REKLAMA

MISPOL S.A.: Umorzenie postępowań w sprawach uchylenia uchwał NWZ MISPOL S.A.

2014-02-05 20:07
publikacja
2014-02-05 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-05
Skrócona nazwa emitenta
MISPOL S.A.
Temat
Umorzenie postępowań w sprawach uchylenia uchwał NWZ MISPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydziału Gospodarczego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z powództwa Rady Nadzorczej MISPOL S.A. przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenia Uchwał nr 18/2013 i 19/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MISPOL S.A. z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki.

Umorzenie przedmiotowego postępowania nastąpiło na skutek złożenia przez Radę Nadzorczą MISPOL S.A. oświadczenia o cofnięciu pozwu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydziału Gospodarczego z dnia 27 stycznia 2014 roku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z powództwa Zarządu MISPOL S.A. przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie Uchwał nr 18/2013 i 19/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MISPOL S.A. z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki, a także postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydziału Gospodarczego z dnia 30 stycznia 2014 roku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z powództwa Zarządu MISPOL S.A. przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenia Uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MISPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki.

Umorzenie przedmiotowych postępowań nastąpiło na skutek złożenia przez Zarząd MISPOL S.A. oświadczenia o cofnięciu powództw, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-05 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2014-02-05 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki