REKLAMA
DZIEŃ UE

ARCUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

2020-01-20 14:39
publikacja
2020-01-20 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Raport roczny za rok obrotowy 2019 - 30 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku - 30 września 2020 r.
Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raporty kwartalne:
1/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 r.
2/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 r.

Raporty kwartalne jednostkowe Arcus S.A. publikowane będą jako część skonsolidowanych raportów kwartalnych Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Arcus S.A. informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki