REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

iALBATROS GROUP SA: Otrzymanie wezwania do zapłaty

2017-05-18 19:50
publikacja
2017-05-18 19:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-18
Skrócona nazwa emitenta
iALBATROS GROUP SA
Temat
Otrzymanie wezwania do zapłaty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka iAlbatros Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał Wezwanie do Zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą w Lidzbarku („CIRB”) datowane na dzień 16 maja 2017 roku („Wezwanie”).

Wezwanie opiewa na kwotę 4.803.000,00 zł (cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych) i zostało wystawione na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartego pomiędzy Emitentem a CIRB i dotyczy rzekomej utraty korzyści przez CIRB w związku z niewywiązaniem się w ocenie CIRB przez Emitenta z zaciągniętych zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia.

Emitent potwierdza, że wspomniane w wezwaniu porozumienie zostało zawarte, stąd podstawa roszczenia potencjalnie istnieje, przy czym dokładna analiza sprawy zostanie dopiero przez Emitenta wykonana, co będzie podstawą do dalszych działań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-18 Daniel KAczmarek Pełnomocnik Daniel Kaczmarek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki