REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2021-04-14 17:21
publikacja
2021-04-14 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Triton_Development_SA-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Triton_Development_SA-2020-12-31.BES.xhtml_DG.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Triton_Development_SA-2020-12-31.xhtml_JL.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Triton_Development_SA-2020-12-31.xhtml_MSz.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TD_SA_dot._zgodnosci_z_przepisami_sprawozdan_za_2020_TD_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TD_SA_dot._zgodnosci_z_przepisami_sprawozdan_za_2020_TD_SA.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._KA_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._KA_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._SF_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._SF_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_TD_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 4 749,00 4 697,00 1 061,00 1 092,00
II. Wynik brutto ze sprzedaży 939,00 1 226,00 210,00 285,00
III. Wynik brutto -2 987,00 -1 189,00 -668,00 -276,00
IV. Wynik netto -2 962,00 -1 269,00 -662,00 -295,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 242,00 -1 186,00 54,00 -276,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25,00 200,00 -6,00 46,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 142,00 -4 298,00 32,00 -999,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 359,00 -5 284,00 80,00 -1 228,00
IX. Aktywa, razem 83 178,00 86 655,00 18 024,00 20 349,00
X. Zobowiązania razem 1 511,00 2 025,00 327,00 476,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 035,00 1 078,00 224,00 253,00
XII. Kapitał własny 81 667,00 84 630,00 17 697,00 19 873,00
XIII. Kapitał podstawowy 25 458,00 25 458,00 5 517,00 5 978,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,83 13,30 2,78 3,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtml List Prezesa Zarządu TD SA 2020
List Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu TD SA 2020 - podpis
Triton Development SA-2020-12-31.xhtmlTriton Development SA-2020-12-31.xhtml Sprawozdanie finansowe TD SA 2020
Triton Development SA-2020-12-31.BES.xhtml DG.xadesTriton Development SA-2020-12-31.BES.xhtml DG.xades Sprawozdanie finansowe TD SA 2020 - podpis
Triton Development SA-2020-12-31.xhtml JŁ.XAdESTriton Development SA-2020-12-31.xhtml JŁ.XAdES Sprawozdanie finansowe TD SA 2020 - podpis
Triton Development SA-2020-12-31.xhtml MSz.XAdESTriton Development SA-2020-12-31.xhtml MSz.XAdES Sprawozdanie finansowe TD SA 2020 - podpis
Sprawozdanie z działalności TD SA 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności TD SA 2020.xhtml Sprawozdanie z działalności TD SA 2020
Sprawozdanie z działalności TD SA 2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności TD SA 2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności TD SA 2020 - podpisy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtml Sprawozdanie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtml.XAdESOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020 - podpisy
informacja zarządu o firmie audytorskiej TD SA 2020.xhtmlinformacja zarządu o firmie audytorskiej TD SA 2020.xhtml Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej TD SA 2020
informacja zarządu o firmie audytorskiej TD SA 2020.xhtml.XAdESinformacja zarządu o firmie audytorskiej TD SA 2020.xhtml.XAdES Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej TD SA 2020 - podpisy
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2020 TD SA.xhtmlOświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2020 TD SA.xhtml Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami TD SA 2020
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2020 TD SA.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2020 TD SA.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami TD SA 2020 - podpisy
oświadczenie RN dot. KA TD SA 2020.xhtmloświadczenie RN dot. KA TD SA 2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu TD SA 2020
oświadczenie RN dot. KA TD SA 2020.xhtml.XAdESoświadczenie RN dot. KA TD SA 2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu TD SA 2020 - podpisy
oświadczenie RN dot. SF TD SA 2020.xhtmloświadczenie RN dot. SF TD SA 2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. zgodności sprawozdania finansowego z księgami TD SA 2020
oświadczenie RN dot. SF TD SA 2020.xhtml.XAdESoświadczenie RN dot. SF TD SA 2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. zgodności sprawozdania finansowego z księgami TD SA 2020 - podpisy
Sprawozdanie z badania TD S.A. 2020.pdfSprawozdanie z badania TD S.A. 2020.pdf Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania finansowego TD SA 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki