REKLAMA

Yoshi lnnovation S.A.: Objęcie udziałów spółki Mikrovolt sp. z o.o.

2021-09-15 12:16
publikacja
2021-09-15 12:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
Yoshi lnnovation S.A.
Temat
Objęcie udziałów spółki Mikrovolt sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 2 września 2021 roku (w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej) informuje, iż w dniu 14 września 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mikrovolt sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Mikrovolt sp. z o.o.”), na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Mikrovolt sp. z o.o. z kwoty 23.000 zł do kwoty 33.000 zł w drodze ustanowienia 200 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy.
Emitent, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego objął 200 udziałów spółki Mikrovolt sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości 10.000 zł i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).
Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Mikrovolt sp. z o.o., Emitentowi będzie przysługiwało 200 udziałów, stanowiących 30 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Mikrovolt sp. z o.o.
Mikrovolt sp. z o.o. jest spółką realizującą projekty urządzeń medycznych, kosmetycznych oraz stosowa-nych w przemyśle oraz posiada prawo do patentu na wynalazek pt.: „Układ elektroniczny do generowania wiązki plazmy” i związane z tym wynalazkiem „know-how”.
Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki