TRITON: wyniki finansowe

2019-05-30 17:12
publikacja
2019-05-30 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_TD_SA_za_I_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 5 997 14 257 1 395 3 412
II. Wynik brutto ze sprzedaży 1 449 4 653 337 1 114
III. Wynik brutto (144) 2 854 (34) 683
IV. Wynik netto (214) 2 805 (50) 671
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (847) 4 537 (197) 1 086
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 295 (159) 69 (38)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (425) (8 234) (99) (1 971)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (977) (3 856) (227) (923)
IX. Na dzień 31.03.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.03.2019 Na dzień 31.12.2018
X. Aktywa, razem 93 815 97 257 21 811 22 618
XI. Zobowiązania razem 5 099 8 329 1 185 1 937
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 674 5 688 622 1 323
XIII. Kapitał własny 88 716 88 928 20 625 20 681
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 919 5 920
XV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,94 13,97 3,24 3,25
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,94 13,97 3,24 3,25
XIX. 1 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
XX. Przychody ze sprzedaży 1 057 2 020 246 483
XXI. Wynik brutto ze sprzedaży 18 561 4 134
XXII. Wynik brutto 299 (150) 70 (36)
XXIII. Wynik netto 308 (145) 72 (35)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 365) (2 543) (318) (609)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 402 1 601 326 383
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18) (1 038) (4) (248)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 19 (1 980) 4 (474)
XXVIII. Na dzień 31.03.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.03.2019 Na dzień 31.12.2018
XXIX. Aktywa, razem 91 501 92 158 21 273 21 432
XXX. Zobowiązania razem 5 294 6 259 1 231 1 456
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 574 1 742 133 405
XXXII. Kapitał własny 86 207 85 899 20 042 19 977
XXXIII. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 919 5 920
XXXIV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,54 13,50 3,15 3,14
XXXVI. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXVII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,54 13,50 3,15 3,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2019.pdfRaport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2019.pdf Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2019-05-30 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki