REKLAMA
WAŻNE

Likwidacja podatku, wyższe zarobki czy zwolnienie z PIT-u. Od września wchodzi w życie kolejny pakiet zmian

Dominika Florek2023-09-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-09-01 06:00

Od 1 września 2023 r. wchodzą w życie nowelizacje, które zmieniają przepisy dotyczące m.in. limitów zarobkowych dla emerytów i rencistów, górnej granicy godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, dodają nową grupę zwolnioną z PIT oraz dotykają listy leków refundowanych dla pacjentów.

Likwidacja podatku, wyższe zarobki czy zwolnienie z PIT-u. Od września wchodzi w życie kolejny pakiet zmian
Likwidacja podatku, wyższe zarobki czy zwolnienie z PIT-u. Od września wchodzi w życie kolejny pakiet zmian
fot. durantelallera / / Shutterstock

Miesiąc bez zmian w prawie miesiącem straconym - można pomyśleć, analizując nowości w ustawach oraz nowelizacje, które obowiązują od 1 września. W tym artykule zebraliśmy listę zmian dla podatników, nauczycieli, emerytów, pacjentów oraz pracowników.

1. Nauczyciele mogą pracować więcej

Od 1 września bieżącego roku, na podstawie zaktualizowanej Karty Nauczyciela, belfrzy będą mogli przekroczyć limit godzin ponadwymiarowych (wynosi on półtora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela). Zmiana przepisów dotknie nauczycieli uczących w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia. 

Reklama

Na tym nie koniec zmian w oświacie. Od początku września w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych obowiązuje m.in. zakaz seksualizacji dzieci, został zwiększony nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi, a w planie zajęć pojawił się nowy przedmiot - "Biznes i zarządzanie". 

2. Niższe limity dla pracujących emerytów i rencistów

Od 1 września 2023 r. zmieniły się limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Osoby, które pobierają świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą zarabiać do 4904,10 zł, aby ich miesięczne emerytury lub renty pozostały w pełnej wysokości. Jeśli ich dochody mieszczą się w przedziale od 4904,10 zł do 9107,50 zł, świadczenia będą proporcjonalnie zmniejszane. Natomiast pracujący emeryci i renciści, których zarobki przekroczą 9107,50 zł, staną się nieuprawnieni do otrzymywania miesięcznego świadczenia.

Warto zaznaczyć, że te limity nie mają zastosowania do osób, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ta grupa beneficjentów może osiągać dodatkowe przychody bez limitów, nie martwiąc się o obniżenie lub zawieszenie swojej miesięcznej emerytury.

3. Bez PCC na pierwsze mieszkanie

Nieco wcześniej, bo już 31 sierpnia, weszły w życie zmiany dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Nowe przepisy zwalniają osoby kupujące pierwszą nieruchomość z konieczności opłacenia podatku w wysokości 2 proc. od wartości nabytego mieszkania lub domu. 

Z drugiej strony przepisy zwiększają stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób nabywających co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu. W takim przypadku stawka PCC wynosi 6 proc.

4. Wyższe zarobki dla młodocianych

Pracownicy młodociani otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę wykonaną w okresie nauki zawodu. Ich pensja jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Przepisy odgórnie wskazują wskaźnik, na podstawie którego ustalana jest miesięczna wypłata.

W związku z tym zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. ten wskaźnik wzrośnie o 3 proc. i wyniesienie odpowiednio:

  • nie mniej niż 8 proc. (560,46 zł) w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9 proc. (630,52 zł) w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10 proc. (700,58 zł) w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Dodatkowo od początku września 2023 r. wzrośnie również wynagrodzenie młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy i będzie wynosiło nie mniej niż 7 proc. wynagrodzenia. Obecnie jest na poziomie 4 proc.

5. Zwolnienie z PIT dla nowej grupy podatników

Od 31 sierpnia, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PIT, kolejna grupa podatników skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paralimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych nie będą rodzić obowiązku zapłacenia podatku. 

6. Wyższa wartość posiłków zwolnionych z ZUS-u

Od 1 września zwiększa się górna granica wartości posiłków finansowanych osobom zatrudnionym przez pracodawcę bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu uprawniająca do zwolnienia z opłacania składek ZUS. Miesięczna kwota wzrasta z 300 zł do 450 zł.

Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje także pracownikom, którym przekazywane są karty przedpłacone, bony, talony oraz inne kupony. To wszystko pod warunkiem, że uprawniają do zakupu wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów spożywczych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych (np. w stołówkach, barach, restauracjach)

Warto pamiętać, że wyłączenie z oskładkowania nie dotyczy wartość bonów, talonów, kuponów czy kart przedpłaconych, którymi można zakupić nieprzetworzoną żywność, inne towary, usługi w placówkach gastronomicznych lub punktach handlowych.

7. Nowa lista leków refundowanych

Początek września to także chwila, w której wchodzi w życie odświeżona lista leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (12)

dodaj komentarz
andregru
Haracz dla ZUS i podatek zdrowotny 9% zabije mikro firmy "W 2024 roku wzrosną więc one o 175,70 zł miesięcznie. Jeśli dodamy do tego składkę zdrowotną, która obecnie opłacana jest od dochodu, to składki ZUS będą wynosiły minimum 2 000 zł."
bgiem
Za wszystkie "udogodnienia" zapłaci Pan, Pani.
W przyszłym roku Mati zaplanował, że zabierze Polakom 80 000 000 000 więcej niż w roku bieżącym.

#Synekktotyledoł
jas2
Składki ZUS są od razu wypłacane emerytom, więc wracają na rynek.
Podobnie podatki wypłacane są lekarzom, nauczycielom, policjantom itp.
dermanka
to i tutaj pisiory wykupiły reklamy w kampanii wyborczej ?
bangladesznadwisla
W zamian wkrótce podwyżka większości podatków i wyższe ceny w sklepach
szprotkafinansjery
Oraz zabójczo drogi prąd i ciepło systemowe :D Kupujcie włnaine swetry i bambosze.
ptokbentonicznyjb
A może coś dla osób pracujących powyżej 26 roku życia, którzy nie posiadają dzieci? Czy oni zawsze muszą bulić na wszystkie inne grupy społeczne?
andregru
Dla nich " W 2024 roku wzrosną więc one o 175,70 zł miesięcznie. Jeśli dodamy do tego składkę zdrowotną, która obecnie opłacana jest od dochodu, to składki ZUS będą wynosiły minimum 2 000 zł. "

Powiązane: Zarobki nauczycieli

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki