REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja na temat rozpoczęcia procesu przeglądu kierunków rozwoju jednego z segmentów działalności

2020-11-25 10:26
publikacja
2020-11-25 10:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja na temat rozpoczęcia procesu przeglądu kierunków rozwoju jednego z segmentów działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 25 listopada 2020 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu kierunków rozwoju dla aktywów oraz procesów biznesowych przypisanych do segmentu „produkty śniadaniowe i zbożowe” Grupy Kapitałowej Emitenta. Przedmiotowy przegląd uwzględniać będzie w szczególności analizy związane z dotychczasowymi wynikami finansowymi oraz bieżącymi uwarunkowaniami biznesowymi i oceną bieżącego potencjału dla tego segmentu na tle pozostałych segmentów działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, trendami rynkowymi i makroekonomicznymi oraz otoczeniem regulacyjnym i rynkowym. Emitent przewiduje również, iż w ramach przedmiotowego przeglądu przenalizowany zostanie potencjalny scenariusz obejmujący m.in. zaangażowanie inwestora lub inwestorów dla wybranych aktywów wytwórczych lub wszystkich aktywów oraz procesów biznesowych przypisanych do powyższego segmentu działalności lub też zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem.
Emitent wskazuje, iż na dzień podjęcia rozpoczęcia przedmiotowego przeglądu nie zostały podjęte żadne decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłych działań względem segmentu „produkty śniadaniowe i zbożowe”.
O ewentualnych, kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Marek Piątkowski Prezes Zarządu Marek Piątkowski
2020-11-25 Adam Frajtak Członek Zarządu Adam Frajtak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki