REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Orzeł Biały pokazał wyniki

2019-09-25 07:56
publikacja
2019-09-25 07:56

Grupa Orzeł Biały jest największą Grupą specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów oraz jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2019 r. przychody na poziomie 305,1 mln zł.

Orzeł Biały pokazał wyniki
Orzeł Biały pokazał wyniki
fot. Kacper Pempel / / FORUM

·    EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 12,9 mln zł, co daje rentowność na poziomie 4,2%.

·    Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 5,8 mln zł.

·    Wynik z działalności operacyjnej Orzeł Biały wyniósł 7,9 mln. zł. 

·     W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 34,2 tys. ton i kształtował się na stabilnym poziomie.

Na osiągnięte przychody w okresie sprawozdawczym, istotny wpływ miał spadek o 13% ceny ołowiu na LME wyrażonej w PLN, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Trend spadkowy cen ołowiu utrzymuje się od początku bieżącego roku. Dodatkowo na osiągnięte przychody miał wpływ zaplanowany na dany rok niższy wolumen sprzedaży towarów i materiałów, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co przełożyło się na spadek przychodów o 1,9 mln. zł.

W I półroczu 2019 roku na wynik z działalności operacyjnej miała wpływ niższa o 9 mln. zł marża brutto ze sprzedaży, co spowodowane było istotnym spadkiem cen ołowiu r/r, który nie w pełni został skompensowany cenami zakupionych surowców oraz zastosowaniem korzystniejszej kosztowo struktury wsadów do produkcji.

„Pierwsze półrocze bieżącego roku zakończyliśmy pozytywnym wynikiem w trudnym otoczeniu rynkowym. Dzięki wdrożonym standardom, wydajności i efektywności naszego Zakładu oraz wiodącej pozycji rynkowej i marce, jesteśmy przygotowani na wyzwania związane z wahaniami w koniunkturze rynkowej. - powiedział Michael Rohde Pedersen, prezes zarządu Orła Białego.

Ponadto, w ostatnich miesiącach, zgodnie z przyjętą strategią, kontynuowaliśmy działania, w zakresie upraszczania struktury Grupy Kapitałowej, poprzez rozpoczęcie procesu połączenia spółki zależnej Speedmar z Orzeł Biały.

W okresie sprawozdawczym, w związku z trwającym postępowaniem przed UOKIK, Spółka otrzymała informację o przedłużeniu terminu podpisania umowy Przyrzeczonej do dnia 31 grudnia br. W przypadku skutecznego wykonania umowy, nastąpi pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji spółki przez ZAP Sznajder Batterien

„Rezultat trwającego postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie miał wpływ na dalsze decyzje strategiczne, w zakresie rozwoju Spółki. Jednak, niezależnie od wyniku postępowania, będziemy kontynuowali swoje działania biznesowe w trosce o środowisko i przy zachowaniu najwyższych standardów, jakości.” - powiedział Michael Rohde Pedersen, prezes zarządu Orła Białego.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki