REKLAMA
BADANIE

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

2009-09-15 09:00, akt.2017-10-31 13:44
publikacja
2009-09-15 09:00
aktualizacja
2017-10-31 13:44

Po spłaceniu kredytu zabezpieczonego hipoteką, w księdze wieczystej nieruchomości nadal znajduje się informacja o obciążeniu hipotecznym. To właściciel powinien przedsięwziąć kroki w celu wykreślenia nieistniejącej już hipoteki. Bez tego może mieć problemy ze zbyciem nieruchomości czy zaciągnięciem kolejnego kredytu. W jaki sposób doprowadzić do wykreślenia hipoteki?

/ fot. SasPartout / YAY Foto

Zaświadczenie wydane przez bank

Hipoteka jest nierozerwalnie związana z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Jeśli kredyt został spłacony, to hipoteka wygasa. W tej sytuacji należy zwrócić się do banku o wydanie kredytobiorcy pisemnego zaświadczenia, z którego wynika, że kredyt zabezpieczony hipoteką został spłacony w całości. Dokument ten będzie niezbędny dla wykreślenia hipoteki. Bank powinien także wydać dokumenty, z których wynika, że osoby podpisane pod oświadczeniem banku są uprawnione do jego reprezentacji.

Wypełnienie formularza

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu. Jest to taki sam formularz, który wykorzystuje się składając wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej - "Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)".

W celu wykreślenia hipoteki w formularzu wypełnia się następujące rubryki:

nr 1 - nazwa sądu rejonowego, do którego kierowany jest wniosek (jest to sąd prowadzący księgę wieczystą);

nr 2 - numer wydziału ksiąg wieczystych;

nr 3 - numer księgi wieczystej.

Następnie należy znaczyć znakiem "x" kwadrat przed zwrotem "Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki". Kolejne rubryki, które trzeba wypełnić to:

nr 8 - wpisuje się w niej wniosek o wykreślenie hipoteki. Może on brzmieć:

"Wykreślenie hipoteki … [wpisujemy w zależności od rodzaju hipoteki: zwykłej albo kaucyjnej] w kwocie … ustanowionej na rzecz [podajemy nazwę banku] w związku z wygaśnięciem hipoteki spowodowanym spłatą kredytu, który hipoteka zabezpieczała";

     nr 9-31 - dane wnioskodawcy; przed polem nr 9 należy skreślić zwrot "uczestnika postępowania" - dzięki temu wiadomo, że podane dane dotyczą wnioskodawcy;

     nr 32-54 - dane banku; jest on uczestnikiem postępowania, więc przed polem nr 32 należy skreślić wyraz "wnioskodawcy".

W ostatnich rubrykach wniosku zamieszcza się dane wnioskodawcy, datę i podpis. Białe pola niewypełnione należy przekreślić.

Załączniki do wniosku

We wniosku należy wymienić załączniki (rubryka 78 i następne). Załącznikami będą:

  • oświadczenie banku o spłaceniu kredytu,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki (jeśli jest ona płacona przelewem),
  • odpis z KRS wnioskodawcy (gdy wniosek składa spółka - dzięki temu będzie dowód, że wniosek podpisała uprawniona do jej reprezentacji osoba).

Niektóre sądy wymagają też dowodu na to, że osoby podpisane pod oświadczeniem banku są uprawnione do jego reprezentacji.

Uiszczenie opłaty

Opłata sądowa za wykreślenie jednej hipoteki wynosi 100 zł. Jeśli wniosek obejmuje wykreślenie hipoteki kaucyjnej i zwykłej, opłata wynosi łącznie 200 zł.

Opłatę można przelać na rachunek bankowy sądu, zapłacić naklejając na wniosku znaki opłaty sądowej lub uiścić gotówką w kasie sądu.

autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 593 z dnia 2009-09-14

Wszystko o księgach wieczystych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (22)

dodaj komentarz
~monia
ile kosztuje wydanie zaświadczenia w banku spółdzielczym bo są to wewnętrzne przepisy
~banqster
Niby na jakiej podstawie opłaty za wydanie zaświadczenia? Przy wykreślaniu hipoteki polecam skorzystać z tego poradnika, chyba jest lepszy: https://opinieseweryna.blogspot.com/2016/06/wykreslenie-hipoteki-z-ksiegi-wieczystej.html
~Krzysztof_K
W millenium po spłacie kredytu dostałem komplet dokumentów za darmo, 2 dni po spłacie - odbiór w placówce (dowolnej). Żadnych opłat dodatkowych, w dodatku ostatnia rata odsetek jest tylko dokładnie do dnia spłaty. Ja spłaciłem 9 dnia miesiąca, więc 9/30*odsetki z tego miesiąca, i już bez ubezpieczenia na ten miesiąc. Fair enough.W millenium po spłacie kredytu dostałem komplet dokumentów za darmo, 2 dni po spłacie - odbiór w placówce (dowolnej). Żadnych opłat dodatkowych, w dodatku ostatnia rata odsetek jest tylko dokładnie do dnia spłaty. Ja spłaciłem 9 dnia miesiąca, więc 9/30*odsetki z tego miesiąca, i już bez ubezpieczenia na ten miesiąc. Fair enough. Wydaje mi się, że mogę polecić
~Ola
Jaka 'kurna chata' opłata za zaświadczenie z banku? Jak BYK jest napisane, że do sądu za wykreślenie hipoteki GŁĄBY!
~jamci
W ING sami przysłali mi wszystkie zaświadczenia i bez żadnych kosztów i to już po 10 dniach po spłaceniu ostatniej raty.
~Krystian
W pko bp koszt takiego zaswiadczenia z wykresleniem hipoteki z ksiegi wieczystej to 300 zł
~krzysiek
w PKO BP zaświadczenie otrzymałem bez żadnych opłat.
~zbylan
Zaprzeczam !
Z PKO BP przysłali bezpłatnie, bez przypominania, w kilka dni po zakończeniu kredytu.
~bogdan
Krystian,
Naprawdę tak masz na imię?. Na rzecz jakiego banku hejtujesz przeciwko pkobp?
~Wojtek odpowiada ~bogdan
Bogdan, co miałeś w szkole ostatnio z czytania ze zrozumieniem?

Krystian napisał "z wykreśleniem", czyli że bank za niego wykonał całą robotę - opłacił opłąty sądowe, zapewne 2*100zł, sporządził i złożył wnioski. Czyli bank życzy sobie 100zł za to, że nie musisz biegać do nich, do sądu, do kasy, wypełniać wniosków
Bogdan, co miałeś w szkole ostatnio z czytania ze zrozumieniem?

Krystian napisał "z wykreśleniem", czyli że bank za niego wykonał całą robotę - opłacił opłąty sądowe, zapewne 2*100zł, sporządził i złożył wnioski. Czyli bank życzy sobie 100zł za to, że nie musisz biegać do nich, do sądu, do kasy, wypełniać wniosków itd. Lepiej być nie może. Ja bym skorzystał bez zastanowienia. Więc jakie hejtowanie?
Pozostali dostali zaświadczenie bez opłat, czyli też fajnie ale teraz muszą pobiegać i pozałatwiać sami, oraz oczywiście opłat sądowych nie unikną.

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki