ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT41

Wartość jednostki: 107,96 zł
Aktywa: 28 942 200 zł
Max 1R: 120,96 zł
Min 1R: 107,96 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 107,96 -0,61% -0,03%
7D 108,95 -0,91% -0,22%
1M 110,23 -2,06% -0,20%
3M 120,44 -10,36% -1,09%
6M 120,64 -10,51% -1,64%
1R 118,02 -8,52% -2,80%
3L 108,91 -1,15% 2,64%
YTD 119,46 -9,77% -1,00%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 141,70 zł 10,48%
Opera Za 3 Grosze FIZ 375,08 zł 8,71%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,51 zł 5,59%
Investor FIZ 961,26 zł 3,87%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,83 zł 1,62%

Zarządzający

Zarządzający funduszemWitold Chuść
Piotr Osiecki
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl