1,1800 zł
-1,67% -0,0200 zł
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA (WDB)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej WDB BRokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 06 sierpnia 2019 roku otrzymał decyzję akcjonariusza Mariusza Andrzeja Muszyńskiego o powołaniu zgodnie ze Statutem Spółki Pana Piotra Kumięga do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 07 sierpnia 2019 roku.
Kadencja Pana Piotra Kumięgi jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia kadencji Rady Nadzorczej upływa 6 lutego 2020 r.

Pan Piotr Kumięga jest Absolwentem Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Ubezpieczenia Społeczne. W 2003 r. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1271/03 wydanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) rozpoczął prowadzenie działalności pod firmą Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. i do dnia dzisiejszego jest Prezesem jej Zarządu.

W swojej pracy wykazuje się ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą przez prawie dwadzieścia lat prowadzenia firmy brokerskiej. W tym czasie uczestniczył w szeregu szkoleń i prelekcji organizowanych zarówno przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i firmy specjalizujące się w tematyce ubezpieczeniowej, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Jednym z niezaprzeczalnych atutów Pana Piotra Kumięgi jest doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń, jak również opracowywanie i wdrażanie konkurencyjnych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych. W oparciu o to doświadczenie jest w stanie budować strategię działania, która wyznacza dalszy kierunek rozwoju rynku.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: brak.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- SatRevolution S.A.- Członek Rady nadzorczej - 2019 - nadal
- Tech Invest Group S.A.- Członek Rady nadzorczej - 2019 - nadal
- Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.- Prezes Zarządu 2003 - 2019
- EKU Konsulting Sp. z o.o.- Prezes Zarządu 2012- nadal
- Shuttout Ltd. (Wielka Brytania) – wspólnik
- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – wspólnik
- Tech Invest Group S.A. – wspólnik

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: nie.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: brak.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: nie.
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: nie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.