (0,02) 2007-01-09
MetLife TFI SA 725 444 5,22 (0,24) 725 444 5,22 (0,24) 2006-12-01
MetLife TFI SA 725 444 4,98 725 444 4,98 2006-12-01
Waboł Beata 2 797 0,02 (0,01) 2 797 0,02 (0,01) 2006-08-14
Waboł Beata 2 797 0,01 2 797 0,01 2006-08-14
Smolarczyk Krzysztof 865 858 6,23 (0,28) 865 858 6,23 (0,28) 2006-08-14
Smolarczyk Krzysztof 865 858 5,95 (0,54) 865 858 5,95 (0,54) 2006-08-14
Smolarczyk Krzysztof 865 858 (7 785) 5,41 (-0,76) 865 858 (7 785) 5,41 (-0,76) 2006-08-14
Rutkowska Katarzyna 2 293 0,00 (-0,01) 2 293 0,00 (-0,01) 2006-08-14
Rutkowska Katarzyna 2 293 0,01 2 293 0,01 2006-08-14
Rutkowska Katarzyna 2 293 0,01 2 293 0,01 2006-08-14
Piątkowski Marek 7 363 0,05 7 363 0,05 2006-08-14
Piątkowski Marek 7 363 0,05 7 363 0,05 2006-08-14
Domaszewki Piotr 639 0,00 639 0,00 2006-08-14
Lenkiewicz, Adam Bogusław w tym 9882 PDA 576 947 (12 882) 4,15 (-1,35) 576 947 (12 882) 4,15 (-1,35) 2006-07-05
Hals Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacji 0 (-1 410 000) 0,00 (-13,76) 0 (-1 410 000) 0,00 (-13,76) 2006-06-27
Smolarczyk Krzysztof w tym 23665 PDA 858 073 (2 832) 6,17 (0,02) 858 073 (2 832) 6,17 (0,02) 2006-06-23
Smolarczyk Krzysztof w tym 20833 PDA 855 241 (25 810) 6,15 (-1,94) 855 241 (25 810) 6,15 (-1,94) 2006-06-22
Ogółem 13 890 000 (3 650 000) 0 13 890 000 (3 650 000) 0 2006-06-21
Generali Investments TFI SA 770 000 5,54 (0,25) 770 000 5,54 (0,25) 2006-06-21
Generali Investments TFI SA 770 000 5,29 770 000 5,29 2006-06-21
Wołoszyn Wiesław 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Wołoszyn Wiesław 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Wasiński Władysław 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Wasiński Władysław 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Timoszuk, Maria Grażyna 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Timoszuk, Maria Grażyna 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Smolarczyk Krzysztof 829 431 8,09 (2,12) 829 431 8,09 (2,12) 2006-04-21
Smolarczyk Krzysztof 829 431 5,97 829 431 5,97 2006-04-21
Rudnicki Jarosław 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Rudnicki Jarosław 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Ogółem 10 240 000 0 10 240 000 0 2006-04-21
Mierzejewski, Zenon Andrzej 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Mierzejewski, Zenon Andrzej 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Lenkiewicz, Adam Bogusław 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Lenkiewicz, Adam Bogusław 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Laszewski Jerzy 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Laszewski Jerzy 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Laskowski, Artur Jarosław 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Laskowski, Artur Jarosław 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Laskowski Piotr 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Laskowski Piotr 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Kowalczyk Dariusz 564 065 5,50 (1,44) 564 065 5,50 (1,44) 2006-04-21
Kowalczyk Dariusz 564 065 4,06 564 065 4,06 2006-04-21
Dystrybucja Logistyka Service SA 290 000 2,83 290 000 2,83 2005-10-28
Hals Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacji 1 410 000 13,76 (3,61) 1 410 000 13,76 (3,61) 2002-08-20
Hals Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacji 1 410 000 10,15 1 410 000 10,15 2002-08-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-03-11 Prawo poboru 67:25
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.