17,2600 zł
0,35% 0,0600 zł
Celon Pharma SA (CLN)

Akcjonariat - CLNPHARMA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 880 864 100 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 51 035 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 027 531
Liczba głosów na WZA: 66 035 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,84%
Kapitał akcyjny: 51 035 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 027 531
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,16%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; ZWZ 30 027 531 (58,83%) 45 027 531 (68,17%) 2022-09-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 30 000 000
0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2014-12-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 30 000
0,10 51 030 000
5 103 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 5 000
0,10 51 035 000
51 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-14
zmiana oznaczenia akcji: seria A1 i A2 2015-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-18
2016-12-01
seria B - subskrypcja publiczna 2015-05-29 15 000 000
244 950 000,00
0,10 16,33 45 000 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2016-11-08
2016-12-01
seria C - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2021-02-16 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - kapitał docelowy 2021-05-10 15 000 000
0,10 51 000 000
5 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE portfel 2 982 549 (-1 636 633) 6,63 (-3,63) 2 982 549 (-1 636 633) 4,97 (-2,72) 2021-03-22
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 531 58,83 (0,04) 45 003 531 68,19 (0,04) 2021-02-16
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 531 (231) 58,79 (-7,88) 45 003 531 (231) 68,15 (-6,86) 2021-02-16
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 300 (3 300) 66,67 45 003 300 (3 300) 75,01 (0,01) 2019-04-23
Uniqa OFE portfel 125 363 0,27 125 363 0,20 2018-12-31
NNLife OFE portfel 1 474 000 (25 000) 3,27 (0,05) 1 474 000 (25 000) 2,45 (0,03) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 466 500 (25 500) 3,25 (0,05) 1 466 500 (25 500) 2,44 (0,04) 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 619 182 (380 469) 10,26 (0,84) 4 619 182 (380 469) 7,69 (0,63) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 75 000 0,17 75 000 0,13 2018-12-31
Investors TFI SA portfele 1 576 123 (20 164) 3,50 (0,04) 1 576 123 (20 164) 2,63 (0,04) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 156 866 (3 509) 0,35 (0,01) 156 866 (3 509) 0,26 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 215 (-221 465) 0,00 (-0,49) 215 (-221 465) 0,00 (-0,37) 2018-06-30
Generali OFE NWZ 4 238 713 (1 226 959) 9,42 (2,73) 4 238 713 (1 226 959) 7,06 (2,04) 2018-04-09
NNLife OFE portfel 1 449 000 3,22 1 449 000 2,42 2017-12-31
NN OFE portfel 1 441 000 3,20 1 441 000 2,40 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 136 0,00 1 136 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 555 959 3,46 1 555 959 2,59 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 153 357 0,34 153 357 0,26 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 221 680 0,49 221 680 0,37 2017-12-31
Generali OFE wraz z Generali DFE 3 011 754 6,69 3 011 754 5,02 2017-10-10
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 66,67 (-33,33) 45 000 000 75,00 (-25,00) 2016-11-08
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 100,00 45 000 000 100,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2022-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2020-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2019-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.