Centauris Windykacji NSFIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SOV40

Wartość jednostki: 1 074,84 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 074,84 zł
Min 1R: 1 001,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: SATURN TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1074,84 0,00% 0,00%
7D 1074,84 0,00% 2,87%
1M 1047,49 2,61% 3,73%
3M 1053,76 2,00% 4,86%
6M 1041,35 3,22% 13,17%
1R 1001,07 7,37% 14,02%
3L -- 61,35%
YTD 1054,38 1,94% 2,21%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
GetBack Windykacji NSFIZ 177,81 zł 18,55%
Obligo NSFIZ 233873,94 zł 10,12%
Eques Creditum FIZ NFS 223938,34 zł 9,03%
Trigon Profit IX NSFIZ 205,57 zł 8,27%
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1451,36 zł 7,69%

Zarządzający

Zarządzający funduszemGetBack S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl