Eques Debitum FIZ NFS

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PLJ12

Wartość jednostki: 320 883,95 zł
Aktywa: 276 923 000 zł
Max 1R: 320 883,95 zł
Min 1R: 297 740,04 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: Eques Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 320883,95 0,00% 0,00%
7D 320883,95 0,00% 3,02%
1M 319018,89 0,58% 2,98%
3M 315200,28 1,80% 0,73%
6M 309310,99 3,74% 8,78%
1R 297740,04 7,77% -7,33%
3L -- 98,03%
YTD 303176,27 5,84% -0,00%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Trigon Profit IV NSFIZ 226,30 zł 10,01%
Trigon Profit V NSFIZ 212,77 zł 9,40%
Eques Creditum FIZ NFS 216099,31 zł 8,77%
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1411,06 zł 8,10%
Eques Debitum FIZ NFS 320883,95 zł 7,77%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKancelaria Signi S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl