inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU50

Wartość jednostki: 94,10 zł
Aktywa: 107 346 000 zł
Max 1R: 102,77 zł
Min 1R: 90,80 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 95,57 -1,54% -0,80%
7D 94,50 -0,42% -0,35%
1M 101,22 -7,03% -5,00%
3M 101,26 -6,43% -4,78%
6M 95,49 -1,46% -1,28%
1R 95,62 -1,59% -7,56%
3L -- 5,68%
YTD 98,10 -3,15% -1,20%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,87 zł 1,39%
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,10 zł -1,59%
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 106,19 zł -2,48%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,66 zł -2,87%
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,64 zł -3,26%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Stankiewicz
Piotr Zielonka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl