REKLAMA

UOKiK sprawdzi, czy Link4 prawidłowo przedłużał polisy OC

2016-10-06 10:58
publikacja
2016-10-06 10:58

Praktyka spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń dotycząca przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC może naruszać prawa konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie, m.in. po informacjach uzyskanych od Rzecznika Finansowego.

fot. / / YAY Foto

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń musi wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, podając m.in. wysokość przyszłorocznej składki. Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki posiadania podwójnego ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń może błędnie interpretować te przepisy. Jeżeli konsument zapłaci składkę proponowaną w otrzymanym od Link4 piśmie, a następnie znajdzie korzystniejszą ofertę i zawrze umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, spółka uznaje, że konsument nie może zawartej z nią umowy wypowiedzieć. Zdaniem spółki, taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki.

Tymczasem, w opinii Prezesa Urzędu i Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. W wydawanych decyzjach Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Szkoda całkowita zmorą kierowców. Zawyżane wartości, zaniżane odszkodowania

Szkoda całkowita zmorą kierowców. Zawyżane wartości, zaniżane odszkodowania

Zamiast finansować pełną naprawę samochodu po stłuczce, orzekają szkodę całkowitą i wypłacają tańsze dla siebie odszkodowanie. Klienci od dawna mają na pieńku z ubezpieczycielami. Warto wiedzieć w którym momencie patrzeć im na ręce.

Źródło:
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~Nik185
Link4 To oszuści ja Wypowiedziałem umowę 3 dni przed końcem i tak musiałem zapłacić nie pomogły tłumaczenia nigdy więcej nie chcę mieć z tą firmą nic wspólnego.
~apost
a ja wypowiadałem dwie umowy po terminie i złamanego grosza nie wzięli ode mnie, skasowali polisy bez problemu w trakcie rozmowy telefonicznej z infolinią (rozumiem, że mój przypadek jest inny od tego w artykule). Dlatego moje rozstanie z tą firmą przebiegło bardzo miło. Co nie zmienia faktu, że więcej się u nich nie a ja wypowiadałem dwie umowy po terminie i złamanego grosza nie wzięli ode mnie, skasowali polisy bez problemu w trakcie rozmowy telefonicznej z infolinią (rozumiem, że mój przypadek jest inny od tego w artykule). Dlatego moje rozstanie z tą firmą przebiegło bardzo miło. Co nie zmienia faktu, że więcej się u nich nie ubezpieczę, bo są drodzy wpiździet :)
~madzia
mogłeś później wypowiedzieć z art28a, naliczyli by Ci tylko za dzień, dwa, zależy ile dni po terminie byś wypowiedział

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki