UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA21A1

Wartość jednostki: 101,39 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 108,69 zł
Min 1R: 98,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych USA korporacyjnych
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych USA korporacyjnych
1D 100,98 0,41% 0,40%
7D 101,20 0,19% 0,18%
1M 98,93 2,34% 2,33%
3M 101,80 -0,40% -0,43%
6M 102,34 -0,93% -0,97%
1R 108,58 -6,62% -6,70%
3L -- -3,87%
YTD 108,43 -6,39% -6,46%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych USA korporacyjnych

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl