SECUS NSFIZ InSecura

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT19

Wartość jednostki: 243 151,07 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 247 530,06 zł
Min 1R: 240 309,40 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 243151,07 0,00% 0,00%
7D 243151,07 0,00% 2,93%
1M 244595,14 -0,59% 3,11%
3M 244169,67 -0,42% 3,70%
6M 246748,07 -1,46% 11,29%
1R 240309,40 1,18% 11,41%
3L -- 98,69%
YTD 244871,59 -0,70% 3,58%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Trigon Profit V NSFIZ 212,90 zł 10,79%
Obligo NSFIZ 223568,15 zł 8,68%
Eques Creditum FIZ NFS 219005,16 zł 8,64%
Pragma 1 FIZ NFS 115,52 zł 7,95%
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1422,19 zł 7,83%

Zarządzający

Zarządzający funduszemSecus Asset Management S.A.
Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl