PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS33

Wartość jednostki: 320,94 zł
Aktywa: 1 630 150 000 zł
Max 1R: 342,07 zł
Min 1R: 223,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: akcji zagranicznych pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych pozostałe
1D 320,94 -2,20% -1,75%
7D 325,71 -1,46% -1,32%
1M 316,65 3,02% 2,15%
3M 313,44 3,19% 2,94%
6M 271,24 18,89% 20,48%
1R 283,26 14,53% 3,12%
3L 240,83 33,26% 2,68%
YTD 295,82 9,95% -1,84%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemRobert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl