0,5200 zł
-3,53% -0,0190 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_-_wniosek_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-18
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 18 października 2019 r. zapoznał się z wiadomością e-mail z dnia 18 października 2019 r., otrzymaną od akcjonariusza – WorkSource Investments S.a.r.l., zawierającą załącznik w postaci wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 12 listopada 2019 r. określonych spraw wraz z treścią projektów uchwał.

Żądanie akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 – Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna:
1.art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2.§ 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Jaroslaw Dymitruk – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
Zalącznik nr 1 - wniosek akcjonariusza.pdfZalącznik nr 1 - wniosek akcjonariusza.pdf Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-18 Iwona Szmitkowska Prezes Zarząd
2019-10-18 Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.