584,0000 zł
-2,67% -16,0000 zł
Wawel SA (WWL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biegli_30_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_30_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_30_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 240 021 252 897 55 975 59 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 534 36 732 5 022 8 664
III. Zysk (strata) brutto 23 529 38 028 5 487 8 970
IV. Zysk (strata) netto 18 766 30 451 4 376 7 183
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 570 111 176 15 525 26 224
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 010 -12 560 -2 568 -2 963
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 025 -61 -239 -14
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 54 535 98 555 12 718 23 247
IX. Aktywa razem 772 793 773 675 181 748 179 924
X. Zobowiązania długoterminowe 19 124 9 975 4 498 2 320
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 102 158 93 462 24 026 21 735
XII. Kapitał własny 651 511 670 238 153 225 155 869
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 764 1 744
XIV. Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,51 20,30 2,92 4,79
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 434,41 446,90 102,17 103,93
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2017 (w zł / EUR) kurs z dnia 31.12.2018 (1 EUR=4,3000) 25,00 5,81
XVIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2018 (w zł / EUR) kurs z dnia 30.06.2019 (1 EUR= 4,2520) 25,00 5,88


Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane na dzień 30.06.2019 roku oraz dla okresu porównawczego na
dzień 31.12.2018 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport biegli 30_06_2019.pdfRaport biegli 30_06_2019.pdf
sprawozdanie finansowe 30_06_2019.pdfsprawozdanie finansowe 30_06_2019.pdf
sprawozdanie z dzialalnosci 30_06_2019.pdfsprawozdanie z dzialalnosci 30_06_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2019-08-21 Janusz Serwoński Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.