Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

W ramach tarczy antykryzysowej niektórzy mogą skorzystać z dodatkowych środków finansowych, które mają za zadanie zrekompensować utratę przychodów. Świadczenie postojowe dotyczy tzw. samozatrudnionych i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).

W pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową znalazł się zapis dotyczący świadczenia postojowego dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Wynosi ono co do zasady 2080 zł i jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana. 

(fot. Valentyna_Hir / Shutterstock)

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zostało przygotowane jednorazowe świadczenie finansowe, jeśli umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. 

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego? Wśród warunków niezbędnych do ubiegania się o dodatkowe pieniądze wymienia się: 

 • wykonywanie umowy cywilnoprawnej zawartej przed 1 lutego 2020 roku,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej - uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe - nie przekraczający kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (15 595,74 zł),
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • zamieszkanie na terytorium Polski, bycie obywatelem RP lub posiadanie prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Ponadto, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak otrzymać świadczenie postojowe? [WNIOSEK- zleceniobiorcy]

Aby otrzymać świadczenie postojowe, zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć wniosek RSP-C (pobierz wniosek). Wnioski mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii

Wniosek o postojowe można przekazać drogą elektroczniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty. Nie należy wysyłać go e-mailem.

Do wniosku powinna zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. 

***

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i prowadzących działalność

Świadczenie postojowe przewidziano także dla osób prowadzących działalność. Postojowe dla przedsiębiorców wynosi jednorazowo 2080 zł lub 1300 zł i ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności. 

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł należy się, jeśli: 

 • przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie dzialalności przed 1 lutego 2020 roku i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie był albo o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, jaki uzyskał w miesiącu poprzedzającym, albo nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
 • rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale została ona zawieszona po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
 • przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest jej obywatelem lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na jej terenie.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł należy się, jeśli:

 • przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT, 
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, 
 • mieszka na terytorium Polski i jest jej obywatelem lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na jej terenie. 

Dodatkowo, rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Jak otrzymać postojowe? [WNIOSEK - przedsiębiorcy]

Żeby wnioskować o postojowe, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek RSP-D (pobierz wniosek). Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia je na swojej stronie internetowej. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możnaprzekazać:

 1. drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 2. drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 3. za pośrednictwem poczty,
 4. osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Jak odwołać się od dezycji? Jeśli przedsiębiroca nie zgadza się z decyzją odmowną dotyczącą przyznania świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu według Kodeksu Postępowania Cywilnego za pośrednictwem ZUS. Odwołanie powinno się złożyć pisemnie w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 kapitaneo

W przypadku postojowego 2080 zł dla JDG jest błąd.
Oba warunki tzn. spadek przychodów o 15% i przychód poniżej 3 krotności średniego wynagrodzenia muszą być spełnione, a nie jak w tekście jest napisane, że wystarczy jeden z nich. Poprawcie to bo wprowadzacie ludzi w błąd

! Odpowiedz
1 3 heimir

Pytanie teraz ile dostanie osoba której okazało się ze szef nie płacił składek na zleceniu :/

! Odpowiedz
0 7 andy111669

Czy samozatrudnieni na KPiR takze otrzymaja postojowe?

! Odpowiedz
0 2 sammler

Tak. 2080 zł, o ile spełniają warunki.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.