PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS59

Wartość jednostki: 92,98 zł
Aktywa: 46 517 200 zł
Max 1R: 100,46 zł
Min 1R: 69,88 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 93,69 -0,76% -0,43%
7D 93,36 -0,41% -0,29%
1M 92,24 0,80% 0,42%
3M 89,44 3,96% -0,46%
6M 76,70 21,23% 12,46%
1R 92,05 1,01% -1,48%
3L 90,94 2,69% 5,16%
YTD 98,86 -5,88% -7,80%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 92,98 zł 1,01%
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 92,98 zł -1,88%
NN (L) Japonia (NN SFIO) 173,44 zł -9,56%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRobert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl