0,2420 zł
-8,33% -0,0220 zł
LESS S.A. (LES)

Komunikaty spółki - LESS

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Zakończenie negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji oraz decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
Wyniki finansowe
Otrzymanie pisma w sprawie potencjalnego roszczenia
Powołanie Prezesa Zarządu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Wstrzymanie projektów operacyjnych spółki Countme sp. z o.o.
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Spółki
Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki
Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o rozpoczęciu negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji
Rejestracja zmian w Statucie Emitenta
Zakończenie subskrypcji akcji serii N
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Asymilacja akcji Emitenta z akcjami będącymi w obrocie giełdowym
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.