REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Powołanie prokurenta Wittchen S.A.

2022-05-04 15:45
publikacja
2022-05-04 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-04
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Powołanie prokurenta Wittchen S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku Zarząd Wittchen S.A. podjął uchwałę o powołaniu Pani Moniki Wittchen na stanowisko prokurenta Spółki i udzieleniu jej prokury samoistnej upoważniającej do dokonywania czynności w imieniu Emitenta. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Monika Wittchen w 1997 r. ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz uzyskała tytuł magistra. W 2008 r. ukończyła studia doktoranckie z dziedziny nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Pani Monika Wittchen w latach 1996–1998 zatrudniona była na stanowisku Key Account Executive w spółce Polkomtel S.A. W roku 1999 Pani Monika Wittchen sprawowana funkcję dyrektora ds. marketingu w spółce Pekpol S.A. Od roku 2000 Pani Monika Wittchen związana jest zawodowo z Grupą Kapitałową Emitenta, gdzie w latach 2000–2002 pełniła funkcję dyrektora ds. marketingu w spółce Wittchen sp. z o.o. – poprzedniku prawnym Wittchen S.A., a w latach 2002–2005 pełniła w tej spółce funkcję dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Od 2005 r. Pani Monika Wittchen pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Wittchen sp. z o.o., a od 2010 r. do 30 kwietnia 2022 r. Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Obecnie Pani Monika Wittchen sprawuje funkcje zarządcze w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w: (i) Wittchen GmbH z siedzibą w Berlinie, (ii) Wittchen s.r.o. z siedzibą w Pradze, (iii) Wittchen Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie oraz (iv) Wittchen Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie.

Pani Monika Wittchen nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Wittchen S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Monika Wittchen nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-04 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki