Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG34

Wartość jednostki: 7,45 zł
Aktywa: 1 686 234,38 zł
Max 1R: 7,91 zł
Min 1R: 6,23 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji Ameryki Łacińskiej
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji Ameryki Łacińskiej
1D 7,64 -2,49% -1,11%
7D 7,58 -1,71% -1,39%
1M 7,35 1,36% -0,67%
3M 7,70 -3,25% 1,52%
6M 6,53 14,09% 11,59%
1R 6,68 11,53% 2,40%
3L 6,64 12,20% 16,34%
YTD 6,54 12,37% 3,26%

Najlepsze fundusze akcji Ameryki Łacińskiej

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Tuczyński
Tomasz Wilczęga
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl