1,2000 zł
30,43% 0,2800 zł
Arcus SA (ARC)

Komunikaty spółki - ARCUS

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ARCUS S.A.
Nabycie udziałów w spółce zależnej
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 12.12.2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Arcus SA
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCUS S.A.
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji
STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ARCUS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 15 października 2019 roku dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Arcus S.A ogłoszonego w dniu 30 września 2019 roku przez MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.