REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Powołanie Członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

2020-07-24 16:06
publikacja
2020-07-24 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z tym samym dniem do Zarządu Spółki Pana Adama Frajtak powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej mandat Pana Adama Frajtak jako Członka Zarządu Spółki wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.

Mając powyższe na uwadze aktualnie Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

1. Pan Marek Piątkowski – Prezes Zarządu
2. Pan Adam Frajtak - Członek Zarządu
Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej powołanej osoby zarządzającej zostały przedstawione poniżej.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Pan Adam Frajtak posiada wykształcenie ekonomiczne (Organizacja i Zarządzanie) i wieloletnie doświadczenie w rozwoju sprzedaży w nowoczesnym i tradycyjnym kanale sprzedaży oraz HoReCa.

Wykształcenie
Ekonomiczne - Organizacja i Zarządzanie
Technik Ekonomista - Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Uczestnik licznych szkoleń sprzedażowych oraz menedżerskich w obszarach m.in. przywództwa, budowy zespołów oraz zarządzania.

Pan Adam Frajtak pracuje w Spółce od listopada 2019 r. - wcześniej na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Spółki. W poprzednich latach związany z firmą Stokson Sp z o.o.. Zatrudniony jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. W latach 2013- 2016 był odpowiedzialny za sprzedaż w Pamapol S.A..W poprzednich latach zarządzał sprzedażą w Kofola Holding S.A, Tradis S.A Od 2011r. do 2012 r. pełnił funkcję członka zarządu w Foodcare Sp z o.o. W latach 2002- 2008 pracował w dziale sprzedaży Prymat Sp z o.o. realizując zadania na terenie Polski, Czech i Słowacji. Karierę w branży FMCG rozpoczął w marcu 1994 r. w spółce Danuta S.A gdzie pracował do kwietnia 2002 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Frajtak nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoba oświadczyła także, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2020-07-24 MONIKA BUTZ PROKURENT Monika Butz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki