REKLAMA

VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2021-08-23 17:09
publikacja
2021-08-23 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_GK_VOXEL_RAPORT_HY2021_FINAL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_VOXEL_Sprawozdanie_Zarzadu_HY21_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Voxel_Oswiadczenie_zarzadu_o_zgodnosci_1H21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-08/VOXEL-Raport-z-przegladu-srodrocznego-skroconego-SF-2021_202108232014866330.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VOXEL_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Grupa Kapitałowa Voxel S.A.
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 6 miesięcy 2021 6 miesięcy 2020 6 miesięcy 2021 6 miesięcy 2020
II. Przychody ze sprzedaży 219 630,6 103 011,3 48 300,5 23 194,2
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 61 499,8 11 122,1 13 524,9 2 504,3
IV. Zysk (strata) operacyjny 50 037,7 8 216,6 11 004,1 1 850,1
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 46 508,1 5 268,5 10 227,9 1 186,3
VI. Zysk (strata) netto 37 558,0 2 104,9 8 259,6 473,9
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 36 839,1 2 391,5 8 101,6 538,5
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
IX. Aktywa trwałe 330 298,1 319 805,2 73 061,9 69 299,9
X. Aktywa obrotowe 174 675,4 118 420,5 38 638,2 25 661,0
XI. Aktywa razem 504 973,5 438 225,7 111 700,0 94 960,9
XII. Kapitał własny 197 107,1 181 173,4 43 600,0 39 259,2
XIII. Zobowiązania długoterminowe 155 564,1 101 024,1 34 410,7 21 891,3
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 152 302,3 156 028,2 33 689,2 33 810,4
Voxel S.A.
XV. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 6 miesięcy 2021 6 miesięcy 2020 6 miesięcy 2021 6 miesięcy 2020
XVI. Przychody ze sprzedaży 77 908,1 57 340,0 17 133,3 12 910,8
XVII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 19 518,6 8 701,2 4 292,5 1 959,2
XVIII. Zysk (strata) operacyjny 14 359,5 3 876,9 3 157,9 872,9
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 260,3 1 139,8 4 235,7 256,6
XX. Zysk (strata) netto 16 847,1 -2 845,4 3 705,0 -640,7
XXI. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
XXII. Aktywa trwałe 287 875,6 277 299,2 63 678,0 60 089,1
XXIII. Aktywa obrotowe 94 646,7 34 788,8 20 935,8 7 538,5
XXIV. Aktywa razem 382 522,3 312 088,0 84 613,9 67 627,6
XXV. Kapitał własny 131 892,9 136 051,0 29 174,7 29 481,5
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 146 287,0 92 966,3 32 358,7 20 145,3
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 104 342,4 83 070,7 23 080,5 18 000,9


W celu
przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca 2021 roku, użyto średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30 czerwca
2021 roku tj. 1 EUR = 4,5208 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych
dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR
= 4,5472 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021
roku.W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji
finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2020
roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2020 tj. 1 EUR = 4,6148 PLN.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli
"wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
2020 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,4413 PLN według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF GK VOXEL RAPORT HY2021 FINAL-sig.pdfSF GK VOXEL RAPORT HY2021 FINAL-sig.pdf Śródroczny skrócony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu HY21 FINAL.pdfGK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu HY21 FINAL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Voxel za I półrocze 2021 roku
GK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności 1H21.pdfGK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności 1H21.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności
GK VOXEL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.pdfGK VOXEL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.pdf Raport BR z przeglądu śródrocznego skróconego SSF za I półrocze 2021
VOXEL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.pdfVOXEL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.pdf Raport BR z przeglądu śródrocznego skróconego JSF za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2021-08-23 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki