PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU21

Wartość jednostki: 83,40 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 102,08 zł
Min 1R: 65,06 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 82,96 0,53% 0,06%
7D 82,86 -1,44% 0,20%
1M 77,64 7,42% -0,04%
3M 66,60 25,23% -2,79%
6M 95,06 -12,27% 6,37%
1R 100,02 -16,62% -6,98%
3L 130,98 -36,01% -14,79%
YTD 97,71 -12,97% -6,61%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Akcji (Investor FIO) 366,35 zł 26,55%
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 564,84 zł 23,23%
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 11,20 zł 14,52%
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 159,75 zł 13,14%
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 99,76 zł 11,08%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl