Alfa (Opoka FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPK11

Wartość jednostki: 110,59 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 117,61 zł
Min 1R: 108,94 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: OPOKA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 110,59 0,00% 0,02%
7D 110,59 0,00% -0,07%
1M 108,94 1,51% -0,35%
3M 114,92 -3,77% -0,86%
6M 113,49 -2,56% -1,52%
1R 116,92 -5,41% -2,52%
3L -- 3,13%
YTD 113,27 -2,37% -0,80%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 145,06 zł 13,93%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 194,56 zł 9,40%
Opera Za 3 Grosze FIZ 364,55 zł 8,34%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,58 zł 5,93%
Investor FIZ 959,26 zł 3,98%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Herczyk
Michał Kuźlik
Tomasz Tarczyński
Maciej Żukowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl