Centauris Windykacji NSFIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SOV40

Wartość jednostki: 1 047,01 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 208 378,74 zł
Min 1R: 1 041,35 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: SATURN TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1047,01 0,00% 0,00%
7D 1047,01 0,00% 3,02%
1M 1041,35 0,54% 2,98%
3M 208378,74 -99,50% 0,72%
6M 205584,60 -99,49% 8,77%
1R 200000,00 -99,48% -7,34%
3L -- 98,03%
YTD 200000,00 -99,48% -0,00%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Trigon Profit IV NSFIZ 226,30 zł 10,01%
Trigon Profit V NSFIZ 212,77 zł 9,40%
Eques Creditum FIZ NFS 216099,31 zł 8,77%
Eques Debitum FIZ NFS 320883,95 zł 7,77%
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1411,06 zł 7,73%

Zarządzający

Zarządzający funduszemGetBack S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl