REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:53
publikacja
2021-04-30 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_skonsolidowane_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_skonsolidowane_SSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania_Vistal.DOCX.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania_Vistal.DOCX.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
vtl-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
vtl-2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Skonsolidowane sprawozdanie z zyskow lub strat i innych calkowitych dochodow
I. Przychody 92753 65517 20731 15230
II. Zysk/(strata) z dzialanosci operacyjnej 484 638 108 148
III. EBITDA 6889 8667 1540 2012
IV. Zysk/(strata) netto -21334 254317 -4768 59119
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
V. Aktywa trwale 76977 169916 16680 39900
VI. Aktywa obrotowe 38019 56931 8238 13369
VII. Kapital wlasny -3021 -7717 -655 -1812
VIII. Zobowiazania 118017 234564 25574 55081
IX. Suma bilansowa 114996 226847 24919 53269
Skonsolidowane sprawozdanie z przeplywow pienieznych
X. Srodki pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej -5470 -27557 -1223 -6406
XI. Srodki pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej 3413 -1371 763 -319
XII. Srodki pieniezne netto z dzialalnosci finansowej -1902 4835 -425 1124
XIII. Srodki pieniezne i ich ekwiwalent na koniec roku obrotowego 7555 11427 1689 2656


Wartości pozycji rocznego skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane
w walucie EUR zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski z tabeli nr 255/A/NBP/2020
z dnia 31.12.2020 roku wynoszącego 4,6148 EUR/PLN, a za rok 2019 po
kursie średnim z tabeli nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 roku
wynoszącego 4,2585 EUR/PLN .Wartości
pozycji rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych
31.12.2020 roku i 12 miesięcy zakończonych 31.12.2019 roku (odpowiednio:
4,4742 EUR/PLN i 4,3018 EUR/PLN).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.xhtmlList_Prezesa.xhtml List Prezesa
List_Prezesa.xhtml.XAdESList_Prezesa.xhtml.XAdES List Prezesa-podpis
Oswiadczenie_skonsolidowane_SSF.xhtmlOswiadczenie_skonsolidowane_SSF.xhtml Oswiadczenie zarzadu skonsolidowane
Oswiadczenie_skonsolidowane_SSF.xhtml.xadesOswiadczenie_skonsolidowane_SSF.xhtml.xades Oswiadczenie zarzadu skonsolidowane-podpis
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_Vistal.DOCX.xhtmlSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_Vistal.DOCX.xhtml Sprawozdanie bieglego skonsolidowane
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_Vistal.DOCX.xhtml.xadesSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_Vistal.DOCX.xhtml.xades Sprawozdanie bieglego skonsolidowane-podpis
vtl-2020-12-31.zipvtl-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie
vtl-2020-12-31.zip.XAdESvtl-2020-12-31.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie-podpis
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml Sprawozdanie z dzialanosci
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z dzialanosci-podpis
Oswiadczenia_RN.xhtmlOswiadczenia_RN.xhtml Oswiadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Ryszard Matyka Prezes Zarzadu Ryszard Matyka
2021-04-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarzadu Andrzej Chmielecki
2021-04-30 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarzadu Krzysztof Kriger


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Malgorzata Skrzyniarz Glowna ksiegowa Malgorzata Skrzyniarz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki