SECUS NSFIZ InSecura

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT19

Wartość jednostki: 242 587,27 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 247 530,06 zł
Min 1R: 242 587,27 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 242587,27 0,00% 0,00%
7D 242587,27 0,00% 2,88%
1M 243650,38 -0,44% 3,50%
3M 244595,14 -0,82% 4,18%
6M 244434,45 -0,76% 12,25%
1R 244537,52 -0,80% 13,51%
3L -- 61,42%
YTD 243650,38 -0,44% 1,19%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
GetBack Windykacji NSFIZ 177,81 zł 18,55%
Obligo NSFIZ 229719,16 zł 10,13%
Eques Creditum FIZ NFS 222382,45 zł 8,89%
Trigon Profit IX NSFIZ 205,67 zł 8,77%
Eques Debitum FIZ NFS 329354,10 zł 7,87%

Zarządzający

Zarządzający funduszemSecus Asset Management S.A.
Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl