REKLAMA

WAWEL SA: wyniki finansowe

2023-10-27 07:10
publikacja
2023-10-27 07:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_3kw2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody 445 192 375 748 97 261 80 151
II. Zysk z działalności operacyjnej 45 550 14 373 9 951 3 066
III. Zysk przed opodatkowaniem 53 935 19 727 11 783 4 208
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 43 265 15 634 9 452 3 335
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 399 67 150 15 380 14 324
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 027 -12 955 -5 249 -2 763
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 487 -107 624 -3 165 -22 957
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 31 885 -53 429 6 966 -11 397
IX. Aktywa razem 769 142 745 141 165 921 158 882
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 17 520 17 670 3 779 3 768
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 81 612 87 807 17 605 18 723
XII. Kapitał własny 670 010 639 664 144 536 136 392
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 618 1 599
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu 1 291 846 1 396 943 1 291 846 1 396 943
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 33,49 11,19 7,32 2,39
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 518,65 466,75 111,88 99,52


Wybrane dane z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane an dzień 30.09.2023 roku oraz dla okresu porównawczego na
dzień 31.12.2022 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe 3kw2023.pdfsprawozdanie finansowe 3kw2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-27 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki