REKLAMA

Tym razem dane wsparły dolara

2016-11-30 17:12
publikacja
2016-11-30 17:12
O ile wczoraj amerykańska waluta zareagowała spadkiem na lepsze informacje nt. dynamiki PKB w III kwartale, oraz indeksu zaufania konsumentów Conference Board w listopadzie, o tyle dzisiaj pozytywnie zostały odebrane szacunki ADP dotyczące nowych etatów w gospodarce, które wskazały na wzrost o 216 tys. w listopadzie wobec szacowanych 165 tys. (chociaż dane za październik zostały zrewidowane w dół do 119 tys. z 147 tys.). To może zapowiadać dobry odczyt Departamentu Pracy w piątek, choć naszym zdaniem kluczowe teraz nie są tzw. payrolle, a dynamika średniej płacy godzinowej - to jej ewentualne przyspieszenie może być mocnym impulsem proinflacyjnym. Z kolei dane nt. dynamiki wydatków nieco rozczarowały - wzrost w październiku wyniósł 0,3 proc. m/m wobec szacowanych 0,5 proc. m/m (ale dane za wrzesień podniesiono do 0,7 proc. m/m z 0,5 proc. m/m) - chociaż szybszy był wzrost dochodów (0,6 proc. m/m wobec oczekiwanych 0,4 proc. m/m - tutaj również dane zrewidowano w górę o 0,1
p.p. do 0,4 proc. m/m). Indeks wydatkowy PCE Core wypadł zgodnie z oczekiwaniami (0,1 proc. m/m). O godz. 15:45 poznaliśmy jeszcze regionalny indeks Chicago PMI, który w listopadzie mocno przyspieszył do 57,6 pkt. z 50,6 pkt. miesiąc wcześniej (oczekiwano 52,2 pkt.).

Reasumując - rynek otrzymał dzisiaj kolejne dobre (po wczorajszych) dane makro, które mogą stanowić punkt dla przemyśleń członków FED. Pytanie, czy ważniejszy nie staje się teraz tzw. wykres oczekiwań dotyczący przyszłej ścieżki stóp procentowych (tzw. dot-chart). Bo o ile w komunikacie FED rzeczywiście może mieć zbyt mało przekonywujących argumentów za tym, aby w latach 2017-18 być bardziej agresywnym (trudno ocenić wpływ "trumponomiki", gdyż za mamy wciąż zbyt mało szczegółów), to w przypadku ankiety, może to wyglądać inaczej.

Tak czy inaczej - dolar dzisiaj zachowuje się nieco lepiej, chociaż trudno mówić o jej szczególnej sile. Nadal obowiązuje, zatem scenariusz w której rynki szukają punktu przesilenia. Jutro w kalendarzu ISM dla przemysłu, a w piątek dane Departamentu Pracy - oczekiwania są podkręcone w górę, więc kluczowa będzie reakcja.

Przytaczana rano formacja RGR na koszyku BOSSA USD nadal wydaje się być, zatem aktualna. Jej zanegowaniem będzie dopiero mocne wybicie ponad poziom 85,42 pkt., a więc szczytu z 24 listopada.

Wykres dzienny BOSSA USD

Dzisiaj dolar najbardziej zyskuje w relacji z AUD - o parze AUD/USD i przyczynach jej słabości pisaliśmy w raporcie przed południem. Z kolei na drugim biegunie są waluty powiązane z rynkiem ropy - chociaż nie wszystkie - który dzisiaj ma swój dzień ze względu na pojawiające się nieraz zaskakujące informacje z obrad kartelu OPEC.

Źródło: http://bossafx.pl/fx/analizy/analizator/

Zerknijmy na USD/NOK, który zdaje się jednak nieco sceptycznie podchodzić do rewelacji płynących z rynku ropy - wybicie ostatniego dołka przy 8,4915 z 22 listopada okazało się być czasowe. Niemniej układ wskaźników zdaje się preferować wzmocnienie NOK na przestrzeni kolejnych kilkunastu dni - może to świadczyć o tym, że liczyć się będzie nie tylko OPEC, ale i też kwestia ewentualnego podejścia Norges Banku do luźnej polityki monetarnej.

Wykres dzienny USD/NOK

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki