17,0000 zł
-2,30% -0,4000 zł
Celon Pharma SA (CLN)

Komunikaty spółki - CLNPHARMA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1
Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych
Zawarcie umowy o wspólnym rozwoju i komercjalizacji leku do inhalacji zawierającego salmeterol i flutykazon na terenie USA
Wyniki finansowe
Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1
Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Spółki innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych
Wyniki finansowe
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym
Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Celon Pharma S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za rok 2021
Przyznanie 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.