AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF21

Wartość jednostki: 208 342,97 zł
Aktywa: 284 180 000 zł
Max 1R: 208 342,97 zł
Min 1R: 193 737,33 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 208342,97 0,00% 0,05%
7D 208342,97 0,00% 2,92%
1M 205893,82 1,19% 2,74%
3M 202626,80 2,82% 4,93%
6M 199980,30 4,18% 13,11%
1R 193737,33 7,54% 13,75%
3L -- 58,96%
YTD 202626,80 2,82% 2,24%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
GetBack Windykacji NSFIZ 176,27 zł 18,58%
Obligo NSFIZ 235040,86 zł 10,29%
Trigon Profit IX NSFIZ 206,99 zł 9,12%
Eques Creditum FIZ NFS 225723,41 zł 8,75%
Eques Debitum FIZ NFS 334580,15 zł 8,17%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl