REKLAMA

WIELTON S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2024-2028

2021-07-29 17:15
publikacja
2021-07-29 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2024-2028
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. została podpisana przez wszystkie strony umowa o współpracy („Umowa ramowa”) zawarta pomiędzy SAF-HOLLAND GmbH, SAF-HOLLAND France i SAF-HOLLAND Polska Sp. z o. o. (łącznie: „Sprzedający”), a Emitentem i spółkami zależnymi: Fruehauf SAS, Langendorf GmbH oraz Lawrence David Limited (łącznie: „Kupujący”).
Przedmiotem Umowy ramowej jest produkcja oraz dostarczanie na rzecz Kupujących kompletnych osi z zawieszeniami, nóg podporowych, czopów królewskich, siodeł oraz innych komponentów do budowy pojazdów użytkowych. Strony Umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach m.in. takich jak serwis, sprzedaż części zamiennych, promocja, rozwój oraz testowanie produktów.
Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Dostawy w ramach Umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Kupujących. Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy ramowej wynosi ok. 324 mln EUR, tj. ok. 1,5 mld zł po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia.
Zawarcie Umowy ramowej pozwoli na stworzenie wieloletniej relacji pomiędzy stronami.
O zawarciu umowy o współpracy z SAF-HOLLAND na lata 2021-2023 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2021-07-29 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki