REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu kierunków rozwoju jednego z segmentów działalności

2021-08-09 16:49
publikacja
2021-08-09 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-09
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu kierunków rozwoju jednego z segmentów działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z 25 listopada 2020 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu kierunków rozwoju segmentu "produkty śniadaniowe i zbożowe" Grupy Kapitałowej Emitenta Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu xx sierpnia 2021 roku podjął decyzję o zakończeniu ww. przeglądu i rozpoczęciu procedury zmierzającej do zakończenia działalności ww. segmentu.

Powyższa decyzja została podjęta w szczególności w związku z brakiem satysfakcjonującego Emitenta zainteresowania ze strony inwestorów zewnętrznych aktywami wchodzącymi w skład segmentu "produkty śniadaniowe i zbożowe", jak również mając na uwadze ewentualne potrzeby inwestycyjne dla tego segmentu w przypadku zamiaru rozwijania jego oferty produktowej oraz oczekiwaną atrakcyjność pozostałych linii biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem proces likwidacji działalności ww. segmentu powinien zakończyć się do końca br. Proces likwidacji segmentu będzie w głównej mierze polegał na demontażu linii produkcyjnych dla produktów śniadaniowych oraz zakończeniu relacji biznesowych z kontrahentami w ramach tego segmentu. Intencją Emitenta jest wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej oraz kompetencji pracowników dotychczas zatrudnionych w ramach segmentu na potrzeby zwiększenia mocy produkcyjnych w segmentach działalności, które pozostaną w ofercie Emitenta. Mając na uwadze założone inwestycje związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych Emitent ocenia, iż zatrudnienie w lokalizacji wykorzystywanej dotychczas na potrzeby segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych ulegnie zwiększeniu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent wskazuje, iż decyzja o zakończeniu działalności w ramach segmentu produkcji śniadaniowej stanowi przesłankę wskazującą na możliwość utraty wartości aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych przypisanych do tego segmentu. Emitent wskazuje, iż na koniec marca 2021 roku wartość aktywów przypisanych do ww. segmentu wynosiła ok. 14 971 600 zł. Emitent przeprowadzi szczegółowe analizy w zakres testów na utratę wartości dla tych aktywów i o wynikach ww. testów Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-09 Marek Piątkowski Prezes Zarządu MAREK PIĄTKOWSKI
2021-08-09 Adam Frajtak Członek Zarządu ADAM FRAJTAK
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki