0,2370 zł
-3,66% -0,0090 zł
LESS S.A. (LES)

Wyniki finansowe - LESS			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 741 -1 867 204 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 829 3 159 -1 134 -498
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 868 3 172 -1 203 -667
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 877 -4 771 -1 412 -5 145
Amortyzacja (tys.) 343 340 406 298
EBITDA (tys.) -2 486 3 499 -728 -200
Aktywa (tys.) 9 997 7 173 5 207 566
Kapitał własny (tys.)* 5 001 1 636 224 -4 921
Liczba akcji (tys. szt.) 124 587,290 124 587,290 124 587,290 124 587,290
Zysk na akcję (zł) -0,023 -0,038 -0,011 -0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,040 0,013 0,002 -0,039
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.