Wniosek o 500+. Jakie są najczęściej popełniane błędy?

redaktor Bankier.pl

Polacy złożyli już 1,7 mln wniosków o przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500+, poinformowało MRPiPS. Docelowo programem ma zostać objętych 3,7 mln dzieci. Resort zwraca uwagę na powtarzalność niektórych błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków – jakie pomyłki zdarzają się Polakom najczęściej?

Nieprawidłowy adres gminy, nieuzupełnienie numerów PESEL członków rodziny, a także brak wskazania współmałżonka we wniosku – to najczęściej wskazywane błędy, które powodują konieczność dokonania korekty i ponownego złożenia pisma uprawniającego do wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+.

Do najczęściej wskazywanych przez MRPiPS błędów należą:

Brak informacji o pierwszym dziecku

W polu dotyczącym danych całej rodziny należy wykazać wszystkich jej członków - bez względu na to, czy wnioskujący ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze czy drugie i kolejne dziecko. Tymczasem wiele osób ubiegających się świadczenie na drugie lub kolejne dziecko nie podaje informacji o pierwszym dziecku w punkcie 2. wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

(MPiPS)

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej błąd ten jest istotny i wymaga złożenia wyjaśnień. W tym celu gmina ma obowiązek wezwać ubiegającego się o świadczenie do złożenia wniosku jeszcze raz ze skorygowanymi danymi lub do złożenia wyjaśnień bezpośrednio w siedzibie gminy.

Niewpisanie małżonka

Wypełniający wniosek o 500+ powinni wpisać we wniosku (w polu nr 4) dane o małżonku. Ministerstwo wskazuje, że pominięcie tej informacji/nieuzupełnienie danych to jeden z najczęściej popełnianych błędów.

Błąd ten dotyczy zarówno osób pozostających, jak i niepozostających w związkach małżeńskich, a wychowujących wspólnie co najmniej jedno dziecko. W przypadku wniosku o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, brak takiej informacji nie jest przeszkodą do wydania decyzji i przyznania wypłaty świadczenia – rodzic nie zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Natomiast wnioskujący o przyznanie 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko będą zobligowani do dokonania korekty. Gmina w takim przypadku wezwie do złożenia wniosku jeszcze raz lub wskaże konieczność złożenia wyjaśnień w gminie.

Błędne numery PESEL

Rodzic wnioskujący o przyznanie świadczenia ma obowiązek w punkcie czwartym wpisać małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka. We wskazanym punkcie należy powtórzyć dane dzieci, o których pisaliśmy w poprzednich tabelach (A i B) - o czym często rodzice zapominają lub nie uzupełniają miejsca, w którym należy wpisać numer PESEL. W tym przypadku niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku, ponieważ brak informacji o numerze PESEL członków rodziny uniemożliwia prawidłową weryfikację wniosku.

(MPiPS)

Błędnie podany adres gminy lub ośrodka pomocy społecznej

Wniosek o przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500+ może zostać rozpatrzony jedynie przez gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Tymczasem wiele osób wskazuje go błędnie, podając ten, który jest właściwy ze względu na miejsce zameldowania, a nie zamieszkania. Ubiegający się nie musi mieć miejsca zamieszkania pokrywającego się z adresem zameldowania. Po złożeniu dokumentu z błędną informacją, rodzic zostanie wezwany do ponownego złożenia wniosku. 

Literówki w danych adresowych

Wnioskujący dość często nie podają poprawnych danych dotyczących miejsca zamieszkania. Większość błędów, jak podaje ministerstwo, dotyczy pomyłek o charakterze językowym – jednak błędy te nie stanowią przeszkody do właściwego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji. Ponadto właściwy organ nie ma obowiązku wzywać ubiegającego się o wypłatę świadczenia do złożenia korekty i wyjaśnień w gminie.

Omówione powyżej błędy wskazuje jedynie MRPiPS. Tymczasem poszczególne województwa mówią również o innych pomyłkach popełnianych przez rodziców, a należą do nich między innymi:

  • wypełnienie dwóch oddzielnych wniosków przez rodziców,
  • niepodpisanie wniosku,
  • niezaznaczenie kratek pozostałych do wypełnienia,
  • braki w oświadczeniach, np. o działalności gospodarczej.
(MPiPS)

Co zrobić, jeśli tuż po złożeniu wniosku zdaliśmy sobie sprawę, że popełniliśmy błąd? Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, że można "od ręki" zawnioskować ponownie i nie czekać na zawiadomienie od gminy.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~pani_ola

nam sie udało złozyc poprawnie przez ipko. dzieci beda miały na nauke.

! Odpowiedz
3 3 ~af

Nagle sie okaze że jest sporo miejsc w przedszkolach dla rodzin gdzie pracują rodzice. Bo teraz to jak w Generalnej Guberni matki samotnie wychowujace dzieci i inne patologie były uprzywilejowane.

! Odpowiedz
5 1 ~iwona

Mnie zastanawia, skąd gmina wie gdzie mieszkam? I czy mój adres zameldowania jest jednocześnie adresem zamieszkania? Jak oni to sprawdzają?

! Odpowiedz
5 2 ~miro

ryża mafia POstarałą sie żeby gminy nie wiedziały (brak obowiazku meldunkowego)

! Odpowiedz
0 1 ~Sensibl

Z tego co pamiętam, to we wniosku proszone o podanie wnioskodawcy (więc wpisałem siebie) oraz danych osoby uprawnionej do świadczenia (więc podałem drugie dziecko). Moim zdaniem wniosek był niejednoznaczy, a przynajmniej nie klarowny, stąd błędy.

! Odpowiedz
6 1 ~blazer

Widząc co się dzieje we Włoszech i Niemczech zaczynam się obawiać o własne środki w banku. Myślę o ulokowaniu pieniędzy w CHF i trzymanie ich tak długo, aż sytuacja w sektorze bankowym się uspokoi, podobnie jak w tym artykule: independenttrader.pl/jak-przetrwac-krach.html. Co Wy o tym sądzicie? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 5 ~Asd

Patologia nawet pisać poprawnie nie potrafi, co się dziwić

! Odpowiedz
0 4 ~wd123456

Nawet patologia rozumie że wpisywanie 3X tych samych danych to patologia.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne