Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Kredyty hipoteczne to bardzo popularny produkt, pozwalający na zakup wymarzonej nieruchomości lub przeprowadzenie inwestycji. Nierozłącznie wiążą się z wprowadzeniem do hipoteki zapisu na rzecz banku. Warto dowiedzieć się, kiedy i na jakich zasadach można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki.

Kredyt hipoteczny to rozwiązanie, które bezsprzecznie ma wiele zalet. Najważniejszą z nich są niskie koszty. Tak nisko oprocentowanej gotówki nie uda nam się pozyskać w inny sposób. Z drugiej strony łatwo również zlokalizować największą „wadę” tego produktu: jest nią zastosowanie zabezpieczenia na nieruchomości w postaci wprowadzenia do ksiąg wieczystych stosownego zapisu, uprawniającego bank do pierwszeństwa do dochodzenia swojej należności ze wskazanego majątku. W dużym uproszczeniu oznacza to, że choć jesteśmy właścicielami domu lub mieszkania, do momentu spłaty kredytu jesteśmy trwale powiązani z bankiem. Warto jednak mieć świadomość, że największa zaleta poniekąd wynika z największej wady: to właśnie zabezpieczenie tego typu sprawia, że kredyt hipoteczny wiąże się z niższym ryzykiem, co znajduje odzwierciedlenie w warunkach umowy. W końcu jednak nadchodzi upragniony dzień uwolnienia się od zobowiązania. Wówczas należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, który pozwoli nam cieszyć się pełnią własności. Wbrew pozorom to nie jedyna sytuacja, w której konieczne będzie zwrócenie się o wykreślenie hipoteki.

Wykreślenie hipoteki. Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? (fot. radoszki / Shutterstock)

Jak działa hipoteka?

Hipoteka to z pewnością jeden z najczęściej pojawiających się terminów w kontekście naszego życia finansowego. Zetknie się z nim chociażby każda osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny. O ile doskonale wiemy o jego istnieniu, jednocześnie krąży na ten temat także wiele mitów. Warto więc uporządkować informacje: hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe wprowadzające zabezpieczenie na nieruchomości. Upoważnia to bank (wierzyciela hipotecznego) do dochodzenia swoich praw ze wskazanej nieruchomości przed innymi wierzycielami. W związku z tym – jeżeli nie wywiążemy się z obowiązków dłużnika – instytucja będzie mogła na drodze postępowania sądowego dochodzić swoich praw. Mitem jest jednak twierdzenie, że może wówczas samodzielnie, bez uzyskania odpowiedniego tytułu wykonawczego, przejąć lub sprzedać mieszkanie czy dom.

Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych: nie tylko po spłacie

Samo wykreślenie hipoteki nierozłącznie kojarzy nam się ze spłatą ostatniej raty (lub skorzystaniem z opcji wcześniejszej spłaty zobowiązania). Nic w tym dziwnego: właśnie wtedy wierzyciel hipoteczny, czyli bank, traci podstawę do zabezpieczenia należności, która przestała istnieć. Nie jest to jednak jedyny powód do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki. Do pozostałych należy:

  • Refinansowanie kredytu: choć często mówi się o tym, że podpisując umowę kredytu hipotecznego wiążemy się z bankiem niemal na całe życie, wcale nie musi tak być. Jeżeli znajdziemy korzystniejszą opcję, możemy zmienić kredytodawcę i dokonać refinansowania kredytu. W takim przypadku trzeba będzie dokonać wykreślenia hipoteki oraz wniesienia do niej wpisu dotyczącego nowego kredytodawcy.
  • Sprzedaż mieszkania: podobna zależność dotyczy sprzedaży mieszkania z kredytem. Wówczas dochodzi do wcześniejszej spłaty kredytu, co wiąże się z wykreśleniem hipoteki. Jeżeli natomiast nabywca również chce posłużyć się kredytem hipotecznym, w księgach wieczystych pojawi się zapis dotyczący jego banku.

Wykreślenie hipoteki – jak przebiega?

Niezależnie od tego, który scenariusz dotyczy konkretnego przypadku, wykreślenie hipoteki będzie przebiegać podobnie. Przede wszystkim warto wiedzieć, że ten obowiązek leży na właścicielu nieruchomości. Wierzyciel hipoteczny jest natomiast zobligowany do współdziałania w tym zakresie. W praktyce oznacza to, że bank powinien przygotować dokumenty pozwalające na wykreślenie hipoteki, czyli kwit mazalny, natomiast wszelkimi kwestiami formalnymi powinniśmy zająć się już samodzielnie. Cała procedura nie jest jednak skomplikowana i nie powinna zająć zbyt wiele czasu. Trzeba jednak mieć świadomość, że samo przygotowanie kwitu mazalnego może potrwać: banki podchodzą do tego w różny sposób i generalnie poczekać należy od kilku do nawet kilkunastu dni roboczych.

Kwit mazalny – co się w nim znajdzie?

Przed rozpoczęciem właściwej ścieżki dotyczącej wykreślenia hipoteki konieczne stanie się uzyskanie kwitu mazalnego. W tym celu należy złożyć do banku stosowny wniosek, w którym wskażemy:

  • Numer umowy kredytowej.
  • Numer księgi wieczystej nieruchomości.
  • Powód złożenia wniosku.

Przy tym powinniśmy podać adres pod który przesłany zostanie kwit mazalny. Dzięki temu możliwe stanie się złożenie w sądzie wniosku o wykreślenie hipoteki.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Po otrzymaniu kwitu mazalnego należy udać się do sądu wieczystoksięgowego z kompletem dokumentów:

  • Kwitem mazalnym, poświadczającym spłatę zobowiązania oraz zgodę banku na wykreślenie hipoteki.
  • Wypełnionym wnioskiem KW-WPIS, w którym w sekcji „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” umieścimy żądanie wykreślenia hipoteki w związku ze spłatą zadłużenia.
  • Potwierdzenie wniesienia opłat skarbowych.

Wykreślenie hipoteki: opłata

Składając wniosek o wykreślenie hipoteki, musimy wnieść opłatę w wysokości 100 zł. Można to zrobić w kasie sądu, kupując znak opłaty skarbowej w kasie lub przez Internet albo poprzez przelew na konto bankowe. Samo wykreślenie hipoteki również może potrwać i jest w pełni zależne od tempa pracy konkretnego sądu wieczystoksięgowego. Były kredytobiorca nie ma na ten czynnik jednak jakiegokolwiek wpływu.


2020-10-09

Źródła dochodów: jakie akceptuje bank? Źródło dochodu a kredyt

Ubieganie się o kredyt, zwłaszcza mieszkaniowy, nieodłącznie wiąże się z koniecznością oceny jego zdolności kredytowej. Warto dowiedzieć się, jakie źródła dochodu mogą być wzięte pod uwagę przez bank.

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Kredyty wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Jednym z podstawowych z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Ta, choć przybiera formę jednorazowej opłaty, może istotnie wpłynąć na wydatki związane z uzyskaniem środków.

Kredyt a cross-selling. Czy sprzedaż komplementarna się opłaca?

Podczas udzielania kredytu bank często oferuje klientom możliwość skorzystania z innych produktów. Cross-selling, czyli sprzedaż wiązana, może dać spore oszczędności, jednak w pewnych sytuacjach może wiązać się również z dodatkowymi kosztami.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach?

W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.