Allianz India Equity (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL61

Wartość jednostki: 99,52 zł
Aktywa: 10 515 100 zł
Max 1R: 112,84 zł
Min 1R: 95,91 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 98,51 1,03% 1,03%
7D 100,09 -0,57% -0,57%
1M 99,67 -0,35% -0,35%
3M 109,26 -8,91% -8,91%
6M 110,65 -10,06% -10,06%
1R 110,62 -10,03% -10,03%
3L 99,89 -0,37% -0,37%
YTD 105,29 -5,80% -5,80%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 99,52 zł -10,03%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArtur Jusiński
Grzegorz Prażmo
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl