AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF21

Wartość jednostki: 201 477,22 zł
Aktywa: 274 210 000 zł
Max 1R: 201 477,22 zł
Min 1R: 191 380,93 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 201477,22 0,00% 0,00%
7D 201477,22 0,00% 3,04%
1M 199980,30 0,75% 3,33%
3M 197519,40 2,00% 3,67%
6M 194407,43 3,64% 11,37%
1R 191380,93 5,28% -3,45%
3L -- 98,54%
YTD 192677,71 4,57% 3,30%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Obligo NSFIZ 222509,43 zł 11,25%
Trigon Profit V NSFIZ 214,65 zł 10,99%
Trigon Profit IV NSFIZ 225,12 zł 9,11%
Eques Creditum FIZ NFS 217568,04 zł 8,62%
Pragma 1 FIZ NFS 115,17 zł 7,88%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl