REKLAMA

W zarządzaniu finansami omijamy banki

2020-11-22 06:00
publikacja
2020-11-22 06:00
fot. WAYHOME studio / Shutterstock

Użytkownicy aplikacji wspomagających zarządzania finansami osobistymi (PFM) korzystają głównie z niebankowych rozwiązań i zaprzęgają je do najprostszych zadań – śledzenia wydatków i planowania budżetu. Funkcje te okazały się szczególnie przydatne podczas pandemii, gdy badani odczuli spadek dochodów i zmniejszenie oszczędności, wynika z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W okresie sierpień-wrzesień 2020 r. na portalu Bankier.pl i prnews.pl, a także na innych portalach i blogach o tematyce finansowej została udostępniona ankieta internetowa dotycząca oceny użyteczności aplikacji do zarządzania finansami osobistymi w Polsce. Celem badania było poznanie opinii polskich użytkowników na temat wykorzystywanych przez nich aplikacji PFM (Personal Finance Management). Było to pierwsze w Polsce badanie tego typu. Badanie zostało przeprowadzone na grupie N = 301 osób, z czego 288 przyznało, że korzysta z aplikacji, które pomagają w zarządzaniu budżetem, a 13 osób z takich aplikacji nie korzystało.

W ramach oceny jakości aplikacji wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi respondenci odpowiadali na pytania z następujących obszarów w zakresie jakości wykorzystywanych aplikacji: źródło (nazwa) wykorzystywanej aplikacji, sposób wykorzystywania aplikacji (telefon, strona www), poziom skomplikowania procesu instalacji oprogramowania, aplikacji, ocena przejrzystości (czytelności) aplikacji, intuicyjność aplikacji, czynności, do jakich aplikacja jest wykorzystywana, funkcjonalność aplikacji, zaspokojenie potrzeb finansowych, zaobserwowane błędy techniczne i merytoryczne aplikacji, stopień zadowolenia z aplikacji i ewentualne polecenie jej znajomemu, korzyści z wykorzystania aplikacji, wykorzystanie aplikacji w czasach społecznej izolacji, pracy zdalnej, COVID-19.

W grupie osób, które nie korzystały z aplikacji był równomierny rozkład płci i wieku, natomiast przeważały osoby z wykształceniem wyższym i pracujące, mieszkające zazwyczaj w większych miejscowościach, z gospodarstw 2-3 osobowych i z dużymi dochodami. W grupie badanej przeważali mężczyźni, którzy stanowili 66,67 proc. badanych a także osoby w wieku 26-35 lat stanowiące 42,36 proc.. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 74,65 proc. grupy badanej, a pod względem sytuacji zawodowej przeważały osoby pracujące (79,44 proc.). Osoby badane mieszkały zazwyczaj w dużych miejscowościach powyżej 500 tys. mieszkańców (41,61 proc.), żyły zazwyczajg w gospodarstwach 2-4 osobowych i miały zazwyczaj duże dochody na osobę w tym gospodarstwie.

/ Bankier.pl

Badani w znaczącej większości korzystali z aplikacji niebankowych (87,50 proc.), a jedynie w 12,5 proc. z aplikacji bankowej. Najczęściej wymieniane były Kontomierz (15,28 proc.), YNAB (15,28 proc.), Arkusz kalkulacyjny (9,38 proc.), 1Money (6,94 proc.) i Family Finanse Trucker (6,60 proc.). Ponad połowa osób (54,32 proc.) korzystało z aplikacji mobilnie oraz przez stronę www a następnie 36,69 proc. korzystało tylko z aplikacji mobilnej.

/ Bankier.pl

Według zdecydowanej większości badanych osób zainstalowanie aplikacji było bardzo łatwe (81,25 proc.).

/ Bankier.pl

Ponad połowa badanych osób oceniała aplikację z jakiej korzystała jako przejrzystą (50,17 proc.), uporządkowaną (56,60 proc.) i zachęcającą do korzystania (54,36 proc.).

/ Bankier.pl

Badani w większości byli zdania, że aplikacja jest raczej intuicyjna, a jej funkcje są łatwe w zapamiętaniu (łącznie 94,10 proc.).

/ Bankier.pl

Używana aplikacja służyła badanym zazwyczaj do kontroli domowego budżetu (88,54 proc.) i weryfikacji wydatków w ostatniego miesiąca (86,11 proc.), a następnie do sprawdzania salda rachunków (48,26 proc.) i planowania wydatków na kilka miesięcy (45,83 proc.).

/ Bankier.pl

Aplikacje, z których korzystały badane osoby posiadały zazwyczaj funkcję tworzenia budżetów (79,51 proc.) i samodzielną zmianę kategorii całego poniesionego wydatku (71,53 proc.). Najrzadziej natomiast aplikacje posiadały funkcję objaśnienia w zakresie nowych funkcjonalności aplikacji (29,51 proc.) importu danych finansowych z banków (35,07 proc.).

/ Bankier.pl

Osoby badane najczęściej przyznawały, że aplikacja pozwala na kontrolę nad codziennymi wydatkami (93,40 proc.), pozwala przejść kontrolę nad budżetem (66,67 proc.), planować przyszłe wydatki (65,28 proc.) i utrzymać dodatnie saldo na rachunku (50 proc.).

/ Bankier.pl

Badani zazwyczaj byli zdania, że aplikacja nie ma błędów (21,33 proc.) lub nie wiedzą czy takie błędy występowały (70,28 proc.). Osoby, które uważały, że aplikacja zawiera błędy najczęściej wymieniali problemy z importem danych z konta, problemy z synchronizacją pomiędzy urządzeniami i niemożliwość dodania w niektórych przypadkach własnych kategorii.

/ Bankier.pl

Badani zazwyczaj byli zadowoleni z aplikacji i oceniali ją między 8-10 pkt, a średnia ocen wyniosła 8,42 pkt. Również prawdopodobieństwo polecenia aplikacji było wysokie i średnio oceniane na 8,30 pkt.

/ Bankier.pl
/ Bankier.pl

Główną wymienianą korzyścią z użytkowania aplikacji była kontrola nad wydatkami (91,01 proc.), a następnie wyrobienia nawyku oszczędzania (71,53 proc.), wspieranie decyzji finansowych (55,21 proc.) i bezpieczeństwo finansowe poprzez bieżącą kontrolę salda rachunku. Jako braki aplikacji badani wymieniali natomiast brak możliwości wykonywania przelewów i integracji w bankiem, brak możliwości ustalenia podbudżetów, niemożliwość skanowania dokumentów, brak kursu walut.

/ bankier.pl

Osoby badane zazwyczaj były zdania, że aplikacja pomogła im w zarządzaniu finansami w sytuacji samoizolacji, kwarantanny oraz pracy zdalnej.

/ Bankier.pl

Przeprowadzone badania wskazują, że użytkownicy są świadomi funkcji i korzyści płynących z zarządzania budżetem osobistym oraz wysoko oceniają użyteczność wykorzystywanych aplikacji. Szczególnie okazały się one pomocne w warunkach pandemii COVID-19 i kwarantanny/izolacji. Zdaniem badanych osób w warunkach pandemii, obszarami wymagającymi aktualizacji oraz lepszego dopasowania do potrzeb były bieżące rozliczenia i płatności (47,80 proc.), a następnie przesyłanie skanów dokumentów (29,67 proc.) i brak porad, bieżącego kontaktu z konsultantem (28,02 proc.).

/ Bankier.pl

Pandemia COVID-19 najczęściej wpływała na badane osoby poprzez zmniejszenie dochodu (32,99 proc.) oraz przez zmniejszenie posiadanych oszczędności (25,69 proc.). Brak wpływu pandemii na budżet domowy deklarowało 17,71 proc. osób.

/ Bankier.pl

Pandemia SARS-CoV-2 stała się powodem do stwierdzenia luk w zdalnej obsłudze klienta, jak lepsze dopasowanie do potrzeb bieżących rozliczeń i płatności, brak możliwości skanu dokumentów oraz brak porad i bieżącego kontaktu z konsultantem. Przeprowadzone badanie w warunkach społecznej izolacji pozwala na wskazanie szans i zagrożeń dla dostawców usług wspomagających zarządzanie finansami, szczególnie w obszarze oferowanych narzędzi. Ocena użyteczności aplikacji PFM daje przestrzeń do ich dostosowania do zmieniających się potrzeb konsumentów.

prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski, dr Anna Warchlewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
itso_chram_panszczyzna
''W zarządzaniu finansami omijamy banki'' bo ewidentnie jest to konflikt interesów

Powiązane: strefa domowych finansów

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki